ISSN: 1309 - 2251  
     

 

2010 [Journal PDF]

VOLUME 16 NUMBER 6

1- Comparison of Two Different Media for in vitro Production of Dog Embryos
Sayfa: 897-902 EVECEN M, CIRIT U, DEMIR K, KARAMAN E, BAKIRER G, HAMZAOGLU AI, BIRLER S, PABUCCUOGLU
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1845) (Full Text_PDF)
2- Use of GnRH Agonist (Desloreline) in Combination with PGF2 on the Termination of Pregnancy in Bitches
Sayfa: 903-908 GUNGOR O, KAYA M, GURBULAK K, ORAL H, KAYA S, KACAR C
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1851) (Full Text_PDF)
3- Tropikal Theileriozisli Sığırlarda Klinik, Hematolojik ve Bazı Biyokimyasal Parametreler ile Serum Kobalt ve B12 Vitamin Düzeyleri
Sayfa: 909-913 ISSI M, GUL Y, BASBUG O, SAHIN N
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1869) (Full Text_PDF)
4- Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Larvalarında Canlı ve Granül Yem Kullanımı: Büyüme Performansının Karşılaştırılması
Sayfa: 915-920 BASCINAR NS, CAKMAK E
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1875) (Full Text_PDF)
5- Leptin Gene Polymorphisms in Native Turkish Cattle Breeds
Sayfa: 921-924 OZTABAK K, TOKER NY, UN C, MENGI A, KARADAG O, SOYSAL D
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1883) (Full Text_PDF)
6- Vejetasyonun Farklı Dönemlerinde Biçilen Macar Fiği Buğday Karışımının Besin Madde Kompozisyonu, Rumende Yıkılım Özellikleri, in vitro Sindirilebilirlik ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi
Sayfa: 925-931 AKSOY I, NURSOY H
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1932) (Full Text_PDF)
7- Farklı Kekik Yağı Dozlarının Mısır Silajının Sindirimi ve Rumen Fermantasyonu Üzerine Etkileri
Sayfa: 933-939 CANBOLAT O, KARAMAN S, FILYA I
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1959) (Full Text_PDF)
8- Efficacies of Formic, Oxalic and Lactic Acids Against Varroa destructor in Naturally Infested Honeybee (Apis mellifera L.) Colonies in Turkey
Sayfa: 941-945 GIRISGIN AO, AYDIN L
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1965) (Full Text_PDF)
9- Effect of Oocyte Diameter on in vitro Embryo Production in Dogs
Sayfa: 947-950 EVECEN M, CIRIT U, DEMIR K, KARAMAN E, BAKIRER G, HAMZAOGLU AI, BIRLER S, PABUCCUOGLU
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1988) (Full Text_PDF)
10- Postpartum Farklı Günlerdeki İneklere Uygulanan Double-Ovsynch Programının Bazı Reprodüktif Parametrelere Etkileri
Sayfa: 951-956 BİLGEN O,OZENC E
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2072) (Full Text_PDF)
11- Keçilerde Deneysel Oluşturulan Septik Artritisin Farklı Dönemlerinde, Artroskopik Tanı ve Sağaltımında Artroskopik Lavaj ve İntraartiküler Antibiyotik Uygulanmasının Karşılaştırılması
Sayfa: 957-967 GORGUL OS, SALCI H, OZAKIN C, DALYAN CİLO B, SEYREK-INTAS D, CELIMLI N, CECEN G
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2089) (Full Text_PDF)
12- Electroretinographic Evaluation of Photoreceptor Cells in Turkish Shepherd Dogs
Sayfa: 969-976 SAROGLU M, BASOGULLARI EKICI A
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2101) (Full Text_PDF)
13- Detection of Cryptosporidium spp. in Humans and Calves Through Nested PCR and Carbol Fuchsin Staining Methods in Ankara, Turkey
Sayfa: 977-980 SAKARYA Y, KAR S, TANYUKSEL M, KARAER Z , BABUR C, VATANSEVER Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2140) (Full Text_PDF)
14- A Survey on Animal Welfare Attitudes of Veterinary Surgeries, Veterinary Students, Animal Owners and Society in Turkey
Sayfa: 981-985 IZMIRLI S, YASAR A
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2188) (Full Text_PDF)
