ISSN: 1309 - 2251  
     

2012 (OCA-SUB) [Journal PDF]

CİLT 18 SAYI 1  

1- A Study on Growth, Slaughter and Carcass Traits of Morkaraman and Kivircik x Morkaraman (F1) Lambs in Semi-Intensive Condition
Sayfa: 1-6 OZTURK Y, KUCUK M, KARSLI MA
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4351) (Full Text_PDF)
2- Osmanlı Devletinde Veteriner Hekimliği Mezuniyet Belgeleri
Sayfa: 7-14 MELIKOGLU B, OZGUR A, OSMANAGOGLU S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4425) (Full Text_PDF)
3- Effects of Ground Echinacea (Echinacea purpurea) Supplementation Quail Diets on Growth Performance and Carcass Traits
Sayfa: 15-19 SAHIN T, KAYA O, SARI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4491) (Full Text_PDF)
4- Streptozotosin İle Deneysel Olarak Diyabet Oluşturulan Ratlarda Kromun Biyokimyasal Etkileri
Sayfa: 21-26 BUYUKLEBLEBICI O, KARAGUL H
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4501) (Full Text_PDF)
5- Normal Ultrasonographic Anatomy of the Prostate in Kars Shepherd Dogs
Sayfa: 27-30 YAYLA S, OZTURK S, AKSOY O, KILIC E, YILDIZ S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4528) (Full Text_PDF)
6-Determination of Insulin in Rabbit Plasma Using High-Performance Liquid Chromatography
Sayfa: 31-36 YILMAZ B, KADIOGLU Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4595) (Full Text_PDF)
7- Myiasis in Animals and Humanbeings in Turkey
Sayfa: 37-42 DIK B, USLU U, ISIK N
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4654) (Full Text_PDF)
8- Çeşitli Ülkelerde Siyah Alaca Sığırlar için Kullanılan Seleksiyon İndeksleri ve Türkiye İçin Öneriler
Sayfa: 43-48 DURU S, KUMLU S, TUNCEL E
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4711) (Full Text_PDF)
9- Sıcaklık Stresi Altındaki Erken Yumurtlama Dönemindeki Tavukların Rasyonlarına E Vitamini ve Lizin Katkısının Performans ve Yumurta Kabuk Özellikleri Üzerine Etkisi
Sayfa: 49-54 ONOL AG, DASKIRAN M, CENGIZ O, NAZLIGUL A, SARI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4740) (Full Text_PDF)
10- Humik Asitlerin Koyunlarda Rumen ve Kan Parametreleri ile Protozoon Sayısı Üzerine Etkisi
Sayfa: 55-60 TUNC MA, YORUK MA
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4780) (Full Text_PDF)
11- Effects of Zinc Sulphate on Transcaucasian Barb, (Capoeta capoeta [Guldenstaedt, 1773]) Plasma Nitric Oxide, Malondialdehyde and Total Sialic Acid Levels
Sayfa: 61-64 YILMAZ M, KARAPEHLIVAN M, KAYA I
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4792) (Full Text_PDF)
12- The Effects of Ginseng and Echinacea on Some Plasma Cytokine Levels in Rats
Sayfa: 65-68 ULUISIK D, KESKIN E
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4814) (Full Text_PDF)
13- Investigations About Genotoxicity of Deltamethrin
Sayfa: 69-74 OZKAN O, USTUNER O
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4858) (Full Text_PDF)
14- Analysis of Genetic Polymorphism with Microsatellite Method in Turkey Local Sheep Breeds
Sayfa: 75-79 BUDAK YILDIRAN FA, CAKIR S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4872) (Full Text_PDF)
15-Recombinant Human IGF-I (Insülin-Like Growth Factor-I) Enjeksiyonunun Ratlarda (Wistar albino) Musculus gastrocinemius Üzerine Etkileri
Sayfa: 81-86 POYRAZ MD, ASLAN S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4890) (Full Text_PDF)
16- Comparison of Paraoxonase Activity, Malondialdehyde and High-Density Lipoprotein Levels in Cultuvated Normal and Albino Rainbow Trout Reared in the Same Conditions
Sayfa: 87-90 KARATAS T, KOCAMAN EM
