ISSN: 1309 - 2251  
     

1996

CİLT 2 - SAYI 2

1- Farelerde Aspiculuris Tetraptera ve Syphacia Obvelata'ya Karşı Doramectin ve İvermectin'in Etkisi
Sayfa: 135-138 Burgu A, Semih Ö, Gönenç B (Full Text_PDF)
2- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Tuj ve Morkaraman Koyunlarının Verim Performansları: II Büyüme ve Beden Ölçüleri
Sayfa: 139-146 Ulusan HOK (Full Text_PDF)
3- Kısraklarda Erken Gebelik Tanısında Ultrasonografik Tekniklerin Kullanımı
Sayfa: 147-150 Kılıçarslan MR, Soylu NK, Şenünver A, Kırşan İ, Carioğlu B (Full Text_PDF)
4- İshalli ve Sağlıklı Kuzularda Baypamun'un (PIND ORF) Sağaltıcı ve Koruyucu Etkileri Üzerine Çalışmalar
Sayfa: 151-154 Irmak K, Gökçe G, Güllüce M, Eker T, Sural E (Full Text_PDF)
5- Esmer Sığırlarda Günlük Süt Verimi Üzerine Mevsimsel Değişikliklerin Etkisi
Sayfa: 155-160 Ulusan HOK (Full Text_PDF)
6- Atlarda Skrotal Kesenin Ekstirpasyonuyla Birlikte Yapılan Kastrasyon
Sayfa: 161-165 Baran V, Özba B, Kılıç E (Full Text_PDF)
7- Şavak Salamura Beyaz Peynirinde Koliform Grubu Mikroorganizmaların Araştırılması
Sayfa: 167-172 Güven A, Aslan A, Patır B (Full Text_PDF)
8- Dişi Köpekte Vaginal Sitolojik Muayeneler Yardımı ile Seksüel Siklus Dönemlerinin Teşhisi
Sayfa: 173-177 Kırşan İ, Şenünver A, Kılıçarslan R (Full Text_PDF)
9- Morkaraman ve Morkaraman X Tuj Melezi erkek Kuzuların Besi Performansı Üzerine Farklı Fotoperiyotların Etkisi
Sayfa: 179-183 Aksoy AR, Ulusan HOK, Özbey M, Tilki M(Full Text_PDF)
10- Profilik Sakız Koyunlarında Östrus Siklusunda Plazma FSH ve LH Düzeyleri
Sayfa: 185-192 Güven B, Özsar S, Saban E, Çelebi M, Çoyan K, Budanır M, Meyer HHD (Full Text_PDF)
11- Sığırlarda Retiküloperitonitis Travmatika (RPT) Teşhisinde Hematolojik, Radyolojik, Laparatomik Bulgular ile Glutaraldehit (GA) Testinin Önemi
Sayfa: 193-198 Özba B, Gökçe G, Baran V, Irmak K, Güneş V, Sural E(Full Text_PDF)
12- Netobimin ve Moxidectin'in Doğal Enfekte Koyunlarda Mide Barsak Nematodlarına Etkisi
Sayfa: 199-203 Öge S, Ayaz E, Gıcık Y (Full Text_PDF)
13- Esmer ve Simental Sığırlarda Soğuk Mevsimde Günlük Süt Üretimi II Günlük Süt Verimi ile Beden ve Meme Ölçüleri Arasında Fenotipik Korelasyonlar
Sayfa: 205-210 Ulusan HOK (Full Text_PDF)
14- Atlarda Tendinitis ve Tenosinovitislerin Sağaltımında Hyaluronik Asit Kullanımı
Sayfa: 211-217 Özaydın İ, Özba B, Okumuş Z, Maraşlı Ş, Cihan M, Utlu N (Full Text_PDF)
15- Ramlıç ve Dağlıç Koyunlarında Doğum Ağırlığının Kalıtım ve Tekrarlama Dereceleri ile Doğum Ağırlığını Etkileyen Bazı Faktörlerin Hesaplanması
Sayfa: 219-224 Ulusan HOK, Bekyürek T (Full Text_PDF)
16- Kangal Irkı Bir Köpekte Tetramizol Zehirlenmesi
Sayfa: 225-227 Gökçe G (Full Text_PDF)
17- Tavuklarda Coccidiosis'in Kontrolü
Sayfa: 229-232 Arslan MÖ (Full Text_PDF)
18- Gebe Köpeklerin Bakımı
Sayfa: 233-236 Konuk CS, Kılıçarslan MRŞenünver A (Full Text_PDF)
19- Veteriner Antelmentikler
Sayfa: 237-245 Alabay M (Full Text_PDF)