ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2016 (SEPTEMBER - OCTOBER) [Journal PDF]

VOLUME: 22 ISSUE: 5

1- Genital Tract Pathologies of Cows Slaughtered at El-Harrach Abattoir in Algeria
(Cezayir’de El-Harrach Kesimevinde Kesilen İneklerdeki Genital Kanal Patolojileri)
Pages: 639-646 MIMOUNE N, KAIDI R, AZZOUZ MY, KEDDOUR R, BELARBI A, DERDOUR SY (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14737)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Comparison of Three Fixation Methods for the Prevention of Wound Contractions in Diabetic and Non-Diabetic Mice with Full-Thickness Skin Excision
(Tam Katmanlı Deri Eksizyonu Oluşturulmuş Diyabetik ve Non-Diyabetik Farelerde Yara Kontraksiyonunun Önlenmesi İçin Üç Farklı Fiksasyon Yönteminin Karşılaştırılması)
Pages: 647-651 ANUK T, ÖZTÜRK S, ÖZAYDIN İ, KAHRAMANCA Ş, YAYLA S, AKSOY Ö, OKUMUŞ Z, AYDIN U, BİLGİN BÇ, DEMİRKAN İ (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14837)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- Effects of Subclinical Mastitis on Serum Estradiol and Tumour Necrosis Factor Alpha Levels During Estrus in Dairy Cows
(Sütçü İneklerde Östrüs Sırasında Serum Östradiol ve Tümör Nekrozis Faktör Alfa Düzeyleri Üzerine Subklinik Mastitislerin Etkisi)
Pages: 653-658 MUSAL B, TÜRKYILMAZ S, BECERİKLİSOY HB, PEKER C, UÇAR EH (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15000)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- The Protective Effect of Thiopental Againts Renal Ischemia/ Reperfusion Damage in Rats
(Ratlarda Böbrek İşemi/Reperfüzyon Hasarına Karşı Tiyopentalin Koruyucu Etkisi)
Pages: 659-663 COŞKUNER İ, TÜRKAY M, YILDIZ H, SİLAY E, SAYAR H, BAYAT Z (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15052)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- Induction and Recovery Characteristics and Cardiorespiratory Effects of Verapamil on Ketamine-Induced Anaesthesia in Dogs
(Köpeklerde Ketaminle İndüklenmiş Anestezi Üzerine Verapamilin İndüksiyon ve Rekover Özellikleri ve Kardiyorespiratuar Etkileri)
Pages: 665-670 IMANI H, MOSALLANEJAD B, KAVOSI N, ZARMEHI F (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15099)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Nitric oxide and glial fibrillary acidic protein (GFAP) expression in the liver parenchyma in carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity
(KarbonTetraklorür ile oluşturulan Hepatotoksisite Karaciğer Paranşimindeki Nitrik oksit ve Gliyal Fibriller Asidik Protein (GFAP) sunumları)
Pages: 671-678 DİNÇEL GÇ, ATASEVER A, YAMAN D (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15101)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Serum Iron Status and Its Relation with Haematological Indexes Before and After Parturition in Sheep
(Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Serum Demir Durumu ve Hematolojik Endekslerle İlişkisi)
Pages: 679-683 CIHAN H, TEMIZEL EM, YILMAZ Z, OZARDA Y (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15103)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- Investigation of Intermediary Margins in the Marketing of Beef and Lamb Meat in Ankara Province, Turkey
(Türkiye’de Ankara İli Örneğinde Dana ve Kuzu Eti Pazarlamasında Oluşan Aracı Marjlarının Araştırılması)
Pages: 685-691 ARAL Y, ÇEVRİMLİ MB, AKDOĞAN N, AYDIN E, ARIKAN MS, AKIN AC, ÖZEN D (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15139)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- Protective and Antigenotoxic Effects of Silymarin and Curcumin in Experimental Cyclophosphamide Intoxication in Rats
