ISSN: 1309 - 2251  
     

2001

CİLT 7 - SAYI 1

1- Beyaz Kas Hastalıklı Kuzuların Kalp, İskelet Kası ve Karaciğerlerinde Redükte Glutatyon ve Malondialdehit Düzeyleri ile Katalaz Enzim Aktivitesi
Sayfa: 1-5 Beytut E, Erişir M, Aksakal M (Full Text_PDF)
2- Kars Yöresindeki İshalli Buzağılardan Bakteriyel ve Paraziter Etkenlerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu
Sayfa: 7-14 Aydın F, Umur Ş, Gökçe G, Genç O, Güler M (Full Text_PDF)
3- Kars İli ve Yöresinde Sığırlarda Tüberküloz İnsidensi ve Lezyonlarının Lokalizasyonu Üzerine Patolojik İncelemeler
Sayfa: 15-25 Beytut E (Full Text_PDF)
4- Bıldırcın Rasyonlarına Katılan Adi Mürdümüğün (Lathyrus sativus L) Islatılmasının Büyüme Performansı Üzerine Etkisi
Sayfa: 27-32 Arslan C, Şeker E, İnal F (Full Text_PDF)
5- Aromataz Enziminin 12 Haftalık D Vitamini Eklenmiş ve Eklenmemiş Rasyonlarla Beslenen Horoz Testislerindeki İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu
Sayfa: 33-37 Kürtül İ (Full Text_PDF)
6- Beyaz Peynir Bileşimine Giren Süt Türlerinin Poliakrilamid Jel Elektroforezi (PAGE) ile Saptanması
Sayfa: 39-45 Gönülalan Z, Arslan A (Full Text_PDF)
7- Gümüş Balığından Fermente sucuk Üretimi Üzerine Deneysel Çalışmalar
Sayfa: 47-54 arslan A, Dinçoğlu AH, Gönülalan (Full Text_PDF)
8- Kars'ta Tüketime Sunulan Taze ve Salamura Beyaz Peynirlerin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri
Sayfa: 55-62 Gülmez M, Güven A, Çetinkaya A (Full Text_PDF)
9- Kars İlinde Satışa Sunulan Çeçil (Çivil) Peynirlerinin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özellikleri
Sayfa: 63-70 Gülmez M, Güven A (Full Text_PDF)
10- Köpeklerde Medetomidin, Propofol ve Ketamin Kombinasyonunun Anestezik Özellikleri ile Klinik, Kardiyovasküler ve Respiratorik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Sayfa: 71-76 Özaydın İ, Atalan G, Uzun M, Kılıç E, Çenesiz M (Full Text_PDF)
11- Köpeklerde Femur ve Tibia Diyafizinin Deneysel Maddi Kayıplı Kırıklarında Ulna Distalinin Segmental Kortikal Otogref Olarak Kullanımı
Sayfa: 77-85 Bulut S, Durmuş AS, Köm M, Çobanoğlu B (Full Text_PDF)
12- Köpeklerde Propofol ve Isofluran Anesteziklerinin Bazı klinik ve Elektrokardiyografik (EKG) Bulguları Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Sayfa: 87-93 Günay C, Balıkçı E (Full Text_PDF)
13- Yeni Zelenda Tavşanlarında Erkek Eklenti Bezlerinin Morfolojisi ve Arteriyel Vaskularizasyonu
Sayfa: 95-99 Kürtül İ, Özgel Ö, Dursun N, Bozkurs EÜ (Full Text_PDF)
14- Kangal Irkı Bir Köpekte Vaginal Hiperplazi Olgusu ve Servikopeksi ile Sağaltımı
Sayfa: 101-103 Öztürkler Y, Uçar Ö, Çolak A, Özaydın İ, Özba B, Kamiloğlu A (Full Text_PDF)
15- Sığır Karaciğer Hastalıklarında Karaciğer Biyopsisinin Diagnostik Önemi
Sayfa: 105-109 Elitok B, Elitok ÖM (Full Text_PDF)
16- Köpeklerde Diskoid Lupus eritamatosus'un tanı ve Tedavisi
Sayfa: 111-115 Irmak K (Full Text_PDF)
17- Sığırlarda Karaciğer Apseleri
Sayfa: 117-121 Elitok B, Yılmaz K (Full Text_PDF)
18- Prostoglandin F2 alfa Sentezinde Oksitosin ve Oksitosin Reseptörlerinin Ruminantlardaki Rolü
Sayfa: 123-128 Arıkan Ş, Pamukçu T (Full Text_PDF)