ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2017 (MARCH - APRIL) [Journal PDF]

VOLUME: 23 ISSUE: 2

1- Effect of Dietary Orange Peel Essential Oil and Thermotolerance on Histo-morphometry and Serotonin-immunoreactive Endocrine Cell Numbers in the Small Intestines of Heat Stressed Japanese Quails
(Yeme Eklenen Portakal Kabuğu Esansiyel Yağının ve Termotoleransın Sıcaklık Stresi Uygulanan Japon Bıldırcınlarında İnce Bağırsak Histomorfometrisine ve Serotonin-immunoreaktif Endokrin Hücre Sayısına Etkisi)
Sayfa: 177-184 BAYRAKDAR A, DALKILIÇ B, YAMAN M, ŞİMŞEK ÜG, ÇİFTÇİ M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16116)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Effects of Different Doses of Boric Acid Injected into Chicken Egg on Bursa of Fabricius and Spleen: A Histological and Stereological Study
(Yumurtaya Enjekte Edilen Farklı Dozlarda Borik Asitin Bursa Fabricius ve Dalak Üzerine Etkileri: Histolojik ve Stereolojik Çalışma)
Sayfa: 185-193 AKTAŞ A, ESENER OBB, YİĞİT F, BOZKURT HH, GÜNDOĞAN Gİ, AKYAZI İ, ERASLAN E, ULKAY MB
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.16131)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- Kinetic Modeling of Quality Aspects of Fermented Sausage (Sucuk) During Storage
(Fermente Sucuğun Depolama Sırasında Kalite Özelliklerindeki Değişimin Kinetik Modellemesi)
Sayfa: 195-200 ÖZKAL SG, ERCOŞKUN H (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16167)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Retrospective Study of Medial Patellar Luxation Surgery Using Combination of Four Techniques without Bone Reconstruction in Non-flattened Femoral Sulcus: 133 Cases in 10 Years’ Period (2006-2015)
(Düzleşmemiş Femoral Sulkusda Kemik Rekonstruksiyonu Yapılmaksızın Uygulanan Dört Tekniğin Kombine Kullanıldığı Medial Patella Lukzasyon Operasyonu Hakkında Retrospektif Çalışma: 10 Yıllık Periyotta 133 Olgu [2006-2015])
Sayfa: 201-209 NGANVONGPANIT K, BUDDHACHAT K, BOONSRI B, SRIPRATAK T, PUNYAPORNWITHAYA V (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16218)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Effect of Dried Thyme Pulp (Tymbra Spicata L. spicata) on Fermantation Quality and In Vitro Organic Matter Digestibility of Meadow Grass and Alfalfa Silages
(Kuru Kekik (Tymbra Spicata L. spicata ) Posasının Çayır ve Yonca Silajının Fermantasyon Kalitesi ve In Vitro Organik Madde Sindirilebilirliğine Etkisi)
Sayfa: 211-217 AKSU T, DENEK N, AYDIN SS, DOĞAN DAŞ B, SAVRUNLU M, ÖZKAYA S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16266)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Clonal Heterogeneity and Efficacy of BOX and (GTG)5 Fingerprinting Methods for Molecular Typing of Escherichia coli Isolated from Chickens in IRI
(BOX ve (GTG)5 Parmak izi Metotlarının İran’da Tavuklardan İzole Edilen Escherichia coli’nin Moleküler Tiplendirilmesinde Klonal Heterojenite ve Yeterliliği)
Sayfa: 219-225 KHEIRI R, AKHTARI L (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16303)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Serum Leptin and Ghrelin Levels and Their Relationship with Serum Cortisol, Thyroid Hormones, Lipids, Homocysteine and Folic Acid in Dogs with Compulsive Tail Chasing
(Kompulsif Kuyruk Isıran Köpeklerin Serum Leptin ve Ghrelin Seviyeleri ve Serum Kortizol, Tiroid Hormonları, Lipidler, Homosistein ve Folik Asit ile Ilişkileri)
Sayfa: 227-232 YALCIN E, YILMAZ Z, OZARDA Y (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16334)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- Genomic Analysis of Endogenous Retrovirus Elements in Chinese Flocks of Economic Importance
(Çin’de Ekonomik Öneme Sahip Tavukçuluk İşletmelerinde Endojen Retrovirüs Elemanlarının Genomik Analizi)
