ISSN: 1309 - 2251  
     

2001

CİLT 7 - SAYI 2

1- Atlarda Halotan Anestezisinde Arteriyel Kan Basıncı Monitorizasyonu
Sayfa: 129-134 Biricik HS, Perk EC, Gönenci R, Düzgün O (Full Text_PDF)
2- Kars İlinde Tüketime Sunulan Çiğ Süt ve Beyaz Peynirlerde Yersinia Türlerinin Araştırılması
Sayfa: 135-142 Çetinkaya A, Güven A (Full Text_PDF)
3- Kars İlinde Tüketime Sunulan Dondurmaların Bakteriyolojik Kalitesi
Sayfa: 143-147 Aslantaş Ö (Full Text_PDF)
4- Sıvı Yem Katkı Maddesi, Uramel'in İneklerde Süt Verimi ve Kompozisyonu Üzerine Etkisi
Sayfa: 149-153 İnal F, Arslan C, Çelik B (Full Text_PDF)
5-Beyaz ve Çeçil Peynirlerinde Campylobacter, Salmonella ve Listeria Türlerinin Araştırılması
Sayfa: 155-161 Gülmez M, Güven A (Full Text_PDF)
6- 1996-2000 Yılları Arasında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğine Getirilen RPT'li Sığrların İstatiksel Değerlendirilmesi
Sayfa: 163-167 Karademir B, Çitil M (Full Text_PDF)
7- Ankara Keçilerinde Ergenlik Dönemi Hormonal Değişikliklerin İncelenmesi
Sayfa: 169-174 Güven B, Özsar S, Sungur H, Pakdil N, Goncagül T (Full Text_PDF)
8- Ecoli'nin Neden Olduğu İshalli Buzağılarda Klinik Hematolojik, Biyokimyasal Bulgular ve Sağaltım Uygulamalarının Etkinliği
Sayfa: 175-183 Karademir B, Şendil Ç (Full Text_PDF)
9- Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Menisküs Lezyonlarının Sağaltımında Artrotomi ve Artroskopi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Sayfa: 185-195 Öztürk S (Full Text_PDF)
10- İneklerde Sun'i Tohumlamayı Takiben İntrauterin İlaç Uygulamasının Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Sayfa: 197-200 Öztürkler Y, Uçar Ö, Lehimcioğlu NC (Full Text_PDF)
11- Koçlarda Meşe Yaprağı (Quercus hartwisiana) ile Kısa Süreli Beslemenin Hematolojik Değerler Üzerine Etkisi
Sayfa: 201-206 Uzun M, Yıldız S, Ünal Y, Kaya M, Çenesiz M (Full Text_PDF)
12- Repeat Breeder İneklerde Östrus Sinkronizasyonu Sonrası Sun'i Tohumlamaya Bağlı hCG ve Gentamisisn Uygulamasının Doğum Oranları Üzerine Etkisi
Sayfa: 207-211 Öztürkler Y, Uçar Ö, Yıldız S, Güngör Ö (Full Text_PDF)
13- Bir Tavukta Periorbital Bölgede Tüberkülozis ve Sarkosporidozis
Sayfa: 213-217 Beytut E, Atabay Hİ, Akça A (Full Text_PDF)
14- Bir Atta Karşılaşılan Ayak Kanseri (Krapo) Olgusu ve Bunun Alaktrokoter ile Ekstirpasyonu
Sayfa: 219-221 Cihan M, Özba B, Kamiloğlu A, Özaydın İ (Full Text_PDF)
15- Kök Apicomplexa Sınıflamasına Genel Bakış
Sayfa: 223-228 Kaya G (Full Text_PDF)
16- Devekuşlarının Beslenmesi
Sayfa: 229-235 Arslan C, İnal F (Full Text_PDF)
17- Fumonizinler
Sayfa: 237-244 Doğan A, Tuzcu M (Full Text_PDF)