ISSN: 1309 - 2251  
     

2006

VOLUME 12 - NUMBER 1

1- Brucella abortus ile Enfekte Sığırların Meme ve Meme Altı Lenf Bezlerinde Lipid Peroksidasyon ve Antioksidan Savunma
Sayfa: 1-5 Kamiloğlu NN, Beytut E, Güven A (Full Text_PDF)
2- Kars ve Yöresi Meralarında Otlayan Koyunların eritrosit Glutatyon Peroksidaz Aktivitelerinin Mevsimsel Değişimleri
Sayfa: 7-9 Beytut E, Kamiloğlu NN, Gökçe G, Gey H (Full Text_PDF)
3- Yırtıcı Kuşlarda Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Oluşan Kırıkların Değerlendirilmesi: 85 Olgu (1998-2005)
Sayfa:11-16 Kibar M, Bumin A (Full Text_PDF)
4- İnsan Karaciğer Piruvat Kinazının Saflaştırılması ve Kinetik Özellikleri
Sayfa: 17-24 Yılmaz S, İlhan N (Full Text_PDF)
5- Folliküler Gelişimin Farklılaşmasında Bulunan Östrustaki Kısraklarda hCG Uygulamalarının Ovulasyona Etkisi
Sayfa: 25-29 Bülbül B, Sönmez M (Full Text_PDF)
6- Ovariektomili Ratlarda Estradiol 17-beta ve Vitamin E Verilmesinin Arginaz Aktivitesi Üzerine Etkisi
Sayfa: 31-35 Elişir M, Tamser M, Taşdemir B, Çay M (Full Text_PDF)
7- Sancı Semptomlu Atlarda Plazma Oksidatif Stres Parametreleri
Sayfa: 37-40 Kızıl Ö, Kızıl M, Yüce A (Full Text_PDF)
8- Satış Yerlerinden Alınan MMaydanoz Örneklerinin Kekik Suyu ve Sirke ile Dekontaminasyonu
Sayfa: 41-47 Gülmez M, Oral N, Sezer Ç, Duman B, Vatansever L (Full Text_PDF)
9- Süt İneklerinde Postpartum Fonksiyon Bozukluklarının Tanısında Ultraasonografi ile Serum Progesteron Düzeyi Ölçümlerinin Karşılaştırılması
Sayfa: 49-52 Musal B, Serin G, Tuna B (Full Text_PDF)
10- Deneysel Olarak Doku Dejenerasyonu Oluşturulmuş Kazlarda Karaciğer ve Böbrek Arginaz Aktivitesi Değişimleri
Sayfa: 53-56 Güven A, Erişir M, Kamiloğlu NN, Kaya İ, Deveci HA, Devrim AK (Full Text_PDF)
11- Sığır Brusellozis'inin Allerjik Deri Testleri ile Teşhisi Üzerinde Çalışmalar
Sayfa: 57-61 Aslantaş Ö (Full Text_PDF)
12- Antraksın Hızlı Tanısına Yönelik İmmunohistokimyasal Araştırmalar
Sayfa: 63-67 Tunca R, Sözmen M, Erginsoy SD, Beytut E, Şahin M, Otlu S, Çelebi Ö (Full Text_PDF)
13- İkiz Bir Buzağıda İschiophagus Olgusu
Sayfa : 69-71 Kılınç M, Özyurtlu N, Ünver Ö (Full Text_PDF)
14- Tekrarlayan Rabdomiyoliz Olgusu Gözlenen İki Atta Laktat Dehidrogenaz (LDH) ve LDH İzoenzimlerinin Diagnostik Önemi
Sayfa: 73-76 Sancak AA, Çakıroğlu D (Full Text_PDF)
15- Gıda Kaynaklı Patojenler İçin Kesim Öncesi Dekontaminasyon Uygulamaları
Sayfa: 77-84 Oral N, Gülmez M (Full Text_PDF)
16- Opioid Peptidler ve Bir Opioid Peptid Agonisti Olan Naloxon'un Üreme Üzerine Etkileri
Sayfa: 85-90 Kamiloğlu NN,Beytut E, Özsar S (Full Text_PDF)
17-Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlıkla ilişkisi
Sayfa: 91-96 Güven A Gülmez M (Full Text_PDF)
18- RAPD Tekniği ve Biyokimya Alanında Kullanımı
Sayfa: 97-101 Devrim AK, Kaya N (Full Text_PDF)
19- Neonatal Buzağılar ve Kolostrum
Sayfa: 103-108 Güngör Ö (Full Text_PDF)
20- EDİTÖRE MEKTUP İnaktif Microsporum canis Aşısı Uygulanan Danua (Great Dane) Irkı İki Köpekte Akut Ürtiker ve Anjiödem
Sayfa: 109-110 Ural K, Cıngı CÇ, Uzlu E (Full Text_PDF)