ISSN: 1309 - 2251  
     

2012 (SEPTEMBER - OCTOBER) [Journal PDF]

VOLUME 18 NUMBER 5  

1- Direct Role of α2-Adrenoreceptors in Antiulcer Effect Mechanism of Tianeptine in Rats
Sayfa: 713-718 KOC F, KARAKUS E, RAGBETLI C, CETIN N, KIRBAS A
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5950) (Full Text_PDF)
2- Türkiye’de Yetiştirilen Siyah Alacaların Kontrol Günü Süt Verimlerine Ait Genetik Parametre Tahmininde Şansa Bağlı Regresyon Modelinin Kullanımı
Sayfa: 719-724 GALIC A, KUMLU S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6008) (Full Text_PDF)
3- The Effects of Cereal and Legume Flours on the Quality Characteristics of Beef Patties
Sayfa: 725-730 KURT S, KILINCCEKER O
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.6013) (Full Text_PDF)
4- Türkiye’de Veteriner Hekimliği Üzerine Araştırmalar: II. Veteriner Hekim Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Bunların Gelecek Algısı Üzerine Etkileri
Sayfa: 731-737 OZEN A, DODAN O, BASAGAC GUL RT, OZKUL T, YUKSEL E
(DOI:10.9775/kvfd.2011.6017) (Full Text_PDF)
5- A Histopathological, Immunohistochemical and Molecular Study of Cutaneous Bovine Papillomatosis
Sayfa: 739-744 TAN MT, YILDIRIM Y, SOZMEN M, BILGE DAGALP S, YILMAZ V, KIRMIZIGUL AH, GOKCE E
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.5341) (Full Text_PDF)
6 - Biberiye ve Kekik Esansiyel Yağları Katkısının Marine Edilmiş Kerevitlerin (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Raf Ömrüne Etkisinin Belirlenmesi
Sayfa: 745-751 DUMAN M, EMIR COBAN O, OZPOLAT E
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.5975) (Full Text_PDF)
7- Efficacy of Ankaferd Blood Stopper in Bleeding Control in Experimental Partial Splenectomy Model
Sayfa: 753-758 YAVUZ E, KALAYCI MU, KESICI S, KESICI U, OZKARA S, YALCIN O
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6324) (Full Text_PDF)
8- Possibilities of Using Biscuit or Wafer Waste in Broiler Chicken Diets
Sayfa: 759-762 AGHDAM SHAHRYAR H, AHMADZADEH A, NOBAKHT A, LOTFI A
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6344) (Full Text_PDF)
9 - Inhibitory Effects of Different Decontamination Agents on the Levels of Listeria monocytogenes in the Experimentally Inoculated Raw Beef Samples in the Laboratory Conditions
Sayfa: 763-768 ELMALI M, YAMAN H, TEKINSEN KK, ONER S, CEKIN E
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6371) (Full Text_PDF)
10- Path Analysis for Determination of Relationships between Some Body Measurements and Live Weight of German Fawn x Hair Crossbred Kids
Sayfa: 769-773 CANKAYA S, ABACI SH
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6376) (Full Text_PDF)
11- The Breed Effect on Productivity and Meat Nutrient Compsition of Fish
Sayfa: 775-780 ĆIRKOVIĆ M, LJUBOJEVIĆ D, ĐORĐEVIĆ V, NOVAKOV N, PETRONIJEVIĆ R, MATEKALO-SVERAK V, TRBOVIĆ D
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6383) (Full Text_PDF)
12- Identification of Nonstarter Indigenous Lactobacilli from Kars Gravier Cheese
Sayfa: 781-784 TURGUT T, ERDOGAN A, ATASEVER M
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6386) (Full Text_PDF)
13- The Effect of Fresh and Frozen Pre-Fermented Juice on the Fermentation Quality of Alfalfa Silage
Sayfa: 785-790 DENEK N, CAN A, AVCI M, AKSU T
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6396) (Full Text_PDF)
14- Uterine Microbiology and Histopathology in Repeat Breeder Anatolian Water Buffaloes: An Abattoir Study
Sayfa: 791-798 YILMAZ O, KUYUCUOGLU Y, SEVIMLI A, YAZICI E, UCAR M
