ISSN: 1309 - 2251  
     

 

2011 [Journal PDF]

VOLUME 17 NUMBER 1   (JAN-FEB)

1- The Effect of Single and Combined Use of Probiotic and Humate in Quail (Coturnix coturnix japonica) Diet on Fatttening Performance and Carcass Parameters
Sayfa: 1 - 5 SAHIN T, AKSU ELMALI D, KAYA I, SARI M, KAYA O
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.640) (Full Text_PDF)
2- Vejetasyon Döneminin Mera Kalitesi ile Merada Otlayan Tuj Irkı Koyun ve Kuzuların Besi Performansı Üzerine Etkisi
Sayfa: 7 - 11 ISIK S, KAYA I
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1964) (Full Text_PDF)
3- The Forecast of the Future Production Amounts of the Some Fish Species Being Cultivated in Turkey
Sayfa: 13 - 20 SAYGI H, KOP A, BAYHAN B
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2279) (Full Text_PDF)
4- Effects of Laminar Flow Ultraviolet Sterilization Protocol on Cryptosporidium parvum Oocysts and Determination of These Effects with Vital Dyes
Sayfa: 21 - 24 KAR S, GUVEN E, KARAER Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2284) (Full Text_PDF)
5- Chances in Lipid Peroxidation and Antioxidant Environment of Spinal Fluid with The Use of Bupivacaine for Spinal Anesthesia
Sayfa: 25 - 30 KAMILOGLU N, BEYTUT E, KAMILOGLU A
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2322) (Full Text_PDF)
6- Evaluation of Effects of Milking Hygiene and Management Factor on Clinical Mastitis Incidencein Dairy Cows
Sayfa: 31 - 35 EMRE B, CENGIZ M, ALACAM E
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2367) (Full Text_PDF)
7- The Effects of Various Protein Supplementations on In Vitro Maturation of Cat Oocytes
Sayfa: 37 - 40 GURIS AE, BIRLER S
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2373) (Full Text_PDF)
8- Kars İlinde Serbest Çiftlik Koşullarında Yetiştirilmiş Yerli Irk Kazların Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Yaş ve Cinsiyetin Etkisi
Sayfa: 41 - 45 KIRMIZIBAYRAK T, ONK K, YAZICI K
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2375) (Full Text_PDF)
9- Aşım Sezonunda Şami Keçilerinde Progestagen İçeren Deri Altı İmplant ve Vaginal Süngerlerin Uzun ve Kısa Süreli Uygulamalarının Fertilite Üzerine Etkisi
Sayfa: 47 - 52 OZER MO, DOGRUER G
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2376) (Full Text_PDF)
10- Kars Yöresinde Atık Yapmış İnek Sürülerinden Alınan Süt ve Vajinal Sıvap Örneklerinden Brusella Etkenlerinin Bakteriyolojik ve Moleküler Tanımlanması
Sayfa: 53 - 58 CELEBI O, OTLU S
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2382) (Full Text_PDF)
11- Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünün Tarihsel Gelişimi ve Türkiye Hayvancılığına Katkıları
Sayfa: 59 - 63 TURKMENOGLU E, YASAR A
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2391) (Full Text_PDF)
12- Determination of Organochlorinated Pesticide Residues by Gas Chromatography - Mass Spectrometry after Elution in a Florisil Column
Sayfa: 65 - 70 KOC F, KARAKUS E
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2393) (Full Text_PDF)
13- Relationship Between Udder Measurements and The Linear Scores for Udder Morphology Traits in Kivircik, Tahirova and Karacabey Merino Ewes
Sayfa: 71 - 76 ALTINCEKIC SO, KOYUNCU M
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2417) (Full Text_PDF)
14- Immunohistochemical Localization of Catalase in Geese (Anser anser) Liver
Sayfa: 77 - 81 BINGOL SA, DEPREM T, KORAL TASCI S, KOCAMIS H
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2423) (Full Text_PDF)
15- Determining Scientifi c Performance of the Studies with Ethical Approach that Use Mice and Rats in Some of Laboratory Animal Journals in Veterinary Science
Sayfa: 83 - 87 IZMIRLI S, YASAR A
