ISSN: 1309 - 2251  
     

1999

CİLT 5 - SAYI 2

1-Ratlarda Omurilik Nöronlarında İn Vitro Şartlarda Nörokinin 1 Reseptörünün İnternalizasyonu
Sayfa: 117-120 Nazlı M (Full Text_PDF)
2- Hypoderma Türleri ile Doğal Enfekte Sığırlarda Doramectin'in Birinci Larval Devrelere (L1) Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Saha Denemesi
Sayfa: 121-124 Arslan MÖ, Gıcık Y, Sarı B (Full Text_PDF)
3- Arılarda Organik Fosforlu İnsektisit (Kaumafos) Zehirlenmesi
Sayfa: 125-127 Doğan A, Topçu B, Bilgili A (Full Text_PDF)
4- Pamuk Tepeli Tamarin (saguinus oedipus oedipus) Maymunlarının Tükrük Bezleri Üzerine Histokimyasal Bir Çalışma
Sayfa: 129-134 Sözmen M, Brown PJ (Full Text_PDF)
5- Ratların Omuriliğinde Calbindin D'nin Dağılımı
Sayfa: 135-138 Nazlı M (Full Text_PDF)
6- Tavşanlarda Elektriksel Stimülasyon Yöntemi (Pulp Test) ile Ağrı Eşiğinin Belirlenmesi ve Bazı Analjezik İlaçların Etkilerinin Karşılaştırılması
Sayfa: 139-143 Çelebi F, Doğan A, Uzun M (Full Text_PDF)
7- Campylobacter Jejuni İzolasyonunda Kullanılan Bazı Kültürel Teknikler ve Tavuk Etlerinde Termofilik Campylobacterlerin Araştırılması
Sayfa: 145-153 Gülmez M (Full Text_PDF)
8- Kapalı Ahır Şartlarında Barındırılan Sığırların Venöz Kan Gazları Değerleri
Sayfa: 155-159 Karademir B, Saatci M, Çelebi F, Erdoğan HM, Aksoy AR (Full Text_PDF)
9- Şaplı Sığırlarda serum Keratinin Fosfokinaz (CPK), Laktat Dehidrogenaz (LDH), Aspartat Aminotransferaz (AST) Aktiviteleri, Glikoz Düzeyleri ve EKG Bulguları
Sayfa: 161-166 Elitok B, Balıkcı E, Keçeci H, Yılmaz K (Full Text_PDF)
10- İneklerin Mid-Luteal Korpus Luteumlarından İzole Edilen Luteal Hücrelerin Büyüklük Bakımından Gösterdikleri Dağılım
Sayfa: 167-170 Arıkan Ş (Full Text_PDF)
11- deneysel Akut Etilen Glikol Toksikasyonu Oluşturulan Köpeklerde Elektrokardiyogram Bulguları ve Plazma Na, K, Ca ve Cl Düzeyleri
Sayfa: 171-178 Çelebi F, Güneş V, Uzun M, Doğan A (Full Text_PDF)
12- Köpeklerde Ligamentum Patellanın Deneysel Patellar Avulsiyonunun Çelik Tel ve Polydioxanone İplikle Onarımı
Sayfa: 179-188 Kılıç E, Özaydın İ (Full Text_PDF)
13- Elazığ ve Çevresinde Koyunlarda Nekrotik Hepatitis Prevalensi
Sayfa: 189-191 Gürçay M, Özcan C (Full Text_PDF)
14- Karayaka Koyun Derileri Sırt Bölgesinin Histolojik ve Morfolojik Yönden İncelenmesi
Sayfa: 193-201 Zık B, Özfiliz N, Erdost H, Yağcı A (Full Text_PDF)
15- Tektırnaklılarda Görülen Anthrax Enfeksiyonu
Sayfa: 203-206 Özcan C, Dilgin N, Gürçay M, Muzoğlu A (Full Text_PDF)
16- Simental Bir İnekte Karşılaşılan Vejetativ Bursitis Prekarpalis (Carpal Higroma) Olgusu
Sayfa: 207-210 Özaydın İ, Özba B, Kamiloğlu A, Cihan M (Full Text_PDF)
17- Bir Atta Salya Taşı ve Fistülü
Sayfa: 211-214 Kamiloğlu A, Kılıç E, Özba B, Güven A, Özaydın İ (Full Text_PDF)
18- Boğalarda Anormal Spermatozoonların Oluşum Nedenleri ve Sınıflandırılması
Sayfa: 215-222 Kaya A (Full Text_PDF)
19- Köpek ve Kedilerde Diabetes Mellitus Bölüm 1: Etiyoloji, Patogenez ve Sağaltım
Sayfa:223-231 Okumuş Z (Full Text_PDF)
20- Zoonoz Özelliği Gösteren Nematodlar
Sayfa: 233-241 Sarımehmetoğlu HO, Doğanay A (Full Text_PDF)