ISSN: 1309 - 2251  
     

1999

CİLT 5 - SAYI 1

1- Canine Transmissible Venereal Tümör (CTVT) Olgularında Paramunite Aktivatörü Baypamun N'in Profilaksi ve Sağaltım Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: Makroskobik Bulgular
Sayfa: 1-8 Mısırlıoğlu D, Seyrek-İntaşK, Kahraman MM, Özyiğit MÖ, Cangül İT, Sevimli A, Büyükçoban M (Full Text_PDF)
2- Tavşanlarda VPortae'nın Oluşumu ve İntrahepatik Dağılımı Üzerine Makroanotomik Araştırmalar
Sayfa: 9-12 Takçı İ, Özcan S, Aslan K (Full Text_PDF)
3-Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonlarının Tanısında Kontrast Radyografinin Kullanımı
Sayfa: 13-17 Özba B, Baran V, Cihan M, Kılıç E (Full Text_PDF)
4- Sığırlarda Retiküloperitonitis Travmatika'nın Teşhisinde Tripsin inhibitör (Tİ) Testinin Kullanımı
Sayfa: 19-24 Gökçe G, Özba B, Gökçe Hİ, Erdpğan HM, Kırmızıgül AH (Full Text_PDF)
5- Tavşanlarda Broncho-Pulmonar Segmentasyon Üzerine anatomik Bir Çalışma
Sayfa: 25-28 Özcan S, Takçı İ, Aslan K (Full Text_PDF)
6- Normal ve Akciğer Hastalıklı Sığırlardaki Radyografik Bulgular
Sayfa: 29-35 Özba B, Atalan G, Gökçe G, Erdoğan HM, Gökçe Hİ (Full Text_PDF)
7- Doğum Felçli İneklerde Serum Kalsiyum, Retinol ve Beta Karoten Düzeyleri
Sayfa: 37-42 Ünsal B, Salmanoğlu B (Full Text_PDF)
8- Kars Yöresindeki Sığırlarda Listeria Monocytogenes Enfeksiyonlarının ELISA Yöntemi ile Araştırılması
Sayfa: 43-46 erdoğan HM, Gökçe G, Gökçe Hİ, Kırmızıgül AH, Güneş V, Sural E, Yılmaz K (Full Text_PDF)
9- Sığırlarda Güç Doğuma Müdahalenin Denaverinhydrochlorid ile Kolaylaştırılması
Sayfa: 47-53 Kırşan İ, Şenünver A, Çolak A, Gürbulak K (Full Text_PDF)
10- Köpeklerde Etilen Glikol Zehirlenmesinin Tiamin ve Pridoksin Kombinasyonu ile Tedavisi
Sayfa: 55-61 Gökçe G,Güneş V,Gökçe Hİ, Kırmızıgül AH, Erdoğan HM, Tuzcu M, Şendil Ç (Full Text_PDF)
11- Kars Yöresinde Yemlerde Aflatoksin B1 Düzeylerinin ELISA Yöntemi ile Araştırılması
Sayfa: 63-70 Doğan A, Beyazıt M (Full Text_PDF)
12- Ankara Çevresinde Yaban Güvercinlerinde Ektoparazitler
Sayfa: 71-74 Gıcık Y (Full Text_PDF)
13- Tavşanlarda (Lepus cuniculus) Canalis İnguinalis'in Anatomisi
Sayfa: 75-80 Çakır M (Full Text_PDF)
14- Sığır Trichophytosis'inde Profilaktik ve Terapötik Amaçla Aşı Kullanımı
Sayfa: 81-86Gökçe G, Şahin M, Irmak K, Otlu S, Aydın F, Genç O (Full Text_PDF)
15- Tavşanlarda GII Anales, GII Perianales Major ve Minor'un Makro Anatomik ve Histomorfolojik Yapısı
Sayfa: 87-92 Çakır M, Kahvecioğlu KO, Onar V, Alpak H, Özcan S (Full Text_PDF)
16- Kars Yöresinde Simental Irkı Sığırlarda İnterdigital Deri Lezyonlarının İnsidansı ve Bunların İntravenöz Regional Antibiyoterapi (IVREGAB) ile Sağaltımı
Sayfa: 93-102 Kamiloğlu A, Baran V (Full Text_PDF)
17- Koyunlarda fibrin Adeziv (TİSSEEL) ile Deneysel Tenorafi
Sayfa: 103-112 Cihan M, Özaydın İ (Full Text_PDF)
18- Dişi Bir Buzağıda Karşılaşılan Doğmasal Atrezia Uretralis Distalis Olgusu
Sayfa: 113-116 Kılıç E, Özba B, Özaydın İ, Kamiloğlu A (Full Text_PDF)