ISSN: 1309 - 2251  
     

1997

CİLT 3 - SAYI 2

 

1- Kars Yöresi Buzağılarında Eimeria Türlerinin Yaygınlığı
Sayfa: 141-149 Arslan MÖ(Full Text_PDF)
2- Buzağı Pneumonilerinin Tedavisinde Tilmicosin ve Danofloxacin'in Etkileri Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar
Sayfa: 151-155 Gökçe G, Şahin M, Genç O, Sural E (Full Text_PDF)
3- Sığırlarda Akut RPT Olgularının Sağaltımı ve Önlenmesinde Mıknatıs Kullanımının Önemi
Sayfa: 157-160 Özba B, Gökçe G,Irmak K, Baran V, Sural E (Full Text_PDF)
4- Köpek ve Kedilerde Yetersiz Doğum Sancılarının Denaverinhydrochlorid ile Tedavisi
Sayfa: 161-165 Kırşan İ, Şenünver A (Full Text_PDF)
5- Erzurum Mezbahalarında Kesilen Koyun ve Sığırlarda Hidatidozun Yayılışı ve Ekonomik Önemi
Sayfa: 167-171 Arslan MÖ, Umur Ş (Full Text_PDF)
6- Kars Yöresinde Evcil ve Yabani Hayvanlarda Campylobacter jejuni'nin Prevalansı
Sayfa: 173-180 Arıkoğlu Ç, Aydın F (Full Text_PDF)
7- 1996 Yılında Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerine Getirilen Hayvanların İç Hastalıklarının İsttatiksel Değerlendirilmesi
Sayfa: 181-186 Gökçe G, Şendil Ç, Sural E (Full Text_PDF)
8- Farelerde Aspicularis tetraptera ve Hymenolepsis nana'ya Karşı Drontal Plus ile Paratak Plus'ın Etkisi
Sayfa: 187-190 Doğanay A, Gıcık Y, Bilgili A (Full Text_PDF)
9- Postpartum Dönemde Uygulanan PGF2 alfa'nın Buzağılama-ilk Tohumlama Aralığı ve ilk Tohumlamada Gebe Kalma Oranı Üzerine Etkisi
Sayfa: 191-194 Ataman MÖ, Kaya A, Aral F, Aköz M, Yıldız C (Full Text_PDF)
10- Gebe Köpeklerde Gözlenen Hematolojik Değişiklikler
Sayfa: 195-200 Kaymaz M,Baştan A (Full Text_PDF)
11- Sığırlarda Tırnak Bozuklukları ve Bunların Neden Olduğu Taban Ulkuslarının Sağaltımında Entibiyotik ve enzim Uygulamaları
Sayfa: 201-210 Baran V (FullText PDF)
12- Koyun Çiçeğinde İmmunomodülatörlerin Sağaltıcı ve Koruyucu etkileri Üzerinde Klinik Gözlemler II Koyun Çiçeğinin Sağaltımı ve Korunmasında Levamizol Kullanımı
Sayfa: 211-215 Gökçe G, Irmak K, Sural E, Uzlu E (Full Text_PDF)
13- Koyun Çiçeğinde İmmunomodülatörlerin Sağaltıcı ve Koruyucu etkileri Üzerinde Klinik Gözlemler II Koyun Çiçeğinin Sağaltımı ve Korunmasında PIND_ORF (Baypamun) Kullanımı
Sayfa: 217-221 Gökçe G, Irmak K, Sural E, Uzlu E (Full Text_PDF)
14- Yeni Doğmuş Köpek ve Kedi Yavrularının Hastalıkları ve Reanimasyonu
Sayfa: 223-226 Kırşan İ, Şenünver A, Horoz H, Kılıçaslan MÖ (Full Text_PDF)
15- Ruminantlarda Akciğer ve Mide-Bağırsak Kılkurtlarına Karşı Antelmintik Etkinliğin Değerlendirilmesi
Sayfa: 227-237 Gıcık Y (Full Text_PDF)
16- Kanatlı Etlerinin Elektrikle Stimülasyonu
Sayfa: 239-245 Gülmez M, Kamber U (Full Text_PDF)
17- Sığırlarda Topallığın Belirlenmesinde Yararlanılan Kontrol Çizelgeleri
Sayfa: 247-249 Baran V, Kamiloğlu A (Full Text_PDF)