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2429) (Full Text_PDF)
16- Conjunctiva Associated Lymphoid Tissue in the Ostrich (Struthio camelus)
Sayfa: 89 - 94 BAYRAKTAROGLU AG, KORKMAZ D, ASTI RN, KURTDEDE N, ALTUNAY H
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2455) (Full Text_PDF)
17- Organik Bakır ve Çinko'nun Toklularda Canlı Ağırlık ile Bu Minerallerin Serum ve Yapağıdaki Düzeyleri Üzerine Etkisi
Sayfa: 95 - 99 EREN V, ATAY O, GOKDAL O
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2489) (Full Text_PDF)
18- Çiğ Süt Pazarlanmasında Süt Sanayi İşletmelerinde Firma Yoğunlaşma Oranlarının Araştırılması: Burdur İli Örneği
Sayfa: 101 - 106 GUNLU A
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2520) (Full Text_PDF)
19- Taze Ot, Silaj ve Kuru Ot Şeklinde Yedirilen Yoncanın Kuzularda Performans, Karkas ve Etin Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi
Sayfa: 107 - 112 CERCI IH, ERISIR Z, GURDOGAN F, SEVEN I, PATIR B, DIKICI A, KILINC U, CIFTCI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2539) (Full Text_PDF)
20- Determining the Scientifi c Contribution of the Studies with Cats and Dogs in Veterinary Science at the Concept of Animal Ethics
Sayfa: 113 - 116 IZMIRLI S
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2542) (Full Text_PDF)
21- Japon Bıldırcınlarında Bazı Yumurta Verim Özelliklerine Ait Varyans Unsurlarının Farklı Tahmin Yöntemleri Kullanarak Elde Edilmesiyle Çok Özellikli Genetik Parametre ve BLUP Tahminleri
Sayfa: 117 - 123 NARINC D, KARAMAN E, FIRAT MZ, AKSOY T
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2568) (Full Text_PDF)
22- Effect of Different Doses PMSG on Estrus Synchronization and Fertility in Awassi Ewes Synchronized with Progesterone During The Transition Period
Sayfa: 125 - 129 ZONTURLU AK, OZYURTLU N, KACAR C
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2572) (Full Text_PDF)
23- First Record of Parasitic Annelida-Hirudinea (Piscicola geometra Linnaeus, 1761) on Carassius gibelio (Bloch, 1782) in Lake Uluabat (Turkey)
Sayfa: 131 - 133 ARSLAN N, EMIROGLU O
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2584) (Full Text_PDF)
24- Production, Purifi cation and Characterization of the Recombinant Brucella abortus rP17 Protein
Sayfa: 135 - 140 BUYUKTANIR O, GENC O, YURDUSEV N
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2586) (Full Text_PDF)
25- The Effects of Lower Levels of Organically Complexed Zinc, Copper and Manganese in Broiler Diets on Performance, Mineral Concentration of Tibia and Mineral Excretion
Sayfa: 141 - 146 AKSU T, OZSOY E , SARIPINAR AKSU D, YORUK MA, GUL M
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2735) (Full Text_PDF)
26- Saanen Irkı Bir Oğlakta Rastlanılan Cyclopia, Arhinia ve Hermafroditizm Olgusu
Sayfa: 147 - 150 KARAN M, USTUNDAG Y, AYDIN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2488) (Full Text_PDF)
27- Penile Prolapse in A Red Eared Slider (Trachemys scripta elegans)
Sayfa: 151 - 153 NISBET HO, YARDIMCI C, OZAK A, SIRIN YS
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2592) (Full Text_PDF)
28- A Feline Tuberculosis Case
Sayfa: 155 - 157 GOKALP G, GULBAHAR MY, PEKMEZCI D, GACAR A, SOYLU SM, CAKIROGLU D, MERAL Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2887) (Full Text_PDF)
29- A Study About Determining the Changes in the Structural Characteristics of the Digital Cushion in Heifer and Multipar Dairy Cows: A Preliminary Report
Sayfa: 159 - 162 IZCI C, EROL M, GOKSAHIN E
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.3083) (Full Text_PDF)
30- Türkiye'de Manda Yetiştiriciliği'nin Önemi
Sayfa: 163-166 SARIOZKAN S
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2446) (Full Text_PDF)