Sayfa: 233-239 GU YF, LI TF, LIANG XY, FANG SG, YANG YY (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16356)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- Morphologic and Morphometric Structure and Arterial Vascularization of Glandula Interdigitalis in Male Hemshin Sheep
(Erkek Hemşin Koyununda Glandula İnterdigitalis’in Morfolojik ve Morfometrik Yapısı ile Arterial Vaskularizasyonu)
Sayfa: 241-246 GÜRBÜZ İ, DEMİRASLAN Y, KARADAĞ SARI E, ASLAN K (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16359)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- The Angiogenic Effect of Testosterone Supplementation on Brain of Aged Mice
(Yaşlı Farelerin Beyninde Testosteron Takviyesinin Anjiyogenik Etkisi)
Sayfa: 247-251 DABANOĞLU İ, BOZDOĞAN B, KUM Ş, ÜNÜBOL AYPAK S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16364)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Genetic Polymorphisms of Myogenin Gene and Their Associations with Growth Traits in the Chinese Tibetan Sheep
(Çin Tibet Koyununda Myogenin Geninin Genetik Polimorfizmi ve Büyüme Özellikleriyle Olan İlişkisi)
Sayfa: 253-258 SUN Y, HAN Y (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16371)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Comparing Biochemical Properties of Pure and Adulterated Honeys Produced By Feeding Honeybees (Apis mellifera L.) Colonies with Different Levels of Industrial Commercial Sugars
(Endüstriyel Ticari Şekerlerin Farklı Şerbet Seviyeleri İle Beslenen Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinden Üretilmiş Katkılı ve Saf Balların Biyokimyasal Özellikler Yönünden Karşılaştırılması)
Sayfa: 259-268 GULER A, GARIPOGLU AV, ONDER H, BIYIK S, KOCAOKUTGEN H, EKINCI D (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16373)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Pathomorphological and Immunohistochemical Studies of Tumours in the Urinary Bladders of Water Buffalo in Marmara, the Central and Western Black Sea Region of Turkey
(Türkiye’de Marmara, Orta ve Batı Karadeniz Bölgelerinde Bulunan Mandaların İdrar Keselerinde Rastlanılan Tümörlerin Patomorfolojik ve İmmunohistokimyasal Yönden İncelenmesi)
Sayfa: 269-273 YÜCEL TENEKECİ G, ÖZTEKİN M, BOZKURT MF, SEPİCİ DİNÇEL A, ÖZKUL İA (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16414)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Age Related Histopathological and Immunohistochemical Changes in Horse Brains
(Atlarda Yaşla İlgili Beyinde Oluşan Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Değişiklikler)
Sayfa: 275-281 ÖZSOY ŞY, HAZIROĞLU R (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16417)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Effects of Supplementation with Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Volatile Oil on Growth Performance, Meat MDA Level and Selected Plasma Antioxidant Parameters in Quail Diets
(Bıldırcın Rasyonuna Biberiye Uçucu Yağ İlavesinin Büyüme Performansı, Et MDA Düzeyi ve Bazı Plazma Antioksidan Parametreleri Üzerine Etkisi)
Sayfa: 283-288 CETIN I, YESILBAG D, CENGIZ SS, BELENLI D (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16438)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Effects of Terebinth (Pistacia terebinthus L.) Fruit Oil Supplementation to Diets on Fattening Performance, Carcass Characteristics, Blood Parameters and Breast Meat Fatty Acid Composition in Japanese Quails (Coturnix coturnix Japonica)
(Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix Japonica) Rasyonlarına Menengiç (Pistacia terebinthus L.) Meyvesi Yağı İlavesinin Besi Performansı, Karkas Karakteristikleri, Kan Parametreleri ve Göğüs Eti Yağ Asitleri Kompozisyonuna Etkileri)
