ISSN: 1309 - 2251  
     

2006

VOLUME 12 - NUMBER 2

 

1- 2000-2005 Yılları Arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Kliniğine Getirilen Hayvanların ve Hastalıkların Oransal Değerlendirilmesi
Sayfa: 111-116 Karademir B (Full Text_PDF)
2- Arcobacter Türlerinin Atık Kuzulardan İzolasyonu ve Multipleks PCR ile İdentifikasyonu
Sayfa: 117-120 Ünver A, Atabay Hİ, Şahin M, Kalaycıoğlu AT, Çelebi Ö, Gençtav K (Full Text_PDF)
3- Sığır Atıklarında İzole Edilen Brucella Türlerinin RAPD-PCR ile Genotiplendirilmesi
Sayfa: 121-127 Ünver A, Erdoğan HM, Atabay Hİ, Şahin M, Güneş V, Çitil M, Gökçe Hİ (Full Text_PDF)
4- Kars Yöresinde Atık Yapan Koyunların Kan Serumlarında Chlamydia psittaci'ye Karşı Oluşan Antikorların Komplement Fiksasyon (CF) ve Enzyme-Linked Immunosorbend Assay (ELISA) Testleri Saptanması
Sayfa: 129-135 Baz E, Aydın F (Full Text_PDF)
5- Kuzularda üre Melas Mineral Bloğu Kullanılarak Yapılan Beslemenin serum AST, ALT Aktivitesi ile Total Protein, Glikoz, Trigliserid, Total Lipid ve Total Kolesterol Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması
Sayfa: 137-140 Çenesiz S, Atakişi O, Özcan A, Yüceyurt R, Ünal Y (Full Text_PDF)
6- Buzağılarda Umbilikal Lezyonların Genel Değerlendirilmesi: 322 Olgu (1996-2005)
Sayfa: 141-145 Cihan M, Aksoy Ö, Özaydın İ, Özba B, Baran V (Full Text_PDF)
7- Buzağı, Kuzu ve Oğlaklarda Karşılaşılan Doğmasal Anomaliler: 1996-2005 (262 Olgu)
Sayfa: 147-154 Aksoy Ö, Kılıç E, Öztürk S, Özaydın İ, Kurt B, Baran V (Full Text_PDF)
8- Şinşilla'da (Chinchilla lanigera) Penis'in arteriyel Damarlaşması
Sayfa: 155-158 Demirkan AÇ, Özdemir V, Türkmenoğlu İ, Akosman MS (Full Text_PDF)
9- Recombinant Human IGF-I (Insulin-Like Growth Factor-I) Enjeksiyonu Yapılan Ratlarda Karaciğer Malondialdehit ve Redükte Glutatyon Düzeylerinin Araştırılması
Sayfa: 159-162 Güven A, Poyraz MD, Devrim AK, Deveci hA, Kaya İ (Full Text_PDF)
10- Van Yöresi Keçilerinde Coccidia Türlerinin Yaygınlığı
Sayfa: 163-165 Göz Y, Aydın A, Yüksek L, Değer S (Full Text_PDF)
11- Sialoadenektomi ve eksojen Epidermal Growth Faktör Uygulamasının Sıçan Uterus Dokusu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Sayfa: 167-173 Ketani MA, Saruhan BG (Full Text_PDF)
12- İshalli Buzağılarda Asit-Baz Dengesi Bozukluklarının Saha Şartlarında Tanı ve Sağaltımı
Sayfa: 175-183 Öcal N, Duru SY, Yağcı BB, Gazyağcı S (Full Text_PDF)
13- Tuj Irkı Bir Koyunda Oküler Yassı Hücreli Karsinoma Olgusu
Sayfa: 185-187 Aksoy Ö, Kılıç E, Özba B, Öztürk S, Özaydın İ, Sözmen M (Full Text_PDF)
14- Bir Buzağıda Üçlü Malformasyon: Atrezia Ani, Rektouretal Fistül ve Pygomelia
Sayfa: 189-191 Özaydın İ, Kılıç E, Aksoy Ö, Cihan M, Güngör E (Full Text_PDF)
15- Üç Buzağıda Karşılaşılan Çoklu Ürogenital Sistem Anomalisi
Sayfa: 193-197 Kılıç E, Özaydın İ, Aksoy Ö, Yayla S, Sözmen M (Full Text_PDF)
16- Kulakta Hasar Yapan Maddeler
Sayfa: 199-203 Yıldırım E (Full Text_PDF)
17- Bursa Fabricius'un Histolojik Yapısı
Sayfa: 205-209 Sarı EK, Kurtdede N (Full Text_PDF)
18- Kedilerde Pelvis Kanalı Stenozu, Komplikasyonları ve Sağaltım Seçenekleri
Sayfa: 211-216 Aksoy Ö, Şaroğlu M (Full Text_PDF)
19- Molibden ve Hayvanlar İçin Enzimsel Fonksiyonları
Sayfa: 217-224 Karademir B (Full Text_PDF)
20- EDİTÖRE MEKTUP
Köpeklerde Deltamethrin Kolar (Tasma) (%4W/W) Kullanımı Üzerine Klinik Gözlemler
Sayfa: 225-226 Ural K, Haydardedeoğlu AV, Uzlu E (Full Text_PDF)