ISSN: 1309 - 2251  
     

2002

CİLT 8 - SAYI 1

1- Hamsterde Ketamin/Medetomidin Anestezisi
Sayfa: 1-4 Kılıç N, Özcan S, Henke J (Full Text_PDF)
2- Atlarda Xylazin-Kloralhidrat-Diazepam Kombinasyon Anestezisinin Bazı Fizyolojik Fonksiyonlara ve Kan Parametrelerine Etkisi
Sayfa: 5-9 Kılıç N, erkut A, Tosun C (Full Text_PDF)
3- Buzağılarda Akut Artritislerin İntraartiküler Dimethylsulfoxide (DMSO) ile Sağaltımı
Sayfa: 11-15 Cihan M, Özaydın İ, Baran V, Kılıç E(Full Text_PDF)
4- Sığırlarda Retikulumda Bulunan Metalik Yabancı Cisimlerin Mıknatıslı Sonda ile Uzaklaştırılması: 180 Olgu (1998-2002)
Sayfa: 17-21 Kılıç E, Cihan M, Özaydın İ, Özba B, Arancı A (Full Text_PDF)
5- Kars Yöresinde Evcil Hayvanlardan Salmonellaların İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Serotiplendirilmesi
Sayfa: 23-30 Genç O (Full Text_PDF)
6- Kars Bölgesi Koyunlarında özlenen Pnömoniler Üzerine Patolojik ve Etiyolojik İncelemeler
Sayfa: 31-39 Beytut E, Otlu S, Sözmen M (Full Text_PDF)
7- Aydın İli Süt Sığırcılık İşletmelerinde Kaynak Kullanımında Etkinlik derecesi ile Örgütlenme ve Pazarlama Sorunları
Sayfa: 41-48 Türkyılmaz MK, Aral S (Full Text_PDF)
8- Kars Yöresinde Evcil ve Yabani Kanatlı Hayvanlardan Yersinia Enterocolitica'nın İzolasyonu
Sayfa: 49-54 İtik A (Full Text_PDF)
9- Doğal Limon Suyunun Jöle İşkemlenin Kalitesi Üzerine Etkisi
Sayfa: 55-58 Arslan A, Kök F, İlhak İ (Full Text_PDF)
10- İlk Üreme Sezonunda Ovulasyonları uyarılmış Tuj Kuzularının Oranı Üzerine Prepubertal Beslemenin Etkileri
Sayfa: 59-62 Yıldız S, Uzun M, Çelebi F, Çolak A, Güven B (Full Text_PDF)
11- Montafon Bir Buzağıda Aplazya Penis, Anorşidizm ve Uretral Dilatasyon Olgusu
Sayfa: 63-65 Öztürk S, Kılıç E, Arancı A, Uyguntürk A (Full Text_PDF)
12- Korneal Ülserli Bir Attan Rhodococcus Equi İzolasyonu
Sayfa: 67-69 Şahin M, Otlu S, Kankavi O (Full Text_PDF)
13- Polimeras Zincir Reaksiyonu ve Mikrobiyolojide Kullanım Alanları
Sayfa: 71-76 Türkyılmaz S, Esendal ÖM (Full Text_PDF)
14- Veteriner Hekimlikte Karnitin (Carnitine)
Sayfa: 77-82 Çitil M (Full Text_PDF)
15- Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotikler
Sayfa: 83-89 Gülmez M, Güven A (Full Text_PDF)
16- Oksitosin ve Fizyolojik Etkileri
Sayfa: 91-97 Uzun M, Sulu N (Full Text_PDF)