ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2016 (JANUARY - FEBRUARY) [Journal PDF]

VOLUME: 22 ISSUE: 1

1- Determination of Ochratoxin-A in Cattle Liver By HPLC-FD Method
(Sığır Karaciğerinde Okratoksin-A Varlığının HPLC-FD Metodu İle Belirlenmesi)
Pages: 1-5 KÜÇÜKÇAKAN B, STOJANOVSKA-DIMZOSKA B, HAJRULAI-MUSLIU Z, DIMITRIESKA-STOJKOVIC E, UZUNOV R, DAVCHEVA K
(DOI: 10.9775/kvfd.2015.13236)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Influence of Ketoprofen Application on Lipid Mobilization, Ketogenesis and Metabolic Status in Cows during Early Lactation
(Ketoprofen Uygulamasının Süt İneklerindeki Erken Laktasyon Döneminde Lipit Mobilizasyon, Ketogenez ve Metabolik Adaptasyon Üzerine Etkisi)
Pages: 7-12 KOVACEVIC Z, CINCOVIC MR, STOJANOVIC D, BELIC B, JEZDIMIROVIC M, DJOKOVIC R, DAVIDOV I
(DOI: 10.9775/kvfd.2015.13479)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- Fuzzy Logic-Based Decision Support System for Dairy Cattle
(Süt Sığırlarında Bulanık Mantık Tabanlı Karar Destek Sistemi)
Pages: 13-19 AKILLI A, ATIL H, TAKMA Ç, AYYILMAZ T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13516)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Origin Estimation of Honey Samples by Using Constant and Discriminative Function Coefficients of Pure Honey and Honey Produced by Colonies Feeding with Different Sugars
(Saf ve Değişik Şekerlerle Beslenmiş Kolonilerden Üretilmiş Ballara Ait Sabit ve Ayrımsama Fonksiyonu Katsayıları İle Bal Örneklerinin Kaynağının Tahmini)
Pages: 21-28 ÖNDER H, GÜLER A, BIYIK S, EKİNCİ D, GARİPOĞLU AV, KOCAOKUTGEN H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13586)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- The Potential of Microarray Databases to Identify Tissue Specific Genes
(Mikroarray Veritabanlarının Doku Spesifik Genlerin Belirlenmesindeki Potansiyeli)
Pages: 29-35 KAPLAN S, BOZTEPE S, ARIKOĞLU H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13639)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Estimation of Breeding Values with Heterogeneous Residual Variances by Random Regression Models
(Şansa Bağlı Regresyon Modelinde Heterojen Hata Varyansları ile Damızlık Değerinin Tahmin Edilmesi)
Pages: 37-41 TAKMA Ç, AKBAŞ Y (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14364)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- The Effect of Cellulase Enzyme Treatment on Digestibility of Rice Straw
(Sellülaz Enzimi Muamelesinin Çeltik Samanı Sindirilebilirliği Üzerine Etkisi)
Pages: 43-48 SELÇUK Z, SALMAN M, ÇETİNKAYA N (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13847)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- The Effect of Eugenol on Survival of Listeria monocytogenes Inoculated İnegöl Meatball
(Eugenolün İnegöl Köfteye İnokule Edilen Listeria monocytogenes’in Varlığını Sürdürmesi Üzerine Etkisi)
Pages: 49-55 GÜRBÜZ Ü, KAHRAMAN HA, TELLİ AE, BALPETEK KÜLCÜ D (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13850)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- Evaluation of the Canine Epididymal Sperm Morphology with two Different Staining Methods, One Fixative Solution and Motile Sperm Organelle Morphology Examination (MSOME)
(Motil Sperm Organel Morfolojisi Muayenesi (MSOME) ve Fiksatif Solüsyon, İki Farklı Boyama Tekniği Ile Köpek Epididimal Spermatozoa Morfolojisinin Değerlendirilmesi)
Pages: 57-62 ÇEBİ ŞEN Ç, FAUNDEZ R, JURKA P, AKÇAY E, PETRAJTIS-GOLOBOW M, AMBARCIOĞLU P (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13887)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- The Evaluation of Indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Using Antigens Prepared from Brucella abortus RB51 and Brucella canis M- Variant Strains for Serologic Diagnosis of Brucella ovis Infection
(Brucella abortus RB51 ve Brucella canis M- Varyant Suşlarından Hazırlanan Antijenlerin Kullanıldığı Enzim Bağlı İmmünosorbent Testinin Koyunlarda Brucella ovis İnfeksiyonunun Serolojik Tanısında Kullanılabilirliğinin Araştırılması)
Pages: 63-67 TEL OY, ERDENLİĞ GÜRBİLEK S, KESKİN O (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13895)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Morphological and Immunohistochemical Features of Interdigital Sinus in Kivircik Sheep
(Kıvırcık Koyunlarda Sinus Interdigitalis’in Morfolojik ve Immunohistokimyasal Özellikleri)
Pages: 69-73 SÜZER B, ÖZGÜDEN AKKOÇ CG, ARICAN İ, YILDIZ H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13902)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Factors Related to the Frequency of Cat Ear Mites (Otodectes cynotis)
(Kedi Kulak Uyuzu (Otodectes cynotis) Sıklığı İle İlgili Faktörler)
Pages: 75-78 ACAR A, ALTINOK YİPEL F (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13931)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Occurrence of ESBL-Producing Enterobacteriaceae in Red Meat Samples
(Kırmızı Etlerde GSBL-Üreten Enterobacteriaceae Suşlarının Varlıkları)
