ISSN: 1309 - 2251  
     

1995

CİLT 1 - SAYI 1-2

1- Türk Çoban (Sivas-Kangal) ve Alman Kurt Köpeklerinde Kalça Displazisine İlişkin Değerlendirmeler
Sayfa: 9-21 Koç B (Full Text_PDF)
2- İneklerde Postpartum Dönemde PGF2 Alfa İle Östrus Sinkronizasyonu Çalışmaları
Sayfa: 22-24 Çolak A, Bekyürek T, Öztürkler Y (Full Text_PDF)
3- Kars Bölgesinde Besi ve Mera Sığırlarında Rastlanan Böbrek Taşı Olguları Üzerinde Biyokimyasal ve Patolojik Çalışmalar
Sayfa: 25-30 Maraşlı N, Türkütanıt S, Maraşlı Ş, Çelikler D (Full Text_PDF)
4- Atlarda Fleksor Tendoların Ultrasonografik Muayenesi
Sayfa: 31-35 Alkan Z, Salih M, Bumin A, Sarıerler M (Full Text_PDF)
5- Koyunlarda Deneysel Meme Başı Lezyonlarının Viskoşirurjikal sağaltımı
Sayfa: 36-41 Çolak A, Özaydın İ, Okumuş Z, Özcan K, Oral H (Full Text_PDF)
6- Kedilerde Böbreklerin Ultrasonagrofik anatomisi
Sayfa: 42-46 Alkan Z (Full Text_PDF)
7- Rasyonlardaki Farklı Protein ve Selüloz Düzeylerinin 11-12 aylık Morkaraman Erkek Toklularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi
Sayfa:47-54 Aksoy A (Full Text_PDF)
8- Kuluçka Makinalarında Ölen veya Kabuk Altı Kalan Kaz Embriyolarında Mikrobiyolojik Araştırmalar
Sayfa: 55-58 Aydın F, Otlu S, Şahin M, Genç O (Full Text_PDF)
9- Büyükbaş Hayvanlarda Artroskopi Uygulamaları
Sayfa: 60-67 Alkan Z (Full Text_PDF)
10- Sığırlarda Artritis, Bursitis ve Tenosinovitislerin Sağaltımında Lokal Fluniksin Meglumine (Finadyne)'in Klinik ve Biyokimyasal Etkileri
Sayfa:68-74 Özaydın İ, Okumuş Z, Maraşlı Ş, Cihan M, Acarer N, Çelebi F F (Full Text_PDF)
11- Morkaraman Koyunlarda Doğla Psoroptik Uyuz (Psoroptes ovis)'un Doramectin ile Sağaltımı
Sayfa: 75-77 Arslan MÖ, Gökçe G (Full Text_PDF)
12- Enzootik Florozisli Koyunlarda Rastlanan Hipokupremi Tablosuna İlişkin İlk Rapor
Sayfa: 79-81 Maraşlı Ş, Maraşlı N, Yenigün A (Full Text_PDF)
13- Şavak Salamura Beyaz Peynirlerinde Psikrotrof Mikroorganizmaların araştırılması
Sayfa: 82-85 Arslan A, Güven A, Patır B (Full Text_PDF)
14- Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftliğinde Yetiştirilen Tuj ve Morkaraman Koyunlarının Verim Performansları I Yapağı Özellikleri
Sayfa: 86-88 Ulusan HOK(Full Text_PDF)
15- Köpeklerde Sodyum ve Meglumine İoxithalamate (Telebrix-38) ile Gastrointestinal Radyografi
Sayfa: 89-95 Özaydın İ, Okumuş Z, Baran V, Kılıç E (Full Text_PDF)
16- Bir Düvede Vulva Hipoplazisi
Sayfa: 96-97 Çolak A, Baran V (Full Text_PDF)
17- Buzağı İshallerinde Etiyoloji, Patogenezis ve Tedavi Seçenekleri
Sayfa: 98-102 Gökçe G (Full Text_PDF)
18- su Ürünleri ile İnsanlara Geçen Hastalıklar
Sayfa:103-107 Arslan A, Dinçoğlu A, Güven A (Full Text_PDF)
19- Deli İnek Hastalığı
Sayfa: 108-109 Gökçe G, Irmak K (Full Text_PDF)