ISSN: 1309 - 2251  
     

2012 (MAY-JUNE) [Journal PDF]

VOLUME 18 Supplement-A PARASITOLOGY  

1- A Coprological Study of Helminth Infections of Horses in Istanbul, Turkey
Sayfa: A1-A6 ULUTAS ESATGIL M, EFIL II
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4921) (Full Text_PDF)
2- Zara Yöresindeki Koyunlarda Fasciolosis’in Koproantijen ELISA ve Sedimentasyon-Çinko Sülfat Flotasyon Yöntemi ile Araştırılması
Sayfa: A7-A12 KARAPINAR A, YILDIRIM A, BISKIN Z, DUZLU O, INCI A
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5110) (Full Text_PDF)
3- Parasitic Isopods of Bogue [Boops boops (Linnaeus, 1758)] from the Antalya Gulf (Turkey)
Sayfa: A13-A16 INNAL D, KIRKIM F
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5122) (Full Text_PDF)
4- Türkiye’nin Karadeniz Bölgesindeki Koyun ve Keçilerde Kene Enfestasyonları
Sayfa: A17-A22 AYDIN MF, AKTAS M, DUMANLI N
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5209) (Full Text_PDF)
5- Monogenean Parasites of White Bream (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758) in Lake Sapanca, Turkey
Sayfa: A23-A28 SOYLU E
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5239) (Full Text_PDF)
6-Kars ve Iğdır Civarındaki Köpeklerde Dirofilaria immitis (Leidy, 1856)’nin Prevalansı ve Potansiyel Vektör Sivrisinek Türleri Üzerine Araştırmalar
Sayfa: A29-A34 TASCI GT, KILIC Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5342) (Full Text_PDF)
7- Molecular Characterization of Sheep Isolates of Echinococcus granulosus in Kilis Province
Sayfa: A35-A38 UTUK AE, PISKIN FC, DALKILIC B
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5445) (Full Text_PDF)
8- Niğde Yöresinde Atlarda Neospora spp. Seroprevalansının Araştırılması
Sayfa: A39-A42 KARATEPE M, KARATEPE B
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5469) (Full Text_PDF)
9- Demodex spp. Prevalence among University Students
Sayfa: A43-A46 KAPLAN M, KELESTEMUR N, BASPINAR S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5970) (Full Text_PDF)
10- The Frequency of Trichomonas vaginalis, Gardnarella vaginalis and Candida ssp. Among Infertile Men and Women with Vaginitis
Sayfa: A47-A52 KELESTEMUR N, KAPLAN M, OZDEMIR E, ERENSOY A
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5972) (Full Text_PDF)
11- Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastalarında Entamoeba histolytica Prevalansı
Sayfa: A53-A56 AKDEMIR C, AYDIN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5974) (Full Text_PDF)
12- Sağlıklı Kişilerin Kirpiklerinde Demodex folliculorum ve Demodex brevis Görülme Sıklığı
Sayfa: A57-A60 AYCAN-KAYA O, ATAMBAY M, DALDAL N
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5980) (Full Text_PDF)
13- Hayvancılıkla Uğraşanlarda ve Sığırlarda Cryptosporidium spp. Yaygınlığının ELISA ile Araştırılması
Sayfa: A61-A64 OZCELIK S, POYRAZ O, KALKAN K, MALATYALI E, DEGERLI S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5981) (Full Text_PDF)
14- Kars Yöresinde Periparturient Dönemdeki İneklerde Eimeria ve Cryptosporidium Türlerinin Yaygınlığı Üzerine Araştırmalar
Sayfa: A65-A70 ARSLAN MO, SARI B, KARA M, TASCI GT, ITIK EKINCI A, GUNDUZ N
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.599) (Full Text_PDF)
15-Sağlık Yüksekokulu Yaz Okulu Öğrencilerinde Paraziter Hastalıklar Bilgi Düzeyi
Sayfa: A71-A75 DOGAN N, AKDAS I, GITMEZ F, UNSAL A
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6014) (Full Text_PDF)
16- A New Approach for Determining the Spatial Risk Levels for Visceral and Cutaneous Leishmaniasis related with the Distribution of Vector Species in Western Part of Turkey using Geographical Information Systems and Remote Sensing
