ISSN: 1309 - 2251  
     

 

2009 [Journal PDF]

VOLUME 15 - NUMBER 6

1- Effects of green tea on electrocardiography of Guinea Pigs exposed to electromagnetic field emitted by mobile phones
Sayfa: 823-828 KILIÇALP D, DEĞER Y, ÇINAR A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.109-A) (Full Text_PDF)
2- Koyun fötus derisinde mast hücrelerinin gelişimi ve sayısal yoğunluğu
Sayfa: 829-833 AKTAŞ A, DAĞLIOĞLU S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.114) (Full Text_PDF)
3- Nerves innervating articular capsule of elbow joints in Turkish Shepherd Dogs (Karabaş - Kangal), Curly Sheep and Native Hair Goats: An anatomic study
Sayfa: 835-840 YILMAZ B, BAHADIR A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.115) (Full Text_PDF)
4- Effect of resveratrol in acute hypoxic pulmonary vasoconstriction in isolated lamb pulmonary arteries and veins
Sayfa: 841-845 SİLAN C, KUŞÇUOĞLU E, ÖZGE U, ÖNER B
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.116) (Full Text_PDF)
5- Bombyx mori Linnaeus (Lepidoptera: Bombycidae)’nin gelişim evrelerinde beynin histolojik açