ISSN: 1309 - 2251  
     

2005

VOLUME 11 - NUMBER 2

1-Koyunlarda Anaplasma phagocytophilum'a Karşı Antikorların Western Blot Yöntemi ile Araştırılması
Sayfa: 99-102 Ünver A, Şahin M, Erdoğan HM, Çelebi Ö (Full Text_PDF)
2- Sağlıklı Koyunlarda Güçlü İyon Farkı ve Uçucu Olmayan Zayıf Asitlerin Toplam Konsantrasyonunun Hesaplanması
Sayfa: 103-106 Kırmızıgül AH, Uzlu E, Çitil M, Güneş V, Gökçe G (Full Text_PDF)
3- Kısraklarda Memenin ve Meme Başının B-Mode ULtrasonografi ile Muayenesi
Sayfa: 107-111 Güngör Ö, Pancarcı ŞM, Karabacak A (Full Text_PDF)
4- Karbon Tetraklorür (CCl4) ve Etil Alkol'ün Kaz Karaciğer ve Böbreklerinde Glutatyon Peroksidaz, Katalaz, Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Aktiviteleri ve Lipid Peroksidaz Düzeylerine Etkilerinin Belirlenmesi
Sayfa: 113-117 Güven A, Yılmaz S (Full Text_PDF)
5- Kedi Ve Köpeklerde Sakro-İliak Ayrılmaların Değerlendirilmesi: 56 Olgu (2000-2003)
Sayfa: 119-125 Aksoy Ö, Acar SE, Düzgün O, Mutlu Z (Full Text_PDF)
6- Hiperkolesterolemi Oluşturulmuş Tavşanlarda Kefirin Total Kolesterol, Trigliserit, HDL -Kolesterol, LDL-Kolesterol ve Lipit Peroksidasyonu Üzerine Etkisi
Sayfa: 127-131 Güven A, Güven A (Full Text_PDF)
7- Mayıs 2003- Mayıs 2005 Yılları Arasında Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesinde MuayeneEdilen Hayvanların Genel Analizi
Sayfa: 133-136 Sekin S, Özyurtlu n, İçen H, Taşdemir S, Kanay BE (Full Text_PDF)
8- Çöpçü Balığı (Orthrias angorae, Staindachner 1897)'nda Karyotip Analizi
Sayfa: 137-140 Kaya TÖ, Gül S, Nur G (Full Text_PDF)
9- Gebelik Periyodu Boyunca Çinko Verilen Koyunlarda Redükte Glutatyon (GSH), Malondialdehit (MDA) ve Nitrik Oksit (NO) Düzeylerinin Araştırılması
Sayfa: 141-146 Atakişi O, Özcan A (Full Text_PDF)
10- Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Yumurta Kabuk Kalınlığı, Gözenekliliği, Şekil İndeksi ve Yumurta Ağırlık Kaybının Kuluçka sonuçlarına Etkileri
Sayfa: 147-150 Türkyılmaz MK, Dereli E, Şahin T (Full Text_PDF)
11- Kedi ve Köpeklerde Kornea'nın Tembel Epiteliyal rozyonu (Boxer Erozyonu) ve Sağaltım Seçenekleri
Sayfa: 151-158 Güzel Ö, Şaroğlu M, Altunatmaz K, Olgun D (Full Text_PDF)
12- Sığırların Retiküloperitonitis Hastalığında Total ve Diferansial Lökosit Sayısı Üzerine İntraperitoneal Eksudatın Varlığının Etkisi
Sayfa: 159-161 Karademir B (Full Text_PDF)
13- Yıkamanın Kirli Yumurtalarda Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkisi
Sayfa: 163-166 Şimşek ÜG, Bayraktar M (Full Text_PDF)
14- Bir Köpekte Yüksek Dozda Aspirine Bağlı Hematemezis
Sayfa: 167-169 Kurtdede A, Karakuru MÇ, Güzel M, Kırmızıgül AH, Aktaş MS (Full Text_PDF)
15- İki Kuzuda Ürogenital Anomaliyle Birlikte Seyreden Anüs ve Rektum Atrezisi
Sayfa: 171-174 Öztürk S, Aksoy Ö, Kılıç E, Sözmen M, Arancı A (Full Text_PDF)
16- Bir Kırlangıçta Dermanyssus gallinae Olgusu ve Sipermetrin ile Sağaltımı
Sayfa: 175-177 Kurtdede A, Ural K, Aktaş MS, Cıngı CÇ, Sarı B (Full Text_PDF)
17- Sun'i Tohumlama ve Emriyo Transferlerinde Viral Hastalıkların Önemi
Sayfa: 179-184 Yıldırım Y (Full Text_PDF)
18- Neonatal Buzağılarda Pasif Transfer Yetersizliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Testler
Sayfa: 185-188 Güngör Ö, Özyurtlu N (Full Text_PDF)
18- Erkeklerde İmmunolojik İnfertiliteye Genel Bir Bakış
Sayfa: 189-194 Yıldız S, Gürbulak K (Full Text_PDF)
19- Sığır Löykozis Virus (Enzootik Sığır Löykozu) Enfeksiyonunun Kontrolü, Eradikasyonu ve Akonomik Açıdan Önemi
Sayfa: 195-200 Kale M, Kale (Akcan) AS (Full Text_PDF)
20- Sığırların Doğum Sonrası Hastalıklarının Erken Tanısında Ultrasonografik Yöntemle Vücut Kondisyon Skor Tayininin Önemi
Sayfa: 201-206 Çitil M, Uzlu E(Full Text_PDF)