ISSN: 1309 - 2251  
     

2005

VOLUME 11 - NUMBER 1

1- Fenilhidrazin Verilen Farelerde L-Karnitinin Karaciğer Dokusundaki Koruyucu Etkisinin Araştırılması
Sayfa: 1-4 Atakişi E, Karapehlivan M, Atakişi O, Özcan A, Çitil M (Full Text_PDF)
2- Lokantalarda Tüketime Sunulan Bazı Gıdaların ve İçme Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi
Sayfa: 5-10 Gülmez M, Sezer Ç, Duman B, Vatansever L, Oral N, Baz E (Full Text_PDF)
3- Tuj ve Morkaraman Koyunların Süt Verimi ve Meme Özellikleri ile Bu Özellikler Arasındaki İlişkiler
Sayfa: 11-15 Kırmızıbayrak T, Aksoy AR, Saatçi M, Tilki M (Full Text_PDF)
4- Kars İli ve Yöresinde Koyunların Plazmaları ile Yem ve Çayır Otlarında Mevsimlere Göre A ve E Vitaminleri ile beta-Karoten Düzeyleri
Sayfa: 17-24 Beytut E, Kamiloğlu NN, Gökçe G, Beytut E (Full Text_PDF)
5- Kars Yöresinde Farklı Kanatlı Türlerinde Salmonella İzolasyonu
Sayfa: 25-27 Genç O, Otlu S (Full Text_PDF)
6- Stafilokok Suşlarının Gaz Kromatografi Metoduyla Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Sayfa: 29-32 Kireçci E, Aktaş AE (Full Text_PDF)
7- Kars'ta Satışa sunulan Kaşar ve Çeçil (Civil) Peynirlerinin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalite Nitelikleri
Sayfa: 33-38 Kamber U (Full Text_PDF)
8- Farklı Irk Sığırlarda Bazı Serum Enzmim Aktiviteleri
Sayfa: 39-41 Utlu N, Yücel O, Kaya N (Full Text_PDF)
9- Farklı Irk Sığırların Serumlarında Bazı eser Element ve Elektrolit Düzeyleri
Sayfa: 43-46 Utlu N, Yücel O, Kaya N (Full Text_PDF)
10- Zavot Irkı Sığır Fötuslarında Gözyaşı Bezinin Makroanotomisi Ve Arteriyel Vaskularizasyonu
Sayfa: 47-49 Aslan K, Kürtül İ, Aksoy G, Özcan S (Full Text_PDF)
11- Yenidoğan Buzağı İshallerinden Salmonella ve Citrobacter Türlerinin İzolasyon ve İdentifikasyonu
Sayfa: 51-53 Ünver A, Çitil M, Atabay Hİ, Otlu S, Şahin M (Full Text_PDF)
12-Kış döneminde Doğuran Tuj Koyunlarında Uterus İnvolüsyon Süresi ve Subklinik Hipokalseminin Doğum Sonrası Uterus İnvolüsyon Süresi Üzerine Etkisi
Sayfa: 55-59 Gürbulak K, Pancarcı ŞM, Güngör Ö, Kaçar C, Oral H, Kırmızıgül AH, Kamiloğlu NN, Karapehlivan M, Kaya D (Full Text_PDF)
13- Brucella Abortus ile Enfekte Sığırların Eritrosit Antioksidan Savunma Sistemi ve lipit Peroksidasyonundaki Değişiklikler
Sayfa: 61-64 Beytut E, Kamiloğlu NN (Full Text_PDF)
14- Çayırda Otlayan Koyunların Yavrularının Eritrosit Glutatyon Peroksidaz Aktiviteleri ile Çayır Otu ve Toprağın Selenyum Düzeyleri Arasındaki İlişki
Sayfa: 65-68 Kamiloğlu NN, Beytut E, Gey H (Full Text_PDF)
15- Holstein Sığırlarda Süt Verimi Üzerine Etkili Bazı Faktörler
Sayfa: 69-72Türkyılmaz MK, Bardakçıoğlu HE, Nazlıgül A (Full Text_PDF)
16- Oğlaklarda Karşılaşılan Prepüsyal Aplazi, Uretral Divertikulum ve Distal Uretral Atrezi Olgusu
Sayfa: 73-76 Kılıç E, Öztürk S, Aksoy Ö, Özaydın İ, Özba B, Erginsoy S (Full Text_PDF)
17- Kedi ve Köpeklerde Sindirim Sistemi Organlarının Ultrasonografik Muayenesi
Sayfa: 77-82 Şahal M, Arslan HH (Full Text_PDF)
18- Cestodlar ve Bağışıklık
Sayfa: 83-88 Kara M, Doğanay A (Full Text_PDF)
19- Süt sığırcılık İşletmelerinde Sağlık Yönetim Modeli
Sayfa: 89-91 Türkyılmaz MK (Full Text_PDF)
20- Ruminantlarda Probiyotiklerin Kullanımı ve Rumene Etkileri
Sayfa: 93-98 Sarıpınar D, Sulu N (Full Text_PDF)