ISSN: 1309 - 2251  
     

2004

VOLUME 10 - NUMBER 1

1- Yeni Zelenda Tavşanında Nervus Laryngeus Cranialis'in Seyri ve Dalları
Sayfa: 1-5 Halıgür A, Dursun N (Full Text_PDF)
2- Yeni Zelenda Tavşanında Nervus Laryngeus Recurrens''in Seyri ve Dalları
Sayfa: 7-11 Halıgür A, Dursun N (Full Text_PDF)
3- Diyarbakır İlinde Tüketime Sunulan Bazı Baharatların Mikrobiyolojik Kalitesinin Araştırılması
Sayfa: 13-18 Vural A (Full Text_PDF)
4- Septisemi Şüpheli Buzağılarda Serum Sialik Asit ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeyleri
Sayfa: 19-22 Çitil M, Karapehlivan M, Güneş V, Atakişi E, Uzlu E (Full Text_PDF)
5- Yabancı Cisimlerin Neden Olduğu Peritonitislerin Sağaltımında İntraperitoneal Dimethylsulfoxide (DMSO) Kullanımı
Sayfa: 23-25 Cihan M, Baran V, ÖZaydın İ, Atalan G, Kılıç E (Full Text_PDF)
6- Donmuş Piliç Karkaslarında Termofilik Camphylobacter Türleri
Sayfa: 27-30 Elmalı M, Yaman H (Full Text_PDF)
7- Boğalarda Penis-Prepusyum Hastalıkları ve Sağaltımı Olanakları: 150 Olgu (2000-2003)
Sayfa: 31-36 Kamiloğlu A, Öztürk S, Kılıç E, Aksoy Ö (Full Text_PDF)
8- Çiğ Sütlerde Termofilik Camphylobacter (Cjejuni) Varlığının Araştırılması
Sayfa: 37-40 Yaman H, Elmalı M (Full Text_PDF)
9- Kars Yöresi Neonatal Buzağı İshallerinde Escherichia Coli Serotip 0157 ve Colstridium perfringens Tip A a-Toksini Prevalansının Belirlenmesi
Sayfa: 41-45 Güneş V, Ünver A, Çitil M, Erdoğan HM (Full Text_PDF)
10- Güçlü İyon Farkı ve Uçucu Olmayan Zayıf Asitlerin Toplam Konsantrasyonu Değerlerinin Hesaplanması ile Sağlıklı Sığırlarda Kolaylaştırılmış Güçlü İyon Modeline Yaklaşımlar
Sayfa: 47-51 Güneş V, Çitil M, Gökçe G, Kırmızıgül AH (Full Text_PDF)
11- Sakız Koyunlarında Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Belirlenen Bazı Hematolojik Değerler
Sayfa: 53-57 Sarıpınar D, Karadeniz A, Şireli M, Sulu N (Full Text_PDF)
12- Neonatal Buzağı İshallerinde Cryptosporidium ve Eimeria Enfeksiyonlarının Rolü
Sayfa: 59-64 Çitil M, Arslan MÖ, Güneş V, Erdoğan HM (Full Text_PDF)
13- Septik Şok Şüpheli Neonatal Buzağılarda Serum Nitrik Oksit (NO) Konsantrasyonları
Sayfa: 65-67 Irmak K, Civelek T (Full Text_PDF)
14- Kars Yöresi Türk Yerli Atlarının Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Sayfa: 69-72 Kırmızıbayrak T, Aksoy AR, Tilki M, Saatçi M (Full Text_PDF)
15- Laktasyondaki Tuj Koyunlarında Serum ve Süt Sialik Asit Değerlerinin Araştırılması
Sayfa: 73-76 Karapehlivan M, Maraşlı Ş (Full Text_PDF)
16- Köpeklerde Ultrasonografi rehberliğinde Yapılan Perkutan Kolesistografi
Sayfa: 77-81 Öztürk S, Kibar M, Bumin A, Alkan Z (Full Text_PDF)
17- Prematüre Buzağılarda Troksin ve Triodotronin Düzeyleri
Sayfa: 83-85 Irmak K, Şen İ, Birdane FM (Full Text_PDF)
18- Antisens Oligodeoxynucleotide Aracılığı ile Myostatin Geni İnhibisyonunun C2C12 Myoblast Hücreleri Üzerine Etkisi ve Myostatin'in İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Sayfa: 87-90 Kocamış A (Full Text_PDF)
19- Tuj Koyunlarının Derileri Üzerine Histolojik ve Histometrik Bir İnceleme
Sayfa: 91-98 Kocamış H, Aslan Ş (Full Text_PDF)
20- Bir Ticari Polonya Kefir Tanesinden Laktobasillerin İzolasyonu
Sayfa: 99-102 Yaman H (Full Text_PDF)
21- Sığırlarda Uretral Obstruksiyonlar ve Sağaltım Seçenekleri
Sayfa: 103-108 Kılıç E, Öztürk S, Aksoy Ö, Cihan M, Kamiloğlu A, Özaydın İ (Full Text_PDF)
22- Bir Buzağıda Median Yüz Yarığı Anomalisi
Sayfa: 109-111 Aksoy Ö, Kılıç E, Öztürk S, Özaydın İ, Sözmen M (Full Text_PDF)
23- Bir Boğada Karşılaşılan Kistik Nasal Konha Olgusu
Sayfa: 113-115 Cihan M, Kılıç E, Özaydın İ (Full Text_PDF)
24- Akrozom Reaksiyonunun Sperma Kalitesi, Muhafazası ve Sun'i tohumlama Başarısındaki Rolü
Sayfa: 117-124 Uçar Ö (Full Text_PDF)
25- Taylarda Kolostrum ve Pasif Bağışıklığın Önemi
Sayfa: 125-129 Gürbulak K, Güvenç K, Yılmaz H (Full Text_PDF)
26- Kısraklarda Endometrisin Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Sayfa: 131-134 Zonturlu AK, Kaçar C (Full Text_PDF)