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4971) (Full Text_PDF)
17- Siyah Alaca İneklerde Vücut Kondüsyon Skorunun Embriyo Kalitesine Etkisi
Sayfa: 91-94 AYASAN T, ASARKAYA A, HIZLI H, GOK K, TEKGUL A, KARAKOZAK E, KARA U, SEGMENOGLU SM, ÇOBAN S,
MUTLU H, KILIÇALP N
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5025) (Full Text_PDF)
18-An Evaluation of Robust Linear Mixed Models for Bivariate Datasets with Slash Distributed Residuals
Sayfa: 95-101 MESTAV B, KIZILKAYA K
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5108) (Full Text_PDF)
19- Broyler Rasyonlarına Humat ile Bitki Ekstraktı Karışımı İlavesinin Büyüme Performansı, Bazı Bağışıklık ve Serum Biyokimya Değerlerine Etkileri
Sayfa: 103-108 KOKSAL BH, KUCUKERSAN MK
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5114) (Full Text_PDF)
20-Ön Çapraz Bağ Kopuğu Bulunan 15 Köpeğin Sağaltımında Tuberositas Tibia’yı Öne Taşıma Tekniğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Sayfa: 109-114 CAPTUG-OZDEMIR O, BILGILI H
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5138) (Full Text_PDF)
21- The Effects of Additional Glycerol in Different Feed Form on Dairy Cows
Sayfa: 115-120 COSKUN B, INAL F, GURBUZ E, POLAT ES, ALATAS MS
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5143) (Full Text_PDF)
22- Interaction of Mannan oligosaccharide with Immune System “Transport of MOS in to the Lamina Propria”
Sayfa: 121-128 OZPINAR H, AYDIN IH, KLASING KC, TEKINER IH
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.4539) (Full Text_PDF)
23- The Use of the Optical Fractionator to Estimate the Total Number of Ependymal Cells of the Spinal Cord in Leghorn
Sayfa: 129-133 BOLAT D, TIPIRDAMAZ S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5167) (Full Text_PDF)
24- Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758)’da Kurşun Toksisitesinin Azaltılmasında Zeolitin Etkisi
Sayfa: 135-140 COGUN HY, SAHIN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5170) (Full Text_PDF)
25- Kaya Kekliği (Alectoris graeca) Plexus Sacralis’i Üzerinde Makro-Anatomik Araştırmalar
Sayfa: 141-146 CAN M, OZDEMIR D
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5226) (Full Text_PDF)
26-The Determination of N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac) and N-glycolyl-neuraminic acid (Neu5Gc) Types of Sialic Acids in Hematopoietic Organ of The Silkworm, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Bombycidae)
Sayfa: 147-150 IZZETOGLU S, KARACALI S
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5257) (Full Text_PDF)
27- Mısır Silajında Aflatoksin B1 ve Zearalenon Kirliliklerinin Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi (HPTLC)-Florodansitometrik Yöntemle Belirlenmesi
Sayfa: 151-156 AYDIN H, OGUZ H
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5266) (Full Text_PDF)
28- Status of Lipid Peroxidation, Cell Destruction and the Antioxidant Capacity in Foals with Lower Respiratory Tract Disease
Sayfa: 157-160 PEKMEZCI D, CENESIZ S, CAKIROGLU D, CIFTCI G, CIRA A, GOKALP G
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5189) (Full Text_PDF)
29- Trichoderma harzianum ve Fusarium moniliforme Antagonizminde Amaranthus Ekstraktlarının Antifungal Etkisi
Sayfa: 161-165 CEVHERI C, KUCUK C
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5222) (Full Text_PDF)
30- The Kızılırmak Delta: The Natural Habitat of Anatolian Water Buffaloes
Sayfa: 167-168 SELCUK Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2011.5412) (Full Text_PDF)