ISSN: 1309 - 2251  
     

1996

CİLT 2 - SAYI 1

1- Besi Sığırlarında Beden ve Karkas Özellikleri ile Aralarındaki İlişkiler
Sayfa:7-12 Ulusan HOK (Full Text_PDF)
2- Serebrospinal Sıvının Biyokimyasal Analizi ve Klinikte Yararlanma Olanakları
Sayfa: 13-21 Maraşlı Ş, Özcan A (Full Text_PDF)
3- Değişik bölgelerdeki Sığır ve Koyunlarda Kan Plazması Bakır Düzeylerinin İncelenmesi
Sayfa: 22-27 Öncüer A, Gücüş Aİ, Çelebi M, Kılıçaslan A (Full Text_PDF)
4- Merada Beslenen Morkaraman, Tuj ve Bunların Melezi erkek Tokluların Kesim ve Karkas Özellikleri
Sayfa: 28-33 Ulusan HOK, Aksoy A, Uzun N, Karabulak C, Laçin E (Full Text_PDF)
5- Uretral Urolitiazisli Buzağılarda Parepenil uretral Penotomi
Sayfa: 34-39 Özaydın İ (Full Text_PDF)
6- Ratlarda Oral Olarak Verilen alkolün Karaciğer Üzerine Etkisi
Sayfa: 40-42 Özcan A, Özcan K, Mengi A (Full Text_PDF)
7- Koyun ve Sığırlarda Nötral Aktivasyon Analizi ile Bölgesel Selenyum Beslenme Düzeyinin Belirlenmesi
Sayfa: 43-48 Öncüer A, Tükenmez İ, Bakioğlu T(Full Text_PDF)
8- Kars Bölgesinde Koyunlarda Tularemi İnfeksiyonunun İnsidensi Üzerinde Serolojik ve Kültürel Çalışmalar: İlk Rapor
Sayfa:49-60 Şeyda T (Full Text_PDF)
9- Beyaz etçi Parent-Stock Tavuklarda ilk 9 Haftalık Yumurtlama Performansları
Sayfa: 61-64 Ulusan HOK (Full Text_PDF)
10- Arpa ve "Kaz Büyütme Yemi" ile Beslenen Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar: I Arpa ve Kaz Büyütme Yemi ile Beslemenin Canlı ağırlık Artışı ile Serum Lipidleri Arasındaki İlkişki Üzerine Etkileri
Sayfa: 65-68 Maraşlı N, Maraşlı Ş, Özcan A, Utlu N, Acarer N, Çelikler D (Full Text_PDF)
11- Esmer ve Simental Sığırlarda Soğuk Mevsimde Günlük Süt Üretimi: I Süt Üretiminin Aylara Göre Değişimi ve Bazi İklimsel Etkenlerle Arasındaki İlişkiler
Sayfa: 69-76 Ulusan HOK (Full Text_PDF)
12- Koyunlarda Hormonlarla Laktasyon İndüksiyonu: I Meme Dokusunun Histolojik Gelişimi ve Laktasyonal Performans İlişkisi
Sayfa: 77-85 Çolak A, Liman N, Maraşlı Ş, Liman BC, Doğan A (Full Text_PDF)
13- Arpa ve "Kaz Büyütme Yemi" ile Beslenen Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar: II Serum Albumin, Üre, Ürik Asit, Glukoz, Ca ve P Düzeylerinin Karşılaştırılması
Sayfa: 86-89 Maraşlı N, Maraşlı Ş, Özcan A, Utlu N, Acarer N, Çelikler D (Full Text_PDF)
14- Kontamine Fındık Küspesi İçeren Rasyonla Beslenen Tavuklarda Radyonüklit Kümülasyonu
Sayfa: 90-95 Tükenmez İ, Ergün A, Öncüer A, Balioğlu T (Full Text_PDF)
15- Kars Yöresinde Halk Elindeki Sağlıklı Kazlarda Biyokimyasal Çalışmalar: I Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Çayır ve Arpa Yoğun Besleme Modellerine Göre Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması
Sayfa: 96-102 Maraşlı Ş, Maraşlı N (Full Text_PDF)
16- Meningoselli Bir Morkaraman Kuzuda Kranioplasti
Sayfa: 103-109 Özaydın İ, Okumuş Z, Baran V, Kılıç (Full Text_PDF)
17- Evcil Hayvanlarda Doğal Öldürücü (Natural Killer) Hücreleri
Sayfa: 110-116 Şeyda T, Gürbüz A (Full Text_PDF)
18- Sitokromlar
Sayfa: 117-126 Güven A, Çamaş H (Full Text_PDF)