ISSN: 1309 - 2251  
     

2002

CİLT 8 - SAYI 2

1- Kuru Dönem Başlangıcında Subklinik Mastitisli İneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Metisilin Direnci
Sayfa: 98-100 Kireçci E, Çolak A (Full Text_PDF)
2- Kars İlinde Kesilen Koyunlarda Karaciğer Trematodlarının Yaygınlığı
Sayfa: 101-102 Gıcık Y, Arslan MÖ, Kara M, Akça A (Full Text_PDF)
3- Alman Çoban Köpeklerinde Arteria Vertebralis'in Seyri ve Anastomozları
Sayfa: 103-106 Kürtül İ, Dursun N, Özcan S (Full Text_PDF)
4- Sığırda Dermatitis Digital'in Tedavisinde Seftiyofur Sodyum'un İntravenöz Regional Antibiyoterapisi ve Lokal Oksitetrasiklin Uygulamalarının Karşılaştırılması
Sayfa: 107-110 Kamiloğlu A, Demirkan İ, Baran V (Full Text_PDF)
5- Kars İli ve Yöresinde İneklerde Mastitislerin Patolojik ve Bakteriyolojik Olarak İncelenmesi
Sayfa: 111-122 Beytut E, Aydın F, Özcan K, Genç O (Full Text_PDF)
6- Sodyum Nitrit ile Akut Zehirlenme Sonucunda Oluşan Oksidatif Hasar Üzerine E Vitamininin Koruyucu Etkisi
Sayfa: 123-126 Atakişi O, Özcan A (Full Text_PDF)
7- Türkiye'de Yetiştirilen Alman Çoban Köpeklerinde Circulus Arteriosus Cerebri
Sayfa: 127-130 Kürtül İ, Dursun N, Özgel Ö (Full Text_PDF)
8- Elazığ ve Çevresinde Hayvan Hastalıklarında Halk Hekimliği Üzerine Araştırmalar
Sayfa: 131-138 Yerlikaya H (Full Text_PDF)
9- Tanen İçeren Meşe (Quercus Hartwisiana) Yapraklarının İn Vitro Rumen Fermentasyon Sisteminde Gaz Üretimine Etkisi
Sayfa: 139-142 Yıldız S, Öncüer A, Kaya İ, Ünal Y (Full Text_PDF)
10- Papağan (Agapornis personata) ve Muhabbet Kuşlarında (Melopsittacus undulatus) Os Hyoideum Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik İncelemeler
Sayfa: 143-145 Özkan ZE (Full Text_PDF)
11- Erkek ve Dişi Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix) Cranium Üzerinde Makro-Anatomik ve Osteometrik İncelemeler
Sayfa: 147-151 Özkan ZE (Full Text_PDF)
12- Doğu Anadolu Bölgesinin Bazı İllerinde (Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş) 1996-1999 Yıllarında Görülen Kuduz Olguları
Sayfa: 153-156 Gürçay M (Full Text_PDF)
13- Bir Buzağıda Gingival Vasküler Hamartom Olgusu
Sayfa: 157-159 Bulut S, Canpolat İ (Full Text_PDF)
14- İki Katırda Karşılaşılan Unilateral Fasiyal Felç ve Sağaltımı
Sayfa: 161-163 Bulut S, Canpolat İ (Full Text_PDF)
15- İki Köpekte Bilateral Tiroid Karsinomu ve Operatif Sağaltımı
Sayfa: 165-169 Bulut S, Canpolat İ (Full Text_PDF)
16- Evcil Hayvanlarda Fusobacterium necrophorum İnfeksiyonları
Sayfa: 171-175 Otlu S, Aydın F (Full Text_PDF)
17- Türkiye Ekonomisinde Hayvancılığın Rolü ve Sorunları
Sayfa: 177-181 Türkyılmaz MK, Nazlıgül A (Full Text_PDF)
18- Çinko ve Bakır Yetersizliğinin Bağışıklık Sistemine Etkileri
Sayfa: 183-187 Önder F, Yıldız S (Full Text_PDF)
19- İnsan ve Hayvan Sağlığında Fitoöstrojenlerin Önemi
Sayfa: 189-194 Kamiloğlu NN, Özsar S (Full Text_PDF)
20- UZMAN GÖZÜYLE
Azerbaycan Tarım Sektöründe Yapısal Değişiklikler ve Maliye-Kredi Politikası
Sayfa: 195-197 Cavadov N (Full Text_PDF)