ISSN: 1309 - 2251  
     

2003

VOLUME 9 - NUMBER 2

1- Buzağılarda İntestinal Atresia Olguları ve Operatif Sağaltımları: 54 Olgu (1992-2000)
Syafa: 113-118 Atalan G, Özaydın İ, Kılıç E, Cihan M, Kamiloğlu A (Full Text_PDF)
2- Antrakozisli Sığırların Akciğer ve İlgili Lenf Düğümlerinde Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Düzeyleri
Sayfa: 119-123 Beytut E, Kamiloğlu NN, Güven A (Full Text_PDF)
3- Tavşanlarda (Oryctolagus cuniculus) Ampulla İlei, ampulla Coli, Appendix Vermiformis Ceci, İleum'un Cecum'da Sonlanması, Valvula İlealis ile Ostium İleale'nni Makro Anatomik ve Histomorfolojik Yapısı
Sayfa: 125-129 Çakır M, Alpak H, Kahvecioğlu KO, Özcan S (Full Text_PDF)
4- Kazlarda Karbon Tetra Klorür Zehirlenmesinin Biyokimyasal ve Patolojik Parametrelere Etkisi
Sayfa: 131-136 Güven A, Erginsoy S, Kaya N (Full Text_PDF)
5- Kronik Olarak Yüksek Dozda Etanol Verilen Farelerin Eritrosit Antioksidan Sistemindeki Değişiklikler
Sayfa: 137-140 Beytut E, Güven A, Kamiloğlu NN (Full Text_PDF)
6- Köpeklerde Erişkin Taenia Hydatigena Antijenine Karşı Antijenik Spesifitenin SDS-Page ve Western Blot Yöntemiyle Araştırılması
Sayfa: 141-145 Kara M, Doğanay A (Full Text_PDF)
7- Puerperal Enfeksiyonlu ve Abomasum Deplasmanlı İneklerde Serum Amiloid-A ve Haptoglobin Düzeyleri
Sayfa: 147-151 Çitil M (Full Text_PDF)
8- Zavot ırkı Sığır Fötuslarında Willis Poligonu'nun Formasyonu
Sayfa: 153-156 Kürtül İ, Aslan K, Özcan S, Aksoy G (Full Text_PDF)
9- Kazların Böbrek Yapısı Üzerine Histolojik ve Histometrik İnceleme
Sayfa: 157-160 Kocamış H, Aslan Ş, Deprem T (Full Text_PDF)
10- Deneysel Kronik Florozis Oluşturulmuş Tuj Irkı Koyunlarda Eritrosit Süperoksit Dismutaz, Katalaz ve Glutatyon Peroksidaz Aktivitelerinin Araştırılması
Sayfa: 161-164 Çenesiz S, Özcan A (Full Text_PDF)
11- Kars İlinde Satışa Sunulan Çiğ Süt ve Taze Beyaz Peynirlerin Koliform Grubu Bakteri, Ecoli, ve Ecoli O157:H7 Yönünden İncelenmesi
Sayfa: 165-167 Baz E, Gülmez M, Güven A, Sezer Ç, Duman B (Full Text_PDF)
12- Sığır ve Koyunlara Ait Pnömonili Akciğerlerden Pasteurella Haemolytica'nın İzolasyonu, İdentifikasyonu, Biyotiplendirilmesi ve Antibiyotiklere Olan Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Sayfa: 169-175 Gürbüz A, Şahin M (Full Text_PDF)
13- Yeni Zelenda Tavşanında Gözlenen İki Ayrı Ektopik Gebelik Olgusu
Sayfa: 177-180 Halıgür A, Özgfel Ö, Dursun N (Full Text_PDF)
14- Yeni Zelenda Tavşanında Nervus Vagus'un Göğüs Boşluğundaki Seyri ve Dalları
Sayfa: 181-186 Halıgür A, Dursun N (Full Text_PDF)
15- Kedi ve Köpeklerde Ossa Coxae Kırıkları ile Buna Bağlı Gelişen Komplikasyonların Sağaltımı ve Geç Dönem Sonuçlarının Klinik Değerlendirilmesi
Sayfa: 187-202 Aksoy Ö, Özsoy S (Full Text_PDF)
16- Osteosarkomlu Bir Köpekte Klinik, Radyografik, Sintigrafik ve Histopatolojik Bulgular
Sayfa: 203-206 Sarıerler M, Yürekli Y, Güzel N (Full Text_PDF)
17- Bir Buzağıda Penis Hipoplazisi, Prepusyum Hipoplazisi ve Anorşidizm Olgusu
Sayfa: 207-209 Kamiloğlu A, Öztürk S, Kılıç E, Cihan M (Full Text_PDF)
18- Bir Köpekte Juvenil Cellulitis Olgusu
Sayfa: 211-213 Paşa S, Voyvoda H (Full Text_PDF)
19- Kedi ve Köpeklerde Kullanılan Anestezik Ajanların Kalp Üzerine Etkileri
Sayfa: 215-218 Güzel Ö (Full Text_PDF)
20- İneklerde Sun'i Tohumlama Başarısını Arttırıcı Uygulamalar
Sayfa: 219-222 Öztürkler Y, Uçar Ö (Full Text_PDF)
21- Davranış Bozukluğu Olan Kedilerin Tedavisinde İlaçların Kullanılması
Sayfa: 223-227 Kanıcı A (Full Text_PDF)