ISSN: 1309 - 2251  
     

 

2010 [Journal PDF]

VOLUME 16 - NUMBER 4

1- Estimation of Genetic and Phenotypic Trends of 305-day Milk Yield for Simmentals Reared in Kazova State Farm in Turkey
Sayfa: 533- 536 ULUTAS Z, SEZER M, SAATCI M, SAHIN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1083) (Full Text_PDF)
2- Effects of Nonylphenol on Growth Parameters and Antioxidant Defense System in Japanese Quails (Coturnix japonica)
Sayfa: 537-546 AVCI G, UGUZ C, BAYRAM I, ERDOGAN M, KUCUKKURT I, DOSAY AKBULUT M, OZDEMIR M, LENGER OF, ISCAN M, TOGAN I
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1094) (Full Text_PDF)
3- The Histologic Evaluation of Atorvastatin and Melatonin Treatment on Oxidative Stress and Apoptosis of Diabetic Rat Pancreas
Sayfa: 547-552 GURPINAR T, EKERBICER N, UYSAL HARZADIN N, BARUT T, TARAKCI F, TUGLU MI
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1122) (Full Text_PDF)
4- The Effects of Lower Supplementation Levels of Organically Complexed Minerals (Zinc, Copper and Manganese) Versus Inorganic Forms on Hematological and Biochemical Parameters in Broilers
Sayfa: 553-559 SARIPINAR AKSU D, AKSU T, OZSOY B
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1131) (Full Text_PDF)
5- Siyah Alaca ve Esmer Sığırlarda Fazla Meme Başı Sayısına Ait Gen Frekansı, Kalıtım Derecesi ve Süt Verimi ile İlişkileri
Sayfa: 561-566 KAYGISIZ A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1140) (Full Text_PDF)
6- Sığır Mastitislerinden İzole Edilen Stafilokoklarda Metisilin Direnci ve Slaym Pozitifliği
Sayfa: 567-572 KAYNARCA S, TURKYILMAZ S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1142) (Full Text_PDF)
7- Clinical and Surgical Evaluation of Perineal Hernia in 41 Dogs
Sayfa: 573-578 PEKCAN Z, BESALTI O, SIRIN YS, CALISKAN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1149) (Full Text_PDF)
8- Plasma -carotene, Vitamin A and Vitamin C Levels in Cyclic and Pregnant Cows
Sayfa: 579-584 ATAMAN MB, ERDEM H, BULBUL B, HALILOGLU S, CINAR M, AKOZ M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1161) (Full Text_PDF)
9- Kars İli Süt Sanayi İşletmelerinde Üretim ve Sanayi Entegrasyonunun Ekonomik ve Sosyo-Ekonomik Analizi
Sayfa: 585-592 DEMIR P, ARAL S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1179) (Full Text_PDF)
10- Influence of Tarantula cubensis Extract on the Treatment of the Oral Lesions in Cattle with Bluetongue Disease
Sayfa: 593-596 ALBAY MK, SAHINDURAN S, KALE M, KARAKURUM MC, SEZER K
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1192) (Full Text_PDF)
11- Protective Role of Lycopene on Aflatoxin B1 Induced Changes Sperm Characteristics and Testicular Damages in Rats
Sayfa: 597-604 TAS M, GUNEY SARUHAN B, KURT D, YOKUS B, DENLI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1236) (Full Text_PDF)
12- Şanlıurfa Bölgesi’nde Atlarda Taylorella equigenitalis’in Kültür ve PCR Yöntemi ile Saptanması
Sayfa: 605-609 TEL OY, KESKIN O, ZONTURLU AK, DAKMAN A, YURDAYDIN N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1245) (Full Text_PDF)
13- Koyun ve Sığır Örneklerinden Arcanobacterium pyogenes İzolasyonu ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile İdentifikasyonu
Sayfa: 611-616 HADIMLI HH, ERGANIS O, KAV K, SAYIN Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1298) (Full Text_PDF)
14- Treatment Results of Traumatic Injuries in 20 Roe Deer (Capreolus capreolus): A Retrospective Study
