ISSN: 1309 - 2251  
     

 

2010 [Journal PDF]

VOLUME 16 - NUMBER 2

1- Influence of kiwi marmalade on the rheology characteristics, color values and sensorialacceptability of fruit yogurt
Sayfa:173- 178 TARAKÇI Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.273) (Full Text_PDF)
2- Doğu Akdeniz sahillerinde yuvalayan Chelonia mydasve Caretta carettadeniz kaplumbağalarındareprodüktif ultrasonografi
Sayfa:179-185 ÜLKÜ A, ERGÜN Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.391) (Full Text_PDF)
3- Ankara piyasasında satılan sütlerde bazı antibiyotik kalıntıları
Sayfa:187-191 TEMAMOĞULLARI F, KAYA S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.416) (Full Text_PDF)
4- Kültürü yapılan Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’nın barsağından izole edilen hareketli Aeromonassuşlarının antibiyotik hassasiyetleri üzerine NaCl’ün etkisi
Sayfa:193-198 KORUN J, TOPRAK HB
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.453) (Full Text_PDF)
5- Şanlıurfa ve çevresindeki kuyu sularında çinko ve selenyum düzeyleri
Sayfa:199-203 TEMAMOĞULLARI F, DİNÇOĞLU AH
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.479) (Full Text_PDF)
6- Klinik çalışmalarda örneklem genişliğinin belirlenmesine pratik yaklaşımlar
Sayfa:205-211 DEMİREL N, GÜRLER S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.527) (Full Text_PDF)
7- Reproductive performance and lamb growth characteristics of Ramlıç sheep
Sayfa:213-216 CEYHAN A, SEZENLER T, YILDIRIR M, ERDOGAN İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.529) (Full Text_PDF)
8- İneklerde sola abomasum deplasmanının laparoskopik cerrahi ile sağaltımı
Sayfa:217-224 TEMİZSOYLU MD, AVKİ S, YİĞİTARSLAN K
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.543) (Full Text_PDF)
9- The role of proteins in apoptosis of somatic and germ cells in the mouse ovary
Sayfa:225-231 CILAKER MICILI S, VATANSEVER HS, OZBILGIN MK
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.589) (Full Text_PDF)
10- Freezing of washed Angora Goat semen (AGS) with extenders added bull or ram seminal plasma
Sayfa:233-237 ARI UÇ, DAŞKIN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.591) (Full Text_PDF)
11- Effects of selection for body weight and egg production on egg quality traits in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)of different lines and relationships between these traits
Sayfa:239-244 ALKAN S, KARABAĞ K, GALİÇ A, KARSLI T, BALCIOĞLU MS
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.633) (Full Text_PDF)
12- Kırıkkale bölgesinde koyun kökenli Echinococcus granulosus izolatlarının moleküler karakteri
Sayfa:245-250 BUDAK YILDIRAN FA, YILDIZ K, ÇAKIR Ş, GAZYAĞCI AN
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.638) (Full Text_PDF)
13- Cost-benefit analysis of Angora Goat production in Turkey: The cases of Konya and Karaman provinces
Sayfa:251-256 ÇELİK Y, BAYRAMOĞLU Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.643) (Full Text_PDF)
14- Etlik piliç kümesinde kış döneminde amonyak gaz düzeyinin vakum sistemi ile azaltılması
Sayfa:257-262 ATILGAN A, COŞKAN A, ÖZ H, İŞLER E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.656) (Full Text_PDF)
15- The effects of ellagic acid on some biochemical parameters in the liver of rats against oxidative stress induced by aluminum
Sayfa:263-268 ÖZKAYA A, ÇELIK S, YÜCE A, ŞAHIN Z, YILMAZ Ö
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.663) (Full Text_PDF)
16- Üzüm posasının yonca silajlarında karbonhidrat kaynağı olarak kullanılma olanakları
