ISSN: 1309 - 2251  
     

2003

CİLT 9 - SAYI 1

1- Karbon Tetraklorür (CCl4) ve Etil Alkolün Fare Eritrosit Antioksidan ve Plazma Lipid Peroksidasyonuna Etkisi
Sayfa: 1-4 Güven A, Maraşlı N, Kaya N (Full Text_PDF)
2- Kars Bölgesinde Yetiştirilen Morkaraman ve Tuj Koyunlarının Döl Verimi Özelliklerinin Karşılaştırılması
Sayfa: 5-7 Laçin E, Aksoy AR (Full Text_PDF)
3- Van Kedisinde Aa Renales'in İntrarenal Segmentasyonu Üzerine Makroskobik Bir Araştırma
Sayfa: 9-13 Aksoy G, Özüdoğru Z (Full Text_PDF)
4- Morkaraman, Kıvırcık X Morkaraman (F1) ve Sakız X Morkaraman (F1) Melez Kuzularda Verim Özellikleri I Büyüme, Yaşama Gücü, Vücut Ölçüleri
Sayfa: 15-21 Özbey O, Akcan A (Full Text_PDF)
5- Gastroknemius Tendo Rupturunun Tensor Fasya Lata Otogrefti Kullanımıyla Operatif Sağaltımı: Tavşanlarda Deneysel Bir Çalışma
Sayfa: 23-28 Atalan G,Cihan M, Demirkan İ, Sözmen M (Full Text_PDF)
6- Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Probiyotik İlavesinin Büyüme Performansına Etkisi
Sayfa: 29-32 Arslan C (Full Text_PDF)
7- Kars Bölgesinde Yetiştirilen Morkaraman ve Tuj Kuzularının Büyüme Özelliklerinin Karşılaştırılması
Sayfa: 33-37 Laçin E, Aksoy AR (Full Text_PDF)
8- 1996-2001 Yılları Arasında KAÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine Getirilen İshalli Buzağılar Üzerine Retrospektif Bir Çalışma
Sayfa: 39-42 Çitil M, Güneş V, Karademir B (Full Text_PDF)
9- Kefir Uygulamasının Açık Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi: İn Vivo Bir Çalışma
Sayfa: 43-47 Atalan G, Demirkan İ, Yaman H, Cihan M, Önder F, Sözmen M (Full Text_PDF)
10- Ankara ve Kars'ta Satışa Sunulan Ayranların Mikrobiyoloji ve Kimyasal Kalite Yönünden Değerlendirilmesi
Sayfa: 49-52 Gülmez M, Güven A, Sezer Ç, Duman B (Full Text_PDF)
11- Septik Şok Şüpheli Buzağılarda Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerdeki Değişiklikler
Sayfa 53-57 Irmak K, Güzelbektaş H (Full Text_PDF)
12- Ratların Omuriliğinde Oreksin-A ile Nörofizin ve beta-Endorfinin İmmunohistokimyasal Yöntem ile Lokalizasyonu
Sayfa: 59-63 Nazlı M (Full Text_PDF)
13- Kars Yöresindeki neonatal Buzağılarda Rotavirus ve Coronavirus Yaygınlığı
Sayfa: 65-68 Erdoğan HM, Ünver A, Güneş V, Çitil M (Full Text_PDF)
14- Ratların Omuriliğinde Oreksin-A ile Kalbindin D ve Nöronal Nitrik Oksit Sentetazon İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları
Sayfa: 69-74 Nazlı M (Full Text_PDF)
15- Yarı-Entansif Şartlarda Yetiştirilen Tuj ve Morkaraman Kuzuların Kesim ve Karkas ÖZellikleri
Sayfa: 75-78 Kırmızıbayrak T, Saatçi M, Aksoy AR (Full Text_PDF)
16- Aterosklerotik Farelerde Kefir ve Yoğurdun Lipid Peroksidasyonuna ve Antioksidan Enzimlere Etkileri
Sayfa: 79-83 Güven A, Güven A, Gülmez M, Beytut E, Erişir M (Full Text_PDF)
17- Septisemi Şüpheli Buzağılarda Koagülasyon Profilinin Değerlendirilmesi
Sayfa: 85-87 Irmak K, Güzelbektaş H (Full Text_PDF)
18- Bir Tavşanda (Oryctolagus cuniculus) Rastlanan Peritoneal Mazotelyoma ve Uterus Adenokarsinomu
Sayfa: 89-94 Kutsal O, Vural SA, Arslan HH, Kalınbacak A (Full Text_PDF)
19- Apoptosisin Biyokimyasal Önemi
Sayfa: 95-100 Özcan A, Atakişi E (Full Text_PDF)
20- Balıklarda E Vitamininin İmmun Cevap Üzerine Etkileri
Sayfa: 101-106 Nazıroğlu M, İspir Ü, Yonar ME (Full Text_PDF)
21- Küçük Hayvan Zehirlenmelerine acil klinik Yaklaşım
Sayfa: 107-111 Güneş V, Erdoğan HM (Full Text_PDF)