15- Değişik Yem Bitkileri ve Karışımlarından Hazırlanan Silajlarda İnokulant Kullanımının Flieg Puanı ve Ham Besin Maddeleri Üzerine Etkileri
Sayfa: 987-994 KARAKOZAK E, AYASAN T
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2197) (Full Text_PDF)
16- Genetic Parameters and Correlations for Lactation Milk Yields According to Lactation Numbers in Jersey Cows
Sayfa: 995-1000 UNALAN A, CANKAYA S
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2204) (Full Text_PDF)
17- Tarsal plate: Protective Structure Peculiar to Buzzard’s (Buteo buteo) Palpebra Inferioris
Sayfa: 1001-1004 GULTIKEN ME, ONUK B, KARAYIGIT O, YILDIZ D
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2259) (Full Text_PDF)
18- Determination of Ibuprofen in Rabbit Plasma by High-Performance Liquid Chromatography
Sayfa: 1005-1010 YILMAZ B, ASCI A, PALABIYIK SS
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2267) (Full Text_PDF)
19- Cloning and Expression of Thermostable β-Amylase Gene of Thermoanaerobacterium thermosulfurogenes in Escherichia coli and Bacillus subtilis BR151
Sayfa: 1011-1016 OZCAN BD, OZCAN N
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2290) (Full Text_PDF)
20- Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukar) Uçmanın Egellenmesi Amacıyla Kullanılan Tenektomi, Kapsülektomi veya Tenektomi + Kapsülektomi Tekniklerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Sayfa: 1017-1024 DEMIRKAN I, ALTIN S, CEVIK DEMIRKAN A, KORKMAZ M
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2296) (Full Text_PDF)
21- Molecular Identification of Bacteria Isolated from Dairy Herds with Mastitis
Sayfa: 1025-1032 TURKYILMAZ S, YILDIZ O, ORYASIN E, KAYNARCA S, BOZDOGAN B
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2300) (Full Text_PDF)
22- Türkiye’de Yetiştirilen Altı Yerli Koyun Irkında BMPR-IB (Booroola Geninde FecB Allel Varlığının PCR-RFLP Yöntemiyle Araştırılması
Sayfa: 1033-1036 KARSLI T, BALCIOGLU MS
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2333) (Full Text_PDF)
23- Fare in vitro Merkezi Sinir Sistemi Kültürlerinde Yeni Bir Metot: Etkinlik Araştırması
Sayfa: 1037-1043 ERDOGAN E, OZTURK G, RAGBETLI MC
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2335) (Full Text_PDF)
24- A Research Based Evaluation of the Natural Grasslands within the Aspect of Sustainable Livestock Production Systems in Highlands of the Eastern Turkey
Sayfa: 1045-1049 BOZKURT Y, KAYA I
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2339) (Full Text_PDF)
25- Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri
Sayfa: 1051-1056 SAHİN A, ULUTAS Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2356) (Full Text_PDF)
26- Trakya Bölgesi’nde (Türkiye) Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) Tür Kompozisyonu
Sayfa: 1057-1060 DENIZ A, ONCEL T, PATAKAKIS MJ
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.3017) (Full Text_PDF)
27- Antifungal Effects of Lactobacillus spp. Bacteria on Candida Yeast
Sayfa: 1061-1064 KARIPTAS E, TULUMOGLU S, ERDEM E
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2363) (Full Text_PDF)
28- Is It Possible to Treat Equine Papillomatosis with Ivermectin Given by Orally Route?
Sayfa: 1065-1068 ASLAN O, ORUC E
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1884) (Full Text_PDF)
29- Bir Gazella gazella’da (Hatay Dağ Ceylanı) Ultrasonografİ ile Gebelik Tanısı
Sayfa: 1069-1071 ERGUN Y, DOGRUER G, SARIBAY MK
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2244) (Full Text_PDF)
30- Allografting and Xenografting of Testis Tissue and Using Possibilities in the Future
Sayfa: 1073-1077 YILMAZ A, GOKDAL O
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2144) (Full Text_PDF)