(Ratlarda Deneysel Siklofosfamid Toksikasyonunda Silimarin ve Curcuminin Koruyucu ve Antigenotoksik Etkileri)
Pages: 693-701 AVCI H, SEKKİN S, BOYACIOĞLU M, AKŞİT H, TUNCA R, EPİKMEN ET, BİRİNCİOĞLU SS (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15145)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Prevalence and Molecular Characterization of Cryptosporidium in Dairy Cattle from Farms in Algeria
(Cezayir Çiftliklerinde Sığırlardaki Cryptosporidium Prevalansı ve Moleküler Karakterizasyonu)
Pages: 703-707 OUCHENE N, OUCHENE-KHELIFI NA, KHELIFI M, ZEROUAL F, BITAM I, BENAKHLA A, KAIDI R, ABU-MEDIAN AB (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15192)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Evaluation of Serum C-Reactive Protein and Natural Antibodies in Cows with Endometritis
(Endometritisli İneklerde Serum C-Reaktif Protein ve Doğal Antikor Düzeylerinin Değerlendirilmesi)
Pages: 709-715 KAYA S, KAÇAR C, ÖĞÜN M, KURU M, ÖZEN H, DEMİR MC, ŞAHİN L, ZONTURLU AK (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15226)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Immune Cell Counts, Plasma Immunoglobulin Contents and INF-γ Gene Expression in Rats Exposed to Bisphenol A
(Bisfenol A’ya Maruz Bırakılmış Sıçanlarda İmmun Hücre Sayısı, Plazma İmmunglobulin İçeriği ve INF-γ Gen Ekspresyonu)
Pages: 717-722 ELHAMI A, SADEGHI AA (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15277)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Evaluation of Survival of Salmonella Typhimurium in Homemade Kefir
(Ev Yapımı Kefirde Salmonella Typhimurium’un Canlılığının İncelenmesi)
Pages: 723-727 YILMAZ AKSU F, MURATOĞLU K, SANDIKÇI ALTUNATMAZ S, AKTARAN BALA D, ÖZGEN ARUN Ö (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15287)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Evaluation of Age Releated Anti-Müllerian Hormone Variations in Domestic Cat
(Evcil Kedilerde Yaş İlişkili Anti-Müllerian Hormon Değişimlerinin Değerlendirilmesi)
Pages: 729-732 PİR YAĞCI İ, POLAT İM, PEKCAN M (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15288)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Differences in the Follicular Morphology of Young and Aged Bitches and Their Correlation with the Anti-Müllerian Hormone
(Genç ve Yaşlı Dişi Köpeklerde Foliküler Morfolojinin Farklılıkları ve Anti Müllerien Hormon ile İlişkisi)
Pages: 733-739 KORKMAZ Ö, KORKMAZ D, POLAT İM, PİR YAĞCI İ, PEKCAN M, EMRE B, ZONTURLU AK (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15306)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Antibacterial Activity of Citrus limon Peel Essential Oil and Argania spinosa Oil Against Fish Pathogenic Bacteria
(Balık Patojenlerine Karşı Limon (Citrus limon) ve Argan (Argania spinosa) Yağının Antibakteriyel Aktivitesi)
Pages: 741-749 ÖNTAŞ C, BABA E, KAPLANER E, KÜÇÜKAYDIN S, ÖZTÜRK M, ERCAN MD (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15311)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- The Serologic and Molecular Prevalence of Heartworm Disease in Shelter Dogs in the Thrace Region of Turkey
(Türkiye’nin Trakya Bölgesindeki Barınak Köpeklerinde Kalp Kurdu Hastalığının Serolojik ve Moleküler Prevalansı)
Pages: 751-755 ÇETİNKAYA H, AKYAZI İ, ÖZKURT M, MATUR E (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15330)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Bovine hypodermosis in the Maghreb: sero-epidemiological study in Algeria by indirect ELISA
