ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251
 
     

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ
Kafkas Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğüne
 

Biz aşağıda adı, soyadı ve imzaları bulunan yazarlar (tüm yazarlar tarafından imzalanacaktır)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................

adlı ve
Orijinal Araştırma Derleme Gözlem Editöre Mektup Diğer (...............................................................)


türü makalemizin başka bir dergide yayınlanmadığını veya yayına sunulmadığını, tümü veya bir bölümü yayınlandı ise derginizde

yayınlanabilmesi için gerekli iznin alındığını garanti ederiz.


Aşağıdaki maddelerde belirtilen haklarımız saklı kalmak kaydı ile makalenin telif hakkını Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dergisi’ne devrettiğimizi taahhüt ve imza ederiz.


1- Telif hakkı dışında kalan patent vb. bütün haklar,
2- Yazarların ders, kitap gibi çalışmalarında makaleyi ücret ödemeksizin kullanabilme hakkı,
3- Satmamak üzere kendi amaçları için makaleyi çoğaltma.

 

İmza
Tarih
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Adı Soyadı
İmza
Tarih
Adı Soyadı


İlk isim yazarın yazışma adresi :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Telefon: .................................. Fax: ................................... E-mail: .......................@.........................


(Form doldurulup imzalandıktan sonra, “Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, KARS”

adresine yollayınız)