ISSN: 1309 - 2251  
     

2004

VOLUME 10 - NUMBER 2

1- Kars İli Kasaplık Koyunlarında Linguatula serrata (Fröhlich, 1789) Nimf'inin Yayılışı
Sayfa: 135-137 Aldemir OS (Full Text_PDF)
2- Kazlarda Serum Seruloplazmin ve Total Sialik Asit Düzeylerinin Araştırılması
Sayfa: 139-142 Merhan O, Özcan A (Full Text_PDF)
3- Kars İli BoğazköydeYetiştirilen Kazların Kesim ve KArkas Özellikleri
Sayfa:143-146 Tilki M, Saatçi M, Kırmızıbayrak T, Aksoy AR (Full Text_PDF)
4- Konya Yöresi Sığırlarında Sarcocystis Türlerinin Teşhisi
Sayfa: 147-149 Aldemir OS, Güçlü F (Full Text_PDF)
5- İstanbulda Evlerde Beslenen köpeklerde Toxocaiosis canis
Sayfa: 151-153 Öncel T (Full Text_PDF)
6- Koç Spermasının Farklı antioksidanlar İçeren Sulandırıcılarla Kısa Süreli Saklanması
Sayfa: 155-159 Yıldız S, Daşkın A (Full Text_PDF)
7- Kuzularda Üre Melas Yalama Bloğu ile Beslemenin Antioksidan sistem ve Lipid Peroksidasyonuna Etkisi
Sayfa: 161-164 Özcan A, Atakişi O, Çenesiz S, Ünal Y (Full Text_PDF)
8- Kefirin Lipid Peroksidasyonuna Etkilerinin Araştırılması
Sayfa: 165-169 Güven A, Güven A, Kamiloğlu NN (Full Text_PDF)
9- Su Hazneli ve Toz Torbalı Elektrik Süpürgeleri İle Toplanan Toz Örneklerinde Ev Tozu Akarlarının (Dermatophagoides pterenyssinus) Araştırılması
Sayfa: 171-173 Aldemir OS, Baykan M (Full Text_PDF)
10- Azoksimetanla Kolonik anormal Kript Oluşturulmuş Farelerde Vitamin C'nin Aspartat Aminotransferaz (AST) ve Alanin Aminotransferaz (ALT) Aktiviteleri Üzerine Etkisi
Sayfa: 175-177Çenesiz S, Devrim AK, Kaya N, Özcan A, Sözmen M (Full Text_PDF)
11- Kars Bölgesi Kistik Ekinokokkozis
Sayfa: 179-182 Aldemir OS (Full Text_PDF)
12- Kars'ta Tüketime Sunulan Kaşar Peynirlerinin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri
Sayfa: 183-188 Gülmez M, Oral N, Güven A, Baz E, Duman B, Sezer Ç (Full Text_PDF)
13- Kars'ta Satışa Sunulan Peynir Mayalarının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellkikleri
Sayfa: 189-194 Gülmez M, Oral N, Güven A, Baz E, Vatansever L, Sezer Ç, Duman B (Full Text_PDF)
14- Sipermetrin Uygulanan Ratlarda Arginaz Aktivitesi Üzerine Vitamin E ve Selenyumun Etkisi
Sayfa: 195-198 Benzer F, Yılmaz S(Full Text_PDF)
15- Bir Kedide İdiopatik Hepatik Lipidozis
Sayfa: 199-201 Kalınbacak A, Cıngı CÇ, Ural K, Arun S, Güzel M (Full Text_PDF)
16- Et ve Et Ürünlerinde Biyojenik Aminler
Sayfa: 203-208 Vatansever L (Full Text_PDF)
17- Polimeras Zincir Reaksiyonu
Sayfa: 209- 214 Devrim AK, Kaya N (Full Text_PDF)
18- Genetik Polimorfizm ve Mikrosatelitler
Sayfa: 215-220 Devrim AK, Kaya N (Full Text_PDF)
19- Sütçü İneklerde Beden Kondisyon Skorunun Reprodüktif Performans Üzerine Etkisi
Sayfa: 221-225 Serin G (Full Text_PDF)
20- ÇEVİRİ
Ruminantlarda Yetersiz Beslenmenin Sindirimsel ve Metabolik Adaptasyonlar ve Üreme Üzerine Etkileri
Sayfa: 227-241 Uçar Ö, Ünal Y, Yıldız S (Full Text_PDF)