(Cezayir - Mağrip’te Bovine Hipodermozisi: İndirek ELİSA İle Sero-epidemiyolojik Bir Çalışma)
Pages: 757-763 SAIDANI K, LÓPEZ-SÁNDEZ C, DÍAZ-FERNÁNDEZ P, CABANELAS E, PEREZ-CREO A, KADDOUR A, MORRONDO-PELAYO P, DÍEZBAÑOS P, BENAKHLA A, PANADERO-FONTÁN R (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15344)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- Antimicrobial Activity Potential of Enterococcus spp. Isolated from Some Traditional Turkish Cheeses
(Bazı Geleneksel Türk Peynirlerinden İzole Edilen Enterococcus spp.’nin Antimikrobiyal Aktivite Potansiyeli)
Pages: 765-770 ÖZMEN TOĞAY S, AY M, SANDIKÇI ALTUNATMAZ S, YILMAZ AKSU F, EROL TINAZTEPE Ö, İSSA G, BÜYÜKÜNAL SK (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15369)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- The effects of exon 2 of inhibin βB gene and exon 3 of FSHB gene on litter size in Akkaraman and Bafra sheep breeds
(Akkaraman ve Bafra koyun ırklarında INHBB geni ekzon 2 bölgesi ve FSHB geni ekzon 3 bölgesinin yavru verimine etkisi)
Pages: 771-776 UNLUSOY I, ERTUGRUL O (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15391)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Gemifloksasinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Erginlerinin Bazı Biyolojik Özelliklerine Etkisi
(The Effect of Gemifloxacin on Some Biological Traits of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Adults)
Pages: 777-784 HIZ P, ERDEM M, BÜYÜKGÜZEL E, BÜYÜKGÜZEL K (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15393)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Comparison of Alfalfa (Medicago sativa) Energy Values Estimated by Using the NRC-2001, Hohenheim and UC Davis Equations
(Yoncanın (Medicago sativa) NRC-2001, Hohenheim ve UC Davis Eşitlikleri Kullanılarak Tahmin Edilen Enerji Değerlerinin Karşılaştırılması)
Pages: 785-792 ALATAŞ MS, KARA K, İNAL F, KAHRAMAN O, ÖZBİLGİN A, COŞKUN B (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15403)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- Homeopathic Treatments in 17 Horses with Stereotypic Behaviours
(Sterotipik Davranış Bozukluğu Gösteren 17 Atın Homeopati İle Tedavisi)
Pages: 793-799 PARKAN YARAMIŞ Ç, ISSAUTIER MN, ULGEN SAKA S, DEMİRTAŞ B, OLGUN ERDİKMEN D, OR ME (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15418)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- The Effect of Different Doses of Intramuscular Xylazine HCl Administration on Intraocular Pressure in Rabbits
(Farklı Dozlarda Uygulanan Ksilazin HCl’ün Tavşanlarda İntraoküler Basınç Üzerine Etkisi)
Pages: 801-803 DOGAN E, YANMAZ LE, ERSOZ U, SENOCAK MG, OKUMUS Z (DOI: 10.9775/kvfd.2016.15222)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Aegypoecus guralpi, A Junior Synonym of Neophilopterus incompletus (Insecta: Phthiraptera: Philopteridae)
(Aegypoecus guralpi, Neophilopterus incompletus (Insecta: Phthiraptera: Philopteridae)’un Yeni Bir Sinonimi)
Pages: 805-806 DİK B (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16018)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
26- Diagnostic Importance of Transesophageal Echocardiography for Detecting Patent Ductus Arteriosus (PDA) in a Puppy
(Yavru Bir Köpekte Patent Duktus Arteriosus (PDA) Tespiti Için Transözefagal Ekokardiyografinin Tanısal Önemi)
Pages: 807-808 YILMAZ Z, KOCATÜRK M, SALCI H, LEVENT P, CANATAN U, SAĞ S, GÜLLÜLÜ S (DOI: 10.9775/kvfd.2016.16081)
[Full Text PDF] [PDF with Link]