ISSN : 1300 - 6045
e-ISSN : 1309 - 2251

                     THE PROCESS OF MANUSCRIPT EVALUATION

     

2015 (NOVEMBER - DECEMBER) [Journal PDF]

VOLUME: 21 ISSUE: 6

1- Genetic Variability of CAST Gene in Native Sheep Breeds of Turkey
(Türkiye Yerli Koyun Irklarında CAST Genine Ait Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi)
Pages: 789-794 AVANUS K (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13138)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
2- Long Term Investigations on Tick Infestations of Human
(İnsanlarda Kene Enfestasyonları Üzerine Uzun Süreli Araştırmalar)
Pages: 795-798 SELÇUK Ö, AYDIN L, GİRİŞGİN AO, ŞENLİK B, ÖZAKIN C (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13203)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
3- Genetic Parameter Estimates for Growth Traits in Saanen Kids
(Saanen Oğlaklarında Büyüme Özellikleri İçin Genetik Parametre Tahminleri)
Pages: 799-804 ÖNDER H, ŞEN U, TAKMA Ç, OCAK S, ABACI SH (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13407)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
4- Erythropoietin Hormone and ACE Inhibitor Protect the Sperm Parameters of Adult Male Rats Against Doxorubicin Toxicity
(Eritropoietin Hormonu ve ACE İnhibitörü, Erişkin Erkek Sıçanların Sperm Parametrelerini Doxorubicin Toksisitesine Karşı Korur)
Pages: 805-812 AKMAN O, ÖZKANLAR Y, ÖZKANLAR S, ORUÇ E, ULAŞ N, ZİYPAK T, LEHİMCİOĞLU NC, TÜRKELİ M, UÇAR Ö (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13412)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
5- SIRT2 - JAK1 Interaction Decreases IL-6 Induced Inflammatory Response in Cancer Cells
(SIRT2 - JAK1 Etkileşimi Kanser Hücrelerindeki IL-6’in Neden Olduğu İnflamatuar Tepkiyi Azaltır)
Pages: 813-817 ÖZDEN Ö (DOI: 10.9775/KVFD.2015.13424)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
6- Association of Single Nucleotide Polymorphism in Bone Morphogenetic Protein Receptor 1B (BMPR-1B) Gene with Growth Traits in Chicken
(Tavuklarda Kemik Morfogenetik Protein Reseptörü 1B (BMPR-1B) Genindeki Tek Nükleotid Polimorfizmi ile Büyüme Özellikleri Arasındaki İlişki)
Pages: 819-824 AWAD A, EL-TARABANY MS (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13515)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
7- Study of Vaccinal Properties of Clostridium chauvoei Strains Isolated During a Blackleg Outbreak in Cattle in Algeria
(Cezayir’de Sığırlarda Yanıkara Salgınında İzole Edilen Clostridium chauvoei Suşlarının Aşısal Özelliklerinin Araştırılması)
Pages: 825-829 GACEM F, MADADI MA, KHECHA N, BAKOUR R (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13616)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
8- The Effect of Xylazine HCl Used in Repeated Sedations for Sheep on Biochemical and Clinical Values
(Koyunlarda Tekrarlanan Sedasyonlarda Kullanılan Xylazinin Biyokimyasal ve Klinik Değerlere Etkisi)
Pages: 831-836 KARASU A, GENÇCELEP M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13629)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
9- Th1/Th2 Cytokine Balance and SOCS3 Levels of Female Offspring Born from Rats with Gestational Diabetes Mellitus
(Gebelikte Diabetes Mellitus Şekillenmiş Ratlardan Doğan Dişi Yavrularda Th1/Th2 Sitokin Dengesi Ve SOCS3 Düzeyleri)
Pages: 837-840 ŞAHNA KC, RİŞVANLI A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13723)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
10- Antihelmintik Triklabendazolun Yapay Besin ile Beslenen Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Yaşama ve Gelişimine Etkisi
(The Effect of Anthelmintic Triclabendazole on Survival and Development of Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) L. Reared on Artificial Diet)
Pages: 841-847 KILIÇ A, BÜYÜKGÜZEL K, BÜYÜKGÜZEL E (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13731)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
11- Availability, Cyst Characteristics and Hook Morphology of Echinococcus granulosus Isolates from Livestock (Cattle, Sheep and Goats) in Central Punjab, Pakistan
(Pakistan’ın Pencap Eyaletindeki Çiftlik Hayvanlarında (Sığır, Koyun ve Keçi) Echinococcus granulosus Izolatlarının Mevcudiyeti, Kist Karakteristiği ve Çengel Morfolojisi)
Pages: 849-854 MUSTAFA I, SHAHBAZ M, ASIF S, KHAN MR, SAEED U, SADIQ F, MEHMOOD T, AHMED H, SIMSEK S (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13755)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
12- Türkiye’de Veteriner Hekimlerin Girişimcilik Düzeyi ve Niyetine Etkili Faktörler
(Factors Influencing Entrepreneurship Level and Intention of Veterinarians in Turkey)
Pages: 855-862 CAN MF (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13772)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
13- Structural and Functional Properties of the Distal Muscles of Front and Hind Legs of Malakan Horses (Equus Caballus)