Sayfa: 617-622 NISBET HO, OZAK A, YARDIMCI C, SIRIN YS
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1300) (Full Text_PDF)
15- Morphologic Features of the Interdigital Sinus of the Tuj Sheep
Sayfa: 623-626 ASLAN K, KURTUL I, NAZLI M, ATES S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1307) (Full Text_PDF)
16- İvermektin’in Sığır Deri Papillomatozisinde Tedavi Etkinliği
Sayfa: 627-631 KIRMIZIGUL AH, GOKCE E, SOZMEN M, YILDIRIM Y, BEYTUT E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1333) (Full Text_PDF)
17- Clinical, Pathological, Immunohistochemical and ultrastructural Observations on Enzootic Nasal Adenocarcinoma in Five Goats
Sayfa: 633-639 OZMEN O, SAHINDURAN S, HALIGUR M, DEMIR N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1340) (Full Text_PDF)
18- An Investigation on Serum Troponin Concentration in Healthy Ruminants
Sayfa: 641-645 BASBUGAN Y, AGAOGLU Z, YUKSEK N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1358) (Full Text_PDF)
19- Türkiye’de “Pet Hayvanlarının Saldırgan Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme
Sayfa: 647-649 YIGIT A, TURKMENOGLU E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1421) (Full Text_PDF)
20- Methicillin Resistance Among Coagulase-Positive Staphylococci Isolated from Dogs with Otitis Externa, Skin wounds and Pyoderma
Sayfa: 651-656 OZTURK D, AVKI S, TURUTOGLU H, YIGITARSLAN K, SAGNAK S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1423) (Full Text_PDF)
21- Kars ve Ardahan Yöresinde Kış Mevsiminde Atlarda Babesia caballi ve Theileria equi’nin Seroprevalansı
Sayfa: 657-661 SARI B, KIRMIZIGUL AH, DENIZ A, TASCI GT
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1434) (Full Text_PDF)
22- Trichostrongylosis in Cattle from South Marmara Region of Turkey: Assessment of Various Factors Related to Faecal Egg Counts
Sayfa: 663-667 SENLIK B, CIRAK VY, AKYOL V, TINAR R
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1460) (Full Text_PDF)
23- Eimeria Species (Apicomplexa: Eimeriidae) from Anatolian Ground Squirrels (Spermophilus xanthoprymnus) in Turkey
Sayfa: 669-670 UTUK AE, SIMSEK S, KOROGLU E, DUMANLI N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1269) (Full Text_PDF)
24- Melez Bir Dağ Keçisinde Kistik Hydatidosis ve Moleküler Karakterizasyonu
Sayfa: 671-673 UTUK AE, PISKIN FC
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1130) (Full Text_PDF)
25- Bir Köpekte Eş Zamanlı Seyreden Ovaryan Remnant Sendromu, Bulaşıcı Veneral Tümör ve Stump Pyometra Olgusu
Sayfa: 675-680 SONTAS H, ALTUN D, TURNA YILMAZ O, ARUN S, SENUNVER A, EKICI H
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1185) (Full Text_PDF)
26- Rectocutaneous Fistula in A Cat: A Case Report
Sayfa: 681-683 KILIC N, YAYGINGUL R
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1429) (Full Text_PDF)
27-İnülinin Kanatlı Beslemede Kullanılması
Sayfa: 685-695 KESER O, BILAL T
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1107) (Full Text_PDF)
28- Hayvan Beslemede β-Karoten Kullanılması ve Etkileri
Sayfa: 697-705 AYASAN T, KARAKOZAK E
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2008) (Full Text_PDF)
29- Gastric Rupture in A Horse
Sayfa: 707-708 KASAP S, SALCI H, KENNERMAN E, ALASONYALILAR A, YILMAZ R
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.1730) (Full Text_PDF)
30 - Coonhound Paralysis in A Dog
Sayfa: 709 GAZYAGCI S, DOGRU T
(DOI: 10.9775/kvfd.2010.2195) (Full Text_PDF)