ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251
     

Baskıda

1- The Antioxidant Activity, Vitamin C Contents, Physical, Chemical and Sensory Properties of Ice Cream Supplemented with Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Paste
Kızılcık (Cornus mas L.) Ezmesi İlaveli Dondurmanın Antioksidan Aktivitesi, C Vitamini İçeriği, Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri
In Press, Corrected Proof, Available online 23 May 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Elif Feyza TOPDAŞ, Songül ÇAKMAKÇI, Kübra ÇAKIROĞLU
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17298 (Full Text_PDF)
2- Soluble Expression, Protein Purification and Quality Control of Recombinant Porcine Interferon-α
Rekombinant Domuz İnterferon-α’nın Çözünür Ekspresyonu, Protein Saflaştırması ve Kalite Kontrolü
In Press, Corrected Proof, Available online 30 May 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Jun ZHAO, Hai-yang YU, Lin GAN, Yu ZHAO, Shu-qi LI, Xiu-le FU, Ming-li WANG, Jason CHEN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17372 (Full Text_PDF)
3- Effect of Supplementary Liquid Colostrum on Growth Performance, Carcass Yield, Ceruloplasmin, Sialic Acid and Some Antioxidant Levels in Quails
Bıldırcınlarda Sıvı Kolostrumun Büyüme Performansı, Karkas Verimi, Seruloplazmin, Sialik Asit ve Bazı Antioksidan Düzeyleri Üzerine Etkisi
In Press, Corrected Proof, Available online 17 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Murat Sedat BARAN, Tahir BAYRIL, Fatih AKDEMİR, Hasan AKŞİT, Mücahit KAHRAMAN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17608 (Full Text_PDF)
4- Surgical Treatment Results of Young and Adult Cats with Pectus Excavatum
Pektus Ekskavatum Hastası Genç ve Yetişkin Kedilerde Cerrahi Tedavi Sonuçları
In Press, Corrected Proof, Available online 29 May 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Kürşat ÖZER, Murat KARABAĞLI, Özgür AKGÜL, Yalçın DEVECİOĞLU, Alper DEMİRUTKU
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17501 (Full Text_PDF)
5- Update on Canine Parvovirus: Molecular and Genomic Aspects, with Emphasis on Genetic Variants Affecting the Canine Host
Canine Parvoviruslar Üzerine Güncelleme: Canine Konakçıyı Etkileyen Genetik Varyasyonlara Vurgu Yaparak Moleküler ve Genomik Yönler
In Press, Corrected Proof, Available online 7 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Soulasack VANNAMAHAXAY, Phongsakorn CHUAMMITRI
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17673 (Full Text_PDF)
6- Expression of ISG15 in Bone Marrow During Early Pregnancy in Ewes
Koyunların Erken Gebelik Döneminde Kemik iliğinde ISG15 Ekspresyonu
In Press, Uncorrected Proof, Available online 12 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Ling YANG, Baoling LIU, Xianxi YAN, Leying ZHANG, Feng GAO, Zhichao LIU
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17726 (Full Text_PDF)
7- Morphometric Study and Immunolocalization of Androgen Receptors in Epididymis During Postnatal Development in D’Man Lamb Reared Under Arid Environment in Algeria
Cezayir’in Kurak İkliminde Yetiştirilen D’Man Kuzularında Postnatal Gelişim Süresince Epididimiste Androjen Reseptörlerinin İmmunolokalizasyonu ve Morfometrik Bir Çalışma
In Press, Uncorrected Proof, Available online 29 May 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Nouria BOUKENAOUI-FERROUK, Elara MOUDILOU, Zaina AMIRAT, Jean-Marie EXBRAYAT, Farida KHAMMAR
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17255 (Full Text_PDF)
8- Effect of Parenteral Administration of Vitamin B to Goats on Performance, Lice (Phthiraptera) Infestations and Cellular Immunity
Keçilerde Parenteral Verilen B Vitamininin Performans, Bit (Phthiraptera) Enfestasyonları ve Hücresel İmmünite Üzerine Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 14 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Uğur USLU, Tahir BALEVİ, Uçkun Sait UÇAN, Onur CEYLAN, Ali USLU
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17592 (Full Text_PDF)
9- The Prevalence and Associated Risk Factors of Coa Gene (Coagulase Positive Staphylococcus aureus) from Bovine Milk
İnek Sütünde Koagulaz Pozitif Staphylococcus aureus Coa Geni Prevalansı ve İlgili Risk Faktörleri
In Press, Uncorrected Proof, Available online 2 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Muhammad Abdul Rauf MALIK, Muhammad IJAZ, Amjad Islam AQIB, Shahid Hussain FAROOQI, Kashif HUSSAIN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17910 (Full Text_PDF)
10- Ovarian Tumour in a Bitch: Diagnosis, Surgery and Recovery
Bir Köpekte Ovaryum Tümörü: Teşhis, Cerrahi ve İyileşme
In Press, Uncorrected Proof, Available online 2 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Isfendiyar DARBAZ, Osman ERGENE, Gursel SONMEZ, Selim ASLAN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17718 (Full Text_PDF)
11- The Assessment of Diagnostic and Ultrasonographic Findings in a Bitch with True Vaginal Prolapse
Bir Dişi Köpekte Görülen Gerçek Vaginal Prolapsus Olgusunda Tanı ve Ultrasonografik Bulguların Değerlendirilmesi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 3 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Isfendiyar DARBAZ, Osman ERGENE, Esra CANOOGLU, Cagrı GULTEKIN, Selim ASLAN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17721 (Full Text_PDF)
12- Using Cell-free Matrix Derived from Ostrich Plantar Ligament for Repair of Articular Cartilage Defect of Rabbit
Tavşanlarda Artikular Kartilaj Defekt Onarımında Devekuşu Plantar Ligament Kökenli Hücre İçermeyen Matriks Doku Kullanımı
In Press, Uncorrected Proof, Available online 5 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Roozbeh MORIDPOUR, Hamidreza FATTAHIAN, Pejman MORTAZAVI
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17506 (Full Text_PDF)
13- Growth Performance, Carcass and Viscera Yields, Blood Constituents and Thyroid Hormone Concentrations of Chronic Heat Stressed Broilers Fed Diets Supplemented with Cumin Seeds (Cuminum cyminum L.)