Sayfa:269-276 CANBOLAT Ö KALKAN H, KARAMAN Ş, FİLYA İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.679) (Full Text_PDF)
17- Determination of body weight and some carcass traits in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)of different lines
Sayfa:277-280 ALKAN S, KARABAĞ K, GALİÇ A, KARSLI T, BALCIOĞLU MS
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.687) (Full Text_PDF)
18- Samsun yöresinden toplanan çiğ süt örneklerinde bazı pestisid kalıntılarının araştırılması
Sayfa:281-286 GÜVENÇ D, AKSOY A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.689) (Full Text_PDF)
19- Development of qualitative and quantitative ELISA models for bovine Brucellosis diagnosis
Sayfa:287-291 GENÇ O, BÜYÜKTANIR Ö, YURDUSEV N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.692) (Full Text_PDF)
20- In vitroactivity of turkish propolis samples against anaerobic bacteria causing oral cavity infections
Sayfa:293-298 ÖZEN T, KILIÇ A, BEDİR O, KORU Ö, SORKUN K, TANYUKSEL M, KILIÇ S, GENÇAY Ö, YILDIZ O, BAYSALLAR M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.707) (Full Text_PDF)
21- Disinfection of gilthead sea bream (Sparus aurata), red porgy (Pagrus pagrus), and commondentex (Dentex dentex)eggs from sparidae with different disinfectants
Sayfa:299-306 CAN E, SAKA Ş, FIRAT K
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.713) (Full Text_PDF)
22- Elazığ’da satılan kremalı pastalarda E. coliO157:H7’nin varlığı
Sayfa:307-311 ÖKSÜZTEPE G, PATIR B, ÇALICIOĞLU M, İLHAK Oİ, DİKİCİ A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.716) (Full Text_PDF)
23- Investigation of the antiendotoxic effect of colicillin (Polymyxin E-Ampicillin) in dogs with endotoxic pyometra cases
Sayfa:313-318 DEMİREL MA, KÜPLÜLÜ Ş
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.730) (Full Text_PDF)
24- Cytogenetic studies on European brown hare, Lepus europaeusPallas, 1778 (Lagomorpha: Leporidae) in Turkey
Sayfa:319-322 ARSLAN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.740) (Full Text_PDF)
25- Evcil tavşanlarda Thymus Serpyllum’un koksidiozise karşı etkisi: Oosist atılımı ve canlı ağırlık değişimi
Sayfa:323-327 ÖZKAN O, SARI B, BAYEZİT M, DOĞAN A, AKPULAT HA, ERDAĞ D
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.790) (Full Text_PDF)
26- The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - Biga
Sayfa:329-335 AKTÜRK D, BAYRAMOĞLU Z, SAVRAN F, TATLIDİL FF
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1191) (Full Text_PDF)
27-Effects of aflatoxin on the proportions of peripheral blood leukocytes and alpha-naphtyl acetate esterase (ANAE) positive lymphocytes in the mouse
Sayfa:337-341 TUZCU M, SUR E, ÇELİK İ, ÖZNURLU Y, ÇİFTÇİ MK
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1194) (Full Text_PDF)
28- Dioktil adipat’ın (DOA) Labidochromis caeruleus’un Fryer, 1956 (Cichlidae, Teleostei) solungaç histolojisi üzerine etkileri
Sayfa:343-346 İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ S, ÖNEN Ö, ERGEN G, ÜRETEN M, BOZ E, SEFEROĞLU K, GÖKÇE B
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.933) (Full Text_PDF)
29- Malya Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Esmer ırkı ineklerin süt verim özellikleri ve bunlar üzerine bazı çevre faktörlerinin etkileri
Sayfa:347-350 ÇİLEK S, BAKIR G
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.943) (Full Text_PDF)
30 - Silo örtüsü olarak yaş şeker pancarı posasının kullanımı: Suluova deneyimi
Sayfa:351-352 MUĞLALI ÖH, SALMAN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.1547) (Full Text_PDF)