Sayfa: A77-A84 OLGEN MK, OZBEL Y, BALCIOGLU IC, DEMIR S, SIMSEK F, OZENSOY TOZ S, ERTABAKLAR H, ALKAN MZ
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6044) (Full Text_PDF)
17- Uyuz Ön Tanılı Hastalarda Sarcoptes scabiei Araştırılması
Sayfa: A85-A87 YAZAR S, KUK S, CETINKAYA U, KAYA M, SAHIN I
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6059) (Full Text_PDF)
18-Üçüncü Basamak Hastanede Parazitoloji Laboratuvarına Müracaat Eden Hastalarda anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Dağılımı
Sayfa: A89-A92 YAZAR S, KUK S, CETINKAYA U, KAYA M, SAHIN I
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6060) (Full Text_PDF)
19- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında 2009-2010 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
Sayfa: A93-A96 CETINKAYA U, YAZAR S, KUK S, ATES S, HAMAMCI B, GEDIKBAS T, SAHIN I
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6061) (Full Text_PDF)
20-Çorum’da 2006-2011 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
Sayfa: A97-A99 INANC T, KUK S, YAZAR S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6062) (Full Text_PDF)
21- 2002-2011 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalına Başvuran Hastalarda Demodex spp. Görülme Sıklığı
Sayfa: A101-A103 YAZAR S, KUK S, DOGAN S, SAHIN I
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6063) (Full Text_PDF)
22- Prevalence and Associated Factors of Cryptosporidium spp and Cyclospora cayetanensis in Izmir Province, Turkey
Sayfa: A105-A110 DIRIM ERDOGAN D, KURT O, MANDIRACIOGLU A, UNER A, AK M, DAGCI H
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6067) (Full Text_PDF)
23- Diyarbakır Yöresinde Sığırlarda Theileria annulata ve T. buffeli’nin Multiplex PCR ile Saptanması
Sayfa: A111-A114 DENIZ A, ONCEL T, ICEN H, SIMSEK A
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6073) (Full Text_PDF)
24- The in vitro Effects of Azithromycin and Clarithromycin on Promastigotes and Amastigotes of Leishmania tropica
Sayfa: A115-A120 BALCIOGLU IC, OK UZ, OZBEL Y, GIRGINKARDESLER N, OZBILGIN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6077) (Full Text_PDF)
25- Kutanöz Leishmaniasis Tanısında Serolojinin Yeri
Sayfa: A121-A124 YILDIZ ZEYREK F, DIRIM ERDOGAN D, ULUCA N, TUMER S, KORKMAZ M
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6083) (Full Text_PDF)
26- Genotyping of Giardia lamblia in a Cohort of Turkish Patients: A Search for a Relationship between Symptoms and Genotypes
Sayfa: A125-A131 BALCIOGLU C, KURT O, SEVIL N, DAGCI H, TETIK A, ERGUNAY K, YERELI, K, OZBILGIN A, TURGAY N, OZENSOY TOZ N
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5968) (Full Text_PDF)
27- Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Varroa destructor Enfestasyonu ile Mücadelede Farklı Organik Bileşiklerin Kullanımı ve Koloni Performansına Etkileri
Sayfa: A133-A137 CENGIZ MM
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6000) (Full Text_PDF)
28- Türkiye’de İnsan Fasciola hepatica İzolatının Moleküler Karakterizasyonu
Sayfa: A139-A143 KUK S, YAZAR S
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6064) (Full Text_PDF)
29- Dientamoeba fragilis ile Enfekte Hastaların Genel Özellikleri: Manisa İlinden Yüz Hastalık Kohortun İnceleme Sonuçları
Sayfa: A145-A149 KURT O, OK UZ
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6080) (Full Text_PDF)
30- Okullarda Düzenli Aralıklarla Gerçekleştirilen Kontroller Saç Biti (Pediculus capitis) İnsidansını Düşürmekte Yeterli Olabilir mi?