Kimyon (Cuminum cyminum L.) Çekirdeği ile Beslenen ve Kronik Isı Stresine Maruz Bırakılan Broiler tavuklarda Büyüme Performansı, Karkas ve Visseral Organ Ağırlıkları, Kan Bileşenleri ve Tiroit Hormon Konsantrasyonları
In Press, Uncorrected Proof, Available online 6 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Zahra BERRAMA, Soraya TEMIM, Samir SOUAMES, Hacina AINBAZIZ
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17663 (Full Text_PDF)
14- A Study on Observation of Respiratory Ultrasound Plethysmography in Donkeys
Eşeklerde Solunum Ultrason Pletismografisinin Gözlemlenmesi Üzerine Bir Çalışma
In Press, Uncorrected Proof, Available online 6 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Osman GÜNGÖR, René VAN DEN HOVEN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17760 (Full Text_PDF)
15- Influence of Niacin Supplementation on the Metabolic Parameters and Lipolysis in Dairy Cows During Early Lactation
Erken Laktasyon Süresince Sütçü İneklerde Niasin İlavesinin Metabolik Parametreler ve Lipoliz Üzerine Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 6 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Talija HRISTOVSKA, Marko CINCOVIĆ, Dragica STOJANOVIĆ, Branislava BELIĆ, Zorana KOVAČEVIĆ,
Milanka JEZDIMIROVIĆ
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17743 (Full Text_PDF)
16- Effect of Laurocerasus officinalis Roem. (Cherry Laurel) Fruit on Dimethoate Induced Hepatotoxicity in Rats
Sıçanlarda Dimetoatla Oluşturulan Hepatotoksisite Üzerine Taflan (Laurocerasus officinalis Roem.) Meyvesinin Koruyucu Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 6 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Ayşe EKEN, Burcu ÜNLÜ ENDIRLIK, Elçin BAKIR, Ayşe BALDEMIR, Arzu Hanım YAY, Fazile CANTÜRK
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17748 (Full Text_PDF)
17- Effects of Birth Type on Growth, Fattening Performance and Carcass Characteristics in Honamlı Male Kids
Honamlı Erkek Oğlaklarında Büyüme, Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Doğum Tipinin Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 24 May 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Özkan ELMAZ, Aykut Asım AKBAŞ, Mustafa SAATCI
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17703 (Full Text_PDF)
18- Class 1 Integrons and the Antibiotic Resistance Profile of Salmonella Infantis Strains from Broiler Chickens
Broyler Tavuklardan Elde Edilen Salmonella Infantis Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri ve Sınıf 1 İntegron Varlığı
In Press, Uncorrected Proof, Available online 7 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 İnci Başak KAYA, Özlem ŞAHAN YAPICIER, Mehmet AKAN, Kadir Serdar DİKER
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17821 (Full Text_PDF)
19- Milk Production, Body Condition Score and Metabolic Parameters at the Peak of Lactation as Risk Factors for Chronic Lameness in Dairy Cows
Sütçü İneklerin Laktasyon Pikinde Kronik Topallığın Risk Faktörleri Olarak Süt Üretimi, Vücut Kondisyon Skoru ve Metabolik Parametreler
In Press, Uncorrected Proof, Available online 9 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Mimi RISTEVSKI, Bojan TOHOLJ, Marko CINCOVIĆ, Plamen TROJAČANEC, Jože STARIČ, Ozren SMOLEC
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17593 (Full Text_PDF)
20- Caecal Bacterial Populations and Growth of Broiler Chickens Fed Diets with Different Particle Sizes and Forms
Değişik Boy ve Formda Diet ile Beslenen Broiler Tavuklarda Büyüme ve Sekum Bakteri Popülasyonu
In Press, Uncorrected Proof, Available online 8 June 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Mohsen GHASEMINEJAD, Ali Asghar SADEGHI, Farahnaz MOTAMEDI-SEDEH, Mohammad CHAMANI
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17676 (Full Text_PDF)