ISSN: 1309 - 2251  
     

2000

CİLT 6 - SAYI 1-2

1- Ankara ve Çevresinde Yaban Güvercinlerinde Helmint Faunası
Sayfa: 1-7 Gıcık Y, Bugu A (Full Text_PDF)
2- Köpeklerde Iopadimol ve Sodium-Meglumine Ioxithalamate ile Myelografi
Sayfa: 9-16 Okumuş Z, Özaydın İ, Özba B, Türkütanıt SS, Kılıç E (Full Text_PDF)
3- Esansiyel Yağ Asidi Kaynağı Olarak Rasyonlara Farklı Düzeylerde Eklenen Ayçiçek Yağının Kazlarda Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi 1-Rasyonlarına Farklı Düzeylerde Ayçiçek Yağı Eklenmiş Kazlarda Bazı Protein ve Lipid Metabolizması Parametrelerinin Araştırılması
Sayfa: 17-22 Maraşlı Ş, Özcan A, Maraşlı N, Kaya N, Utlu N (Full Text_PDF)
4- Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar 1- Kazlarda Zorlamalı Tüy Dökümünün Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Sayfa: 23-27 Özcan A, Kaya N, Maraşlı Ş, Maraşlı N, Karapehlivan M (Full Text_PDF)
5- Türkiye'deki Arap Atlarında Albumin ve Vitamin D Bağlayıcı Protein Polimorfizminin Araştırılması
Sayfa: 29-33 Uzun M, Çelebi F, Çarhan A, Kopar A (Full Text_PDF)
6-Bir İnhasır Trop Olan P[GAL4]c682 Raportör Gen Ekspresyonunun Saptanması
Sayfa: 35-42 Çarhan A, Nazlı M (Full Text_PDF)
7- Esansiyel Yağ Asidi Kaynağı Olarak Rasyonlara Farklı Düzeylerde Eklenen Ayçiçek Yağının Kazlarda Metabolizma ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkisi 2- Esansiyal Yağ Asidi Kaynağı Olarak Farklı Düzeylerde Ayçiçek Yağı İçeren Rasyonlarla Beslenen Kazlarda Spesifik Karaciğer Enzim Aktivitelerinin Araştırılması
Sayfa: 43-46 Maraşlı Ş, Maraşlı N,Özcan A, Kaya N, Utlu N (Full Text_PDF)
8- Bazı Yerel Anestezik İlaçların (Lidokain, Bupivakain, Prilokain) Ratlarda Mesane Kasları ÜZerine İn Vitro Etkisi
Sayfa: 47-53 Çelebi F,Doğan A (Full Text_PDF)
9- Kars Yöresinde Şarbonun Epizootiyolojisi ve Epidemiyolojisi, 1995-2000 Yıllarına Ait Olguların Değerlendirilmesi ve Değişik Orjinli Bacillus anthracis Suşlarının Özellikleri
Sayfa: 55-59 Aydın F, Atabay Hİ, Genç O, Atahan H, Bölük M (Full Text_PDF)
10- Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar 2- Yumurtlama Dönemindeki Kazlarda Ca, P, Kolesterol, Östrojen ve Progesteron Düzeyleri
Sayfa: 61-65 Özcan A, Kaya N, Maraşlı Ş, Maraşlı N, Karapehlivan M (Full Text_PDF)
11- Sığırlarda Limaks (İnterdigital Fibroma-Corn) Olguları Üzerine Patolojik İnccelemeler
Sayfa: 67-70 Beytut E, Kamiloğlu A, Özcan K (Full Text_PDF)
12- P[GAL4]c682 Transposon Mutasyonu Sonucu Ortaya Çıkan Sterilite ve Letalite Fenotiplerinin Kurtarılması
Sayfa: 71-79 Çarhan A (Full Text_PDF)
13- Kedilerde Tiletamin/Zolezepam ve Xylazine/Ketamin Anestezisinin Karşılaştırılması
Sayfa: 81-88 Topal A (Full Text_PDF)
14- Türkiye'deki Safkan At Irklarında Bazı Enzim Sistemlerinin Elektroforetik İnccelenmesi
Sayfa: 89-95 Uzun M, Ulu N (Full Text_PDF)
15- İneklerde Endometrial Biyopsi Almada Pratik Bir Teknik
Sayfa: 97-99 Ergün Y (Full Text_PDF)
16- Subklinik İnek Mastitislerinde Sağaltım Yaklaşımları
Sayfa: 101-105 Ergün Y, Köker F, Musal B, Taş S (Full Text_PDF)
17- Kangal Irkı Bir Köpekte Karşılaşılan Doğmasal Kalıcı Frenulum Linguae ve Lingua Bifida Olgusu
Sayfa: 107-109 Özaydın İ, Demirkan İ, Özba B, Cihan M (Full Text_PDF)
18- Bir İnekte Karşılaşılan Özefagusa Ait Stenoz ve Ruptur Olgusunun Klinik, Radyolojik ve Nekroskobik Değerlendirilmesi
Sayfa:111-115 Kılıç E, Atalan G, Cihan M, Erdoğan HM, Çitil M (Full Text_PDF)
19- Ergolitik İlaçlar ve Fizyolojik Aktivite Üzerine Etkileri
Sayfa: 117-122 Çelebi F, Doğan A (Full Text_PDF)
20- Kedi-Köpek Askaritlerinin Halk Sağlığı Yönünden Önemi
Sayfa: 123-127 Sarımehmetoğlu HO (Full Text_PDF)
21- Helmintlerin serbest Gelişme Dönemlerine Isı, Işık ve Nemin Etkisi
Sayfa: 129-136 Gıcık Y (Full Text_PDF)
22- Sülüklerin Genel Özellikleri, Patojenite ve Tedavi Şekilleri
Sayfa: 137-144 Gönenç B (Full Text_PDF)
23- Asetilkolinesteraz'ın Önemi ve İnhibitörleri
Sayfa: 145-151 Güven A (Full Text_PDF)
24- Köpeklerde Pemfigus Foliakus'un Tanı ve Tedavisi
Sayfa: 153-159 Irmak K (Full Text_PDF)