Pages: 79-83 ÖNDEŞ N, ÖZPINAR H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13944)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- Effect of Reusing Litter on Broiler Performance, Foot-Pad Dermatitis and Litter Quality in Chickens with Different Growth Rates
(Farklı Gelişme Düzeyindeki Etlik Piliçlerde Altlığın Yeniden Kullanılmasının Broiler Performansı, Foot-Pad Dermatitis ve Altlık Kalitesine Etkileri)
Pages: 85-91 YAMAK US, SARICA M, BOZ MA, UÇAR A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13957)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Molecular Prevalence, Phylogenetic Characterization and Benzimidazole Resistance of Haemonchus contortus from Sheep
(Koyunlarda Haemonchus contortus’un Moleküler Prevalansı, Filogenetik Karakterizasyonu ve Benzimidazol Dirençliliği)
Pages: 93-99 ÖNDER Z, YILDIRIM A, İNCİ A, DÜZLÜ Ö, ÇİLOĞLU A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13960)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- The Effects of Different Antioxidants on Post-thaw Microscopic and Oxidative Stress Parameters in the Cryopreservation of Brown-Swiss Bull Semen
(Brown-Swiss Boğa Spermasının Dondurulmasında Çözündürme Sonrası Mikroskopik ve Oksidatif Stress Parametreleri Üzerine Farklı Antioksidanların Etkileri)
Pages: 101-107 BÜYÜKLEBLEBİCİ O, BÜYÜKLEBLEBİCİ S, TAŞDEMİR U, TUNCER PB (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13975)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- The Effect of Low Level Green LASER on Autologous Full-Thickness Free Skin Graft in Rats
(Sıçanlarda Tam-Katmanlı Otolog Serbest Deri Greftine Düşük Seviye Yeşil LAZER’in Etkisi)
Pages: 109-113 FATTAHIAN H, ANSARI S, MORTAZAVI P (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13976)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Xylazine-Ketamine Anesthesia Following Premedication of New Zealand White Rabbits with Vitamin C
(Beyaz Yeni Zelanda Tavşanlarında Vitamin C Premedikasyonu Sonrasında Ksilazin-Ketamin Anestezisi)
Pages: 115-118 YANMAZ LE, DOĞAN E, OKUMUŞ Z, ŞENOCAK MG, PRASTIWI A, YILDIRIM F (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13998)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- The Effect of Estrogen Treatment on Eccentric Exercise-Induced Damage in Rat Kidneys
(Östrojen Tedavisinin Eksantrik Egzersiz Uygulanan Sıçan Böbrekleri Üzerinde Oluşturduğu Hasara Etkisi)
Pages: 119-125 GEREK Z, MALKOÇ İ, PARLAK SN (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13999)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- The Serological Study on Brucellosis of the Bulls and Comparison of the used Tests in the Northeast Anatolia Region of Turkey
(Türkiye’nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde Boğaların Brusellozisi Üzerine Serolojik Araştırma ve Kullanılan Testlerin Karşılaştırılması)
Pages: 127-131 ÇELEBİ Ö, BÜYÜK F, GÜLMEZ SAĞLAM A, ÇELİK E, AKÇA D, OTLU S, ŞAHİN M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14029)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Molecular Detection and Typing of Anaplasma Species in Small Ruminants in Thrace Region of Turkey
(Türkiye’nin Trakya Bölgesindeki Küçük Ruminantlarda Görülen Anaplasma Türlerinin Moleküler Yöntemlerle Tespiti ve Tiplendirmesi)
Pages: 133-138 ÖTER K, ÇETİNKAYA H, VURUŞANER C, TOPARLAK M, ERGÜNAY K (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14075)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- The Effect of Cysteamine and Oviductal Cells in Different Culture Media on the Development of Sheep Embryos
(Kültür Medyumlarında Sisteamin ve Ovidukt Hücrelerinin Koyun Embriyo Gelişimi Üzerine Etkisi)
Pages: 139-145 ENGİNLER SÖ, ÖZDAŞ B, SANDAL Aİ, ARICI R, ERTÜRK E, BARAN A, TOYDEMİR TFS, TEK Ç, KILIÇARSLAN MR, AK K
(DOI: 10.9775/kvfd.2015.14115)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- Effect of Climate on the Epidemiology of Bovine Hypodermosis in Algeria
(Cezayir’de Sığır Hipodermozisin Epidemiyolojisine İklimin Ekisi)
Pages: 147-154 SAIDANI K, LÓPEZ-SÁNDEZ C, DÍAZ-FERNÁNDEZ P, MORRONDO-PELAYO MP, DÍEZ-BAÑOS P, BENAKHLA A,
PANADERO-FONTÁN R (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14122)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- Complete Genome Sequence of Goose Parvovirus Isolated from Anser cygnoides in China
(Çin’de Anser cygnoides’ten Izole Edilen Kaz Parvovirusu’nun Tam Genomik Dizilimi)
Pages: 155-158 WAN CH, HUANG Y, SHI SH, FU GH, CHENG LF, CHEN HM, FU QL, CHEN CT, HU KH (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14242)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Microbiological Analysis of Acute Mastitis in a Van Cat
(Bir Van Kedisinde Görülen Akut Mastitisin Mikrobiyolojik Analizi)
Pages: 159-162 AKGÜL Ö, KAYA A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14082)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
26- Bronchial Foreign Body (Olive Pit) in a Puppy
(Yavru Bir Köpekte Bronşial Yabancı Cisim [Zeytin Çekirdeği])
Pages: 163-164 SALCI H, ÖZKAN H, ÖZFIRAT EC, ÇEŞME H, GÜL SATAR NY (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14146)
[Full Text PDF] [PDF with Link]