ISSN: 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251
 
     

Articles in Press

1- Expression of ISG15 in Bone Marrow During Early Pregnancy in Ewes
Koyunların Erken Gebelik Döneminde Kemik iliğinde ISG15 Ekspresyonu
In Press, Uncorrected Proof, Available online 12 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Ling YANG, Baoling LIU, Xianxi YAN, Leying ZHANG, Feng GAO, Zhichao LIU
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17726 (Full Text_PDF)
2- Effect of Parenteral Administration of Vitamin B to Goats on Performance, Lice (Phthiraptera) Infestations and Cellular Immunity
Keçilerde Parenteral Verilen B Vitamininin Performans, Bit (Phthiraptera) Enfestasyonları ve Hücresel İmmünite Üzerine Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 14 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Uğur USLU, Tahir BALEVİ, Uçkun Sait UÇAN, Onur CEYLAN, Ali USLU
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17592 (Full Text_PDF)
3- Effect of Supplementary Liquid Colostrum on Growth Performance, Carcass Yield, Ceruloplasmin, Sialic Acid and Some Antioxidant Levels in Quails
Bıldırcınlarda Sıvı Kolostrumun Büyüme Performansı, Karkas Verimi, Seruloplazmin, Sialik Asit ve Bazı Antioksidan Düzeyleri Üzerine Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 17 April 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Murat Sedat BARAN, Tahir BAYRIL, Fatih AKDEMİR, Hasan AKŞİT, Mücahit KAHRAMAN
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17608 (Full Text_PDF)
4- The Antioxidant Activity, Vitamin C Contents, Physical, Chemical and Sensory Properties of Ice Cream Supplemented with Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Paste
Kızılcık (Cornus mas L.) Ezmesi İlaveli Dondurmanın Antioksidan Aktivitesi, C Vitamini İçeriği, Fiziksel, Kimyasal ve Duyusal Özellikleri
In Press, Uncorrected Proof, Available online 23 May 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Elif Feyza TOPDAŞ, Songül ÇAKMAKÇI, Kübra ÇAKIROĞLU
DOI: 10.9775/kvfd.2016.17298 (Full Text_PDF)
5- Effects of Birth Type on Growth, Fattening Performance and Carcass Characteristics in Honamlı Male Kids
Honamlı Erkek Oğlaklarında Büyüme, Besi Performansı ve Karkas Özelliklerine Doğum Tipinin Etkisi
In Press, Uncorrected Proof, Available online 24 May 2017
xx (x): xxx-xxx, 2017 Özkan ELMAZ, Aykut Asım AKBAŞ, Mustafa SAATCI
DOI: 10.9775/kvfd.2017.17703 (Full Text_PDF)