ISSN: 1309 - 2251  
     

1997

CİLT 3 SAYI 1

1- Sığır Serumlarında Mikroaglütinasyon Testi (MAT) ile Brucella Antikorlarının Araştırılması
Sayfa: 7-11 Şeyda T, Aydın F, Genç O, Baz E (Full Text_PDF)
2- Progesteron İçin Enzimimmunassay (EIA) Tekniğinin Geliştirilmesi
Sayfa: 13-17 Güven B, Özsar S, Saban E, Özdemir S (Full Text_PDF)
3- Kazlarda Aspergillus Fumigatus İzolasyonu ve İdentifikasyonu
Sayfa: 19-23 Şahin M, Aydın F, Genç O, Güler MA (Full Text_PDF)
4- Cloprostenol ile Senkronize Edilen İneklerde Ovulasyonların B-Mode Ultrasonografi ile Saptanması
Sayfa: 25-31 Kılıçarslan MR, Ekinci H, Konuk CS, Kırşan İ, Gürbulak K (Full Text_PDF)
5- Köpeklerde Deneysel akut Parasetamol (Asetaminofen) Toksikasyonu ve Sağaltımında N-Asetilsistein'in Etkinliği
Sayfa: 33-42 Kalınbacak A, Tanyel B, Can M (Full Text_PDF)
6- Köpeklerde Deri Ensizyonlarının Kapatılmasında Enbucrilate Kullanımı
Sayfa: 43-47 Çolak A, Okumuş Z, Aslan Ş (Full Text_PDF)
7- Kars Yöresi İthal Simental İneklerinde Subklinik ve Klinik Mastitislerin Görülme Oranı ve Etkili Antibiyotiklerin Belirlenmesi
Sayfa: 49-55 Şahin M, Çolak A, Otlu S, Aydın F, Genç O, Güler MA, Oral H (Full Text_PDF)
8- Kars İlinde Tüketime Sunulan Kıymalarda Bazı Patojen Mikroorganizmaların Araştırılması ve Kıymaların Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi
Sayfa: 57-65 Güven A, Gülmez M, Kamber U (Full Text_PDF)
9- Koyunlarda B melitensis'in Mikroaglütinasyon testi (MAT) ile Teşhisi Üzerine Araştırmalar
Sayfa: 67-72 Şeyda T, Güler MA, Genç O (Full Text_PDF)
10- Kıvırcık Koçlarında donma ve Eritme Sonrası Spermatolojik Özellikler Üzerine Mevsimin Etkisi
Sayfa: 73-79 Öztürkler Y, Ak K, İleri İK (Full Text_PDF)
11- Kısraklarda Endometritis ve İnfertiliteye Sebep Olan Enfeksiyöz Etkenler
Sayfa: 81-84 Şenünver A, Horoz H, Koç M (Full Text_PDF)
12- Üreme Mevsiminde Farklı Östrus Senkronizasyon Yöntemleri Uygulanan Kıvırcık Koyunlarında serum Progesteron, Östradiol 17 beta ve LH seviyeleri
Sayfa: 85-92 Horoz H, Ak K, Kaşıkçı G, Baran A, Sönmez C, Şenünver A (Full Text_PDF)
13- Bir İnekte Rastladığımız Vaginal Tümör Olgusu
Sayfa: 93-96 Çolak A, Sağlam YS, Kamiloğlu A, Karaman M (Full Text_PDF)
14- Türkiye'de Koyun ve Keçilerde Görülen Helmintler
Sayfa: 97-114 Doğanay A, Öge S (Full Text_PDF)
15- Evcil Hayvanlarda Neosporozis
Sayfa: 115-121 Umur Ş, Aslan MÖ (Full Text_PDF)
16- Mortellaro Hastalığı (Digital Dermatitis): Genel Perspektif
Sayfa: 123-125 Demirkan İ (Full Text_PDF)
17- ATP-Bağımlı Potasyum Kanal Açıcıları ve Blokerleri: Miyokardiyal İskemi ve Reperfüzyon Sonrası Aritmik yada Antiaritmik Etkileri
Sayfa: 127-133 Bozdoğan Ö (Full Text_PDF)