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6446) (Full Text_PDF)
15- Neocallimastix sp. ve Orpinomyces sp.’nin Enzim Üretimleri Üzerine Karbon Kaynaklarının Etkisi
Sayfa: 799-806 COMLEKCIOGLU U, YAZDIC FC, KESER S, KELLECI BM, BATTALOGLU G, OZKOSE E
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6476) (Full Text_PDF)
16- Karya Koyunlarda Mikrosatellit İşaretleyicilerle Babalık Testi
Sayfa: 807-813 YILMAZ O, KARACA O
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6512) (Full Text_PDF)
17- Abomasumun Sola Deplasmanı Olgularında Preoperatif Muayene Verilerinden Desüflatif Replasman Süresini Tahmin Etmek Olası mıdır? Tek Aşamalı Laparoskopik Abomasopeksi ile Tedavi Edilen İneklerde Retrospektif Bir Çalışma
Sayfa: 815-822 OZSOY AG, YIGITARSLAN K, AVKI S
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6514) (Full Text_PDF)
18 - The Protective Effect of Ellagic Acid Against Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Male Rats
Sayfa: 823-828 BOZKURT Y, FIRAT U, ATAR M, SANCAKTUTAR AA, PEMBEGUL N, SOYLEMEZ H, YUKSEL H, ALP H, BODAKCI MN,
HATIPOGLU NK, BUYUKBAS S
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6517) (Full Text_PDF)
19- Zom Koyunlarının Morfolojik Özellikleri
Sayfa: 829-837 KONCAGUL S, AKCA N, VURAL ME, KARATAS A, BINGOL M
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6522) (Full Text_PDF)
20 - Canonical Correlation Analysis for Estimation of Relationships Between Some Traits Measured at Birth and Weaning Time in Karayaka Lambs
Sayfa: 839-844 TAHTALI Y, CANKAYA S, ULUTAS Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6578) (Full Text_PDF)
21- Metazoan Parasite Fauna of Conger Eel (Conger conger L.) Near Gökçeada, Northeasten Aegean Sea, Turkey
Sayfa: 845-848 AKMIRZA A
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6624) (Full Text_PDF)
22- Detection of Methicillin and Vancomycin Resistance in Staphylococcus Strains Isolated from Bovine Milk Samples with Mastitis
Sayfa: 849-855 PEHLIVANOGLU F, YARDIMCI H
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6642) (Full Text_PDF)
23- Some Observations for Discordant Sib Pair Design Using QTL-MAS 2010 Dataset
Sayfa: 857-860 KARACAOREN B
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6661) (Full Text_PDF)
24- Effect of Different Gonadotropin Preparation on Ovulatory Response and Embryo Yield in Karayaka Ewes
Sayfa: 861-864 AGAOGLU AR, KAYMAZ M, KORKMAZ AGAOGLU O, KARAKAS K, PIR YAGCI I, TASDEMIR U
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6690) (Full Text_PDF)
25- Effect of Species on Nutritive Value of Mulberry Leaves
Sayfa: 865-869 GUVEN I
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6710) (Full Text_PDF)
26 - Caspase-3 and CD68 Immunoreactivity in Lymphoid Tissues and Haematology of Rats Exposed to Cisplatin and L-carnitine
Sayfa: 871-878 ORUC E, KARA A, CAN I, KARADENIZ A, SIMSEK N
(DOI: 10.9775/kvfd.2012.6796) (Full Text_PDF)
27- Induction of Oestrus with Single or Split eCG Administrations in Turkish Van Cats During the Non-breeding Season
Sayfa: 879-884 USLU BA, GULYUZ F, UCAR O
(DOI: 10.9775/kvfd.2012-7050) (Full Text_PDF)
28- A Case of Diffuse Peritoneal Larval Mesocestoides corti (syn. M. vogae) Cestodiasis in A Dog in Turkey
Sayfa: 885-888 AYPAK S, AYSUL N, URAL K, BIRINCIOGLU S, ATASOY A, DERINCEGOZ O, EPIKMEN T, KARAGENC T
(DOI: 10.9775/kvfd.2012-6771) (Full Text_PDF)
29- Yeni Ortaya Çıkan ve Tekrar Önem Kazanan Gıda Kaynaklı Bakteriyel Patojenler
Sayfa: 889-898 GUNER A, ATASEVER M, AYDEMIR ATASEVER M
(DOI: 10.9775/kvfd.2012-6503) (Full Text_PDF)