Sayfa: 289-295 TUFAN T, ARSLAN C, DAŞ A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16463)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- In Vitro Toxicity of Some Pesticides on Goat and Dog Spermatozoa
(Bazı Pestisitlerin Teke ve Köpek Sperması Üzerine İn Vitro Toksisiteleri)
Sayfa: 297-303 YURDAKÖK-DİKMEN B, TEKİN K, TIRPAN MB, DAŞKIN A, FİLAZİ A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16501)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Identification of Risk Factors for Canine Transmissible Venereal Tumour (CTVT) in Owned Dogs in Pakistan
(Pakistan’da Sahipli Köpeklerde Köpek Bulaşıcı Veneral Tümör (CTVT) İçin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi)
Sayfa: 305-310 AWAN F, ALI MM, MUSHTAQ MH, IJAZ M, CHAUDHRY M, AWAN A (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16507)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- Evaluation of Analytical-Sensitivity and -Specificity of a Commercially Available One-Step Real-Time Polymerase Chain Reaction Assay Kit for the Detection of Burkholderia mallei
(Burkholderia mallei’nin Tespitinde Ticari Tek-Basamaklı Gerçek-Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyon Kitinin Analitik Özgünlüğü ve Özgüllüğünün Değerlendirilmesi)
Sayfa: 311-317 KHAN I, ALI S, ELSCHNER M, MERTENS K, MELZER F, AHMED H, SAQIB M, IJAZ M, GWIDA M, NEUBAUER H
(DOI: 10.9775/kvfd.2016.16518)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Effect of Progestagen Application During Ovsynch Protocol on Pregnancy Rates of Lactating-grazing Cows
(Ovsynch Protokolü Sırasında Progestagen Uygulamasının Laktasyondaotlayan İneklerin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi)
Sayfa: 319-324 ARI UÇ, PANCARCI ŞM, KAÇAR C, GÜNGÖR Ö, LEHİMCİOĞLU NC, ÖZTÜRKLER Y, YILDIZ S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16522)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Utilization of Cryopreserved Ruminal Liquor in In Vitro Gas Production Technique for Evaluating Nutritive Value of Some Feedstuffs
(Bazı Yemlerin Besin Değerlerini Değerlendirmek için In Vitro Gaz Üretim Tekniğinde Dondurulmuş Rumen Sıvısının Kullanımı)
Sayfa: 325-332 GÜLŞEN N, ARIK HD, HAYIRLI A, ALATAŞ MS, AKSOY M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16527)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- A Comparative Study on Detection of Bartonella henselae Infection by Culture Followed by PCR, Nested-PCR and IFA
(Bartonella henselae Infeksiyonunun Saptanmasında Kültür Sonrası PCR, Nested-PCR ve IFA Yöntemlerinin Karşılaştırılması)
Sayfa: 333-337 DIREN SIGIRCI B, CELIK B, BASARAN KAHRAMAN B, GUMUS B, METINER K, ADIGUZEL MC, IKIZ S, BAGCIGIL AF, OZGUR NY, AK S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16632)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- Molecular Screening of LFS and PSSM-I Diseases in Arabian Horse Population in Turkey
(Türkiye Arap Atı Popülasyonunda LFS ve PSSM-I Hastalıklarının Moleküler Taraması)
Sayfa: 339-342 BİLGEN N, ÇINAR KUL B, ERTUĞRUL O, ERZURUM F (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16213)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- First Isolation of Salmonella Hessarek from Sturnus vulgaris in Turkey: A Case Report
(Türkiye’de İlk Kez Sturnus vulgaris’ten Salmonella Hessarek İzolasyonu: Olgu Sunumu)
Sayfa: 343-346 DAKMAN A, ŞAHAN YAPICIER Ö, YAŞARER A, GÜLEÇ M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16242)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Non-cardiogenic (Lone) Atrial Fibrillation in an Anatolian Shepherd Dog
(Bir Anadolu Çoban Köpeğinde Non-Kardiyojenik [Yalnız] Atriyal Fibrilasyon)
Sayfa: 347-348 KOCATÜRK M, YALÇIN E, YILMAZ Z (DOI: 10.9775/kvfd.2016.17174)
[Full Text PDF] [PDF with Link]