(Malakan Atlarında (Equus caballus) Ön ve Arka Bacağın Distal’indeki Kasların Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri)
Pages: 863-870 DEMİRASLAN Y, GÜRBÜZ İ, DAYAN MO, AKBULUT Y, ASLAN K, ÖZCAN S, ÖZDEMİR D (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13782)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
14- The Effect of Fasting on the Plasma Disposition of Albendazole in Goats
(Keçilerde Albendazolün Plazma Dağılımına Aç Bırakmanın Etkisi)
Pages: 871-876 KARADEMİR Ü, GÖKBULUT C, BOYACIOĞLU M (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13789)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
15- Investigation of the Effects of Acupuncture Stimulation on the Size and Blood Flow of Corpus Luteum and Progesterone Levels in Dairy Cows
(Sütçü İneklerde Akupunktur Stimülasyonlarının Korpus Luteum Büyüklüğü, Kan Akımı ve Progesteron Değerleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi)
Pages: 877-883 KÜÇÜKASLAN İ, ASLAN S, AY SS, KAYA D, FINDIK M, KAÇAR C, WOLLGARTEN B, BOLLWEİN H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13803)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
16- Türkiye’de Deney Hayvanı Kullanmaya Yetkili Kişilerin Hayvan Kullanımına Yönelik Tutumları
(Attitudes Towards Using Animal of Authorized People for Use of Experimental Animals in Turkey)
Pages: 885-892 YİĞİT A, SİNMEZ ÇÇ, ASLIM G (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13807)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
17- Distributions of CYP19, ERα and PGR Allele Frequencies between Fertile and Subfertile Holstein-Friesian Heifers
(Fertil ve Subfertil Siyah Alaca Düveler Arasında CYP19, ERα, PGR Allel Frekanslarının Dağılımı)
Pages: 893-898 KESKİN A, ÖNER Y, YILMAZBAŞ-MECİTOĞLU G, GÜNER B, KARAKAYA E, ELMACI C, GÜMEN A (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13827)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
18- Effect of Different Residual Variances on Genetic Parameters of Test Day Milk Yields
(Denetim Günü Süt Veriminin Genetik Parametre Tahminine Farklı Hata Varyanslarının Etkisi)
Pages: 899-906 TAKMA Ç, AKBAŞ Y (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13829)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
19- Effects of Using Transglutaminase and Fat Replacer on Functional Properties of Non-Fat Yoghurt
(Transglutaminaz ve Yağ İkame Maddesi Kullanımının Yağsız Yoğurdun Fonksiyonel Nitelikleri Üzerine Etkileri)
Pages: 907-913 ŞANLI T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13833)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
20- Detection of Metals in Different Honey Brands
(Farklı Marka Ballarda Metal Seviyelerinin Tespiti)
Pages: 915-918 ŞİRELİ UT, İPLİKÇİOĞLU ÇİL G, YURDAKÖK DİKMEN B, FİLAZİ A, ÜLKER H (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13554)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
21- Evaluation of Motility Hormones in Dairy Cattle with Omasal Impaction and Caecal Dilatation
(Sekum Dilatasyonlu ve Omazum Konstipasyonlu Sütçü Sığırlarda Motilite Hormonlarının Değerlendirilmesi)
Pages: 919-922 SAĞKAN ÖZTÜRK A, KONTAŞ AŞKAR T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13802)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
22- Genomic Characterization of Goose Parvovirus and Muscovy Duck Parvovirus Co-infection in Fujian, China
(Çin’in Fujian Eyaletinde Kaz Parvovirus ve Muscovy Ördek Parvovirus Koenfeksiyonunun Genomik Karakterizasyonu)
Pages: 923-928 WAN CH, CHEN HM, FU QL, FU GH, CHENG LF, SHI SH, HUANG Y, HU KH (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13848)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
23- A New Louse Species: Aegypoecus guralpi sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera) from a Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)
(Kızıl Şahin (Buteo rufinus)’de Yeni Bir Bit Türü: Aegypoecus guralpi sp. n. (Phthiraptera: Ischnocera))
Pages: 929-932 DİK B, MUZ MN, ÜSTÜNER T (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13867)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
24- First Reports of Sarconema eurycerca and Trinoton anserinum in The Whooper Swan (Cygnus cygnus) in Van, Turkey
(Ötücü Kuğuda (Cygnus cygnus) Sarconema eurycerca (Filarioidea: Nematoda) ve Trinoton anserinum (Phthireptera: Amblycera)’un Van’da (Türkiye) İlk Bildirimi)
Pages: 933-936 OĞUZ B, ORUNÇ KILINÇ Ö, DEĞER MS (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13682)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
25- Belçika Malinois Köpeğe Ait 12 Adet Fötusta Schistosoma Reflexum Olgusu
(A Case of Report Schistosoma Reflexum in the 12 Fetuses of Belgian Malinois Dog)
Pages: 937-941 ATASEVER A, EKEBAŞ G, DOĞAN Z, YAMAN D (DOI: 10.9775/kvfd.2015.13819)
[Full Text PDF] [PDF with Link]
26- Sino-nasal Aspergillosis in a Dog
(Bir Köpekte Sino-nazal Aspergilloz)
Pages: 943-944 KASAP S, SALCI H, YILMAZ Ö, YILMAZ Z (DOI: 10.9775/kvfd.2015.14187)
[Full Text PDF] [PDF with Link]