Sayfa: A151-A154 BALCIOGLU IC, KURT O, LIMONCU ME, ERMIS VO, TABAK T, OYUR T, MUSLU H, KAVUR H, GORGUN S,
GIRGINKARDESLER N, YERELI K, BILAC C, OZBEL Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6084) (Full Text_PDF)
31- Dışkıda Protozoonların Araştırılmasında Konvansiyonel ve Ticari Trikrom Boyama Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Sayfa: A155-A159 AYDIN M, ADIYAMAN G, KAYA T, KUSTIMUR S, DOGRUMAN-AL F
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6089) (Full Text_PDF)
32- Feconomics®: A Simple, Novel and Fast Technique for Stool Concentration in Parasitology Laboratory
Sayfa: A161-A165 KURT O, AKYAR I, GORGUN S, KOCAGOZ T, OZBILGIN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6091) (Full Text_PDF)
33- Anti-paraziter Etkili İlaçların Blastocystis İzolatlarının Canlılıkları Üzerine Etkilerinin MTT Testi ile Belirlenmesi
Sayfa: A167-A170 DOĞRUMAN-AL F, ADIYAMAN G, YANTIRA TN, HASGUR S, BAGRIACIK U
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6099) (Full Text_PDF)
34-Blastocystis Türlerinin Tanısında Yeni Bir Yaklaşım: Direk Floresan Antikor Yöntemi
Sayfa: A171-A174 TURK S, DOĞRUMAN-AL F, KUSTIMUR S
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6100) (Full Text_PDF)
35- Kayseri İli Parklarında Bulunan Oyun Alanlarının Askarit Türleri İle Kontaminasyonunun Parazitolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması
Sayfa: A175-A180 BOZKURT O, YILDIRIM A, INCI A, CILOGLU A, BISKIN Z, DUZLU O
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6104) (Full Text_PDF)
36- Investigation of Some Sera Biomarker Levels in Fascioliasis Patient
Sayfa: A181-A185 CICEK M, EVLIYAOGLU O, BOYUK A, TEKIN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6111) (Full Text_PDF)
37-Klinik Bakımdan Sağlıklı Görünümlü Koyunlarda Coenurosisin Yaygınlığı
Sayfa: A187-A191 GOKPINAR S, YILDIZ K
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6115) (Full Text_PDF)
38- Kars Yöresinde Sığır ve Köpeklerde Neospora caninum Üzerine Epidemiyolojik Araştırmalar: Gruplararası Çalışma
Sayfa: A193-A199 MOR N, AKCA A
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6181) (Full Text_PDF)
39-Ocak 2010-Haziran 2011 Tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Polikliniğinde Saptanan E. histolytica/dispar Olguları
Sayfa: A201-A204 UNVER A, OYUR T, KURT O, OZENSOY TOZ S, TURGAY N
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6214) (Full Text_PDF)
40- Gastrointestinal Sistem Yakınması Olan Hastalarda Dışkının Parazitolojik ve Bakteriyolojik İncelemelerinin Karşılaştırılması
Sayfa: A205-A208 BAYRAM A, OYUR T, UNVER A, AYDEMIR S, OZACAR T, OZENSOY TOZ S, TURGAY N
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6215) (Full Text_PDF)
41- Farklı İllere Ait Buzağı Dışkı Bakısı Sonuçları
Sayfa: A209-A214 ASTI C, OZBAKIS G, AZRUG AF, ORKUN O, NALBANTOGLU N, CAKMAK A, BURGU A
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6350) (Full Text_PDF)
42- Geographical Distribution of Hypodermosis (Hypoderma sp.) in Northern Punjab, Pakistan
Sayfa: A215-A219 AHMED H, KHAN MR, PANADERO-FONTAN R, SANDEZ CL, IQBAL MF, NAQVI SMS, QAYYUM M
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6533) (Full Text_PDF)
43- Kars Yöresinde Sığırlarda Cryptosporidium parvum Subtiplerinin Belirlenmesi
Sayfa: A221-A226 ARSLAN MO, ITIK EKINCI A
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6565) (Full Text_PDF)
44- A Case of Contracaecum sp. (Ascaridida: Anisakidae) Infection in Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus)
Sayfa: A227-A229 GIRISGIN AO, ALASONYALILAR-DEMİRER A, GIRISGIN O
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5982) (Full Text_PDF)
45-Akciğer Hidatik Kisti ve Strongyloides stercoralis Birlikteliği: Olgu Sunumu
Sayfa: A231-A233 DOGAN N,ILHAN H
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6015) (Full Text_PDF)
46- Suppurative Cholangitis Caused by Ascaris lumbricoides: Report of A Fatal Case
Sayfa: A235-A237 MIMAN O, OKUR N, CUFALI D, YILMAZ S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6051) (Full Text_PDF)
47- Plasmodium falciparum’un Etken Olduğu Yurtdışı Kaynaklı Bir Sıtma Olgusu
Sayfa: A239-A240 ERSAN G, ULKER T, AKKOCLU G, OGUZ F, KOSE S
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6265) (Full Text_PDF)
48- Two Chewing Lice Species, Colpocephalum subzerafae and Laemobothrion tinnuculi, on a Kestrel (Falco tinnunculus) in İstanbul: Two New Records from Turkey
Sayfa: A241-A244 ULUTAS ESATGIL M, EFIL II, TUZER E
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6313) (Full Text_PDF)
49- Küresel Isınma ve Parazitler
Sayfa: A245-A248 KARA M
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6242) (Full Text_PDF)