ISSN: 1309 - 2251  
     

 

2010 [Journal PDF]

VOLUME 16 - NUMBER 1

1- Seroprevalence of canine visceral leishmaniasis around the Aegean cost of Turkey
Sayfa:1-6 ATASOY A, PASA S, OZENSOY TOZ S, ERTABAKLAR H
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.186) (Full Text_PDF)
2- Proantosiyanidinin allograft renal oksidatif stresi önleyici etkisi: Deneysel bir çalışma
Sayfa:7-12 YUCEL O, GULER A, GAMSIZ M, ERSOZ N, EKEN A, SIRIN YS, BALKAN M, GENC O
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.245) (Full Text_PDF)
3- Hayvancılığa yönelik yeniliklerin benimsenmesinde kitle iletişim araçlarının etkisinin analizi: Erzurum ili örneği
Sayfa:13-19 SEZGIN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.310) (Full Text_PDF)
4- Yüksek doz prednizolon enjekte edilmiş ratların karaciğer, böbrek ve kalp alkalin fosfataz aktivitesi üzerine oral vitamin E ve/veya selenyumun etkisi
Sayfa:21-25 ERISIR M, BEYTUT E, AKSAKAL M, SEYRAN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.329) (Full Text_PDF)
5- Broyler rasyonlarında organik selenyum ve vitamin E kullanımının performans, iç organ ağırlıkları ve kan parametreleri üzerine etkisi
Sayfa:27-32 YALCINKAYA I, GUNGOR T, BASALAN M, CINAR M, SACAKLI P
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.339) (Full Text_PDF)
6- Orta Karadeniz Bölgesi’nde ruminant ve tek tırnaklılarda kan emici sineklerle nakledilen bazı arboviral enfeksiyonların seroprevalansı
Sayfa:33-36 ALBAYRAK H, OZAN E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.341) (Full Text_PDF)
7- The effect of air pressure with cervical artificial insemination on the fertility of Awassi ewes synchronized with PGF2α
Sayfa:37-41 ARAL F, YAVUZER U, ZONTURLU AK
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.354) (Full Text_PDF)
8- Seasonal dynamics of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in animal barns and houses in Aras Valley, Turkey
Sayfa:43-48 ALKAN SS, ALDEMİR A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.358) (Full Text_PDF)
9- Kene ısırığı nedeniyle Kaş Devlet Hastanesi acil servisine başvuran hastaların değerlendirilmesi
Sayfa:49-53 SUMER A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.378) (Full Text_PDF)
10- Comparative geometrical morphometries on the mandibles of Anatolian Wild Sheep (Ovis gmelini anatolica) and Akkaraman Sheep (Ovis aries)
Sayfa:55-61 YALCIN H, KAYA MA, ARSLAN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.385) (Full Text_PDF)
11- Estimation of optimum fattening period by cattles of Brown Swiss hybrid (F1) fattening
Sayfa:63-67 CICEK H, CEVGER Y, TANDOGAN M, SAHIN EH
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.395) (Full Text_PDF)
12- Sığır embriyolarının in vitro gelişiminde kültür medyumlarına katılan antioksidanların etkisi
Sayfa:69-74 BUCAK MN, SATILMIS M, KIZIL SH, KARASAHIN T, AKYOL N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.413) (Full Text_PDF)
13- Saanen keçi ve oğlaklarında spot örnekleme ile idrar pürin türevlerinden ince bağırsağa geçen mikrobiyal azotun belirlenmesi
Sayfa:75-79 CETINKAYA N, SALMAN M, GENC B
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.427) (Full Text_PDF)
14- Intestinal parasites in the students of Van Health High School and Faculty of Veterinary Medicine
Sayfa:81-84 YETKIN A, DEGER S, OZDAL N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.430) (Full Text_PDF)
15- Comparison of pregnancy rates after timed artificial insemination in Ovsynch, Heatsynch and CIDR-based synchronization protocol in dairy cows
Sayfa:85-89 CEVIK M, SELCUK M, DOGAN S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.451) (Full Text_PDF)
16- Kanatlı coccidiosisine karşı oocystlerin irradiye edilmesi esasına dayalı aşı üretimi III- Eimeria spp ve Eimeria maxima ile enfekte edilen civcivlerde oocystlerin atılım karakteristiği
Sayfa:91-96 KARAER Z, GUVEN E, KAR S, NALBANTOGLU S, CAKMAK A, EKDAL K, KOCAK A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.484) (Full Text_PDF)
17- The efficacy of a cefoperazone - danofloxacin combination in the treatment of subclinical mastitis in dairy cows caused by Staphylococcus aureus
Sayfa:97-104 SEKKIN S, KUM C, KIRKAN S, GULES O, AKAR F
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.501) (Full Text_PDF)
18- Düvelerde embriyo transferi öncesi flunixin meglumin uygulamasının gebelik oranı üzerine etkisi
Sayfa:105-109 BULBUL B, DURSUN S, KIRBAS M, KOSE M, UMUTLU S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.502) (Full Text_PDF)
19- A comparative morphometric study on the skull of the Tuj and Morkaraman sheep
Sayfa:111-114 OZCAN S, AKSOY G, KURTUL I, ASLAN K, OZUDOGRU Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.518) (Full Text_PDF)
20- Macroscopic and light microscopic structure of fungiform papillae on the tongue of squirrels (Sciurus vulgaris)
Sayfa:115-118 UNSALDI E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.530) (Full Text_PDF)
21- Determination of heavy metal levels in fish samples collected from the Middle Black Sea
Sayfa:119-125 NISBET C, TERZI G, PILGIR O, SARAC N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.982) (Full Text_PDF)
22- Türkiye’de ticari broyler işletmelerinden vanA pozitif Enterococcus faecium izolasyonu
Sayfa:127-129 UNAL N, DILIK Z, YILDIRIM M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.267) (Full Text_PDF)
23- A case of lobulated spleen in a Holstein cow
Sayfa:131-133 HALIGUR A, OZMEN O, HALIGUR M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.275) (Full Text_PDF)
24- Ichthyophthirius multifiliis infection in a Black Tetra (Gymnocorymbus ternetzi)
Sayfa:135-137 AYDOGAN A, AVCI H, BIRINCIOGLU SS
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.320) (Full Text_PDF)
25- Sığırlarda nadir yerleşimli kistik ekinokokoz olguları
Sayfa:139-141 AVCIOGLU H, TERIM KAPAKIN KA, BALKAYA I
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.383) (Full Text_PDF)
26- Generalized amyloidosis in a partridge (Alectoris chukar)
Sayfa:143-146 TERIM KAPAKIN KA, GURSAN N, KUTSAL O
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.421) (Full Text_PDF)
27-Urethral dilatation, ectopic testis, hypoplasia penis, and phimosis in a Kilis Goat kid
Sayfa:147-150 SINDAK N, SAHIN T, BIRICIK HS
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.462) (Full Text_PDF)
28- Geçiş dönemindeki süt ineklerinin beslenmesi I. Bu dönemde görülen fizyolojik, hormonal, metabolik ve immunolojik değişiklikler ile beslenme ihtiyaçları
Sayfa:151-158 ARSLAN C, TUFAN T
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.442) (Full Text_PDF)
29- Geçiş dönemindeki süt ineklerinin beslenmesi II. Bu dönemde görülen metabolik hastalıklar ve besleme ile önlenmesi
Sayfa:159-166 ARSLAN C, TUFAN T
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.443) (Full Text_PDF)
30 - Burçağın (Vicia ervilia L.) hayvan beslemede kullanılması
Sayfa:167-171 AYASAN T
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.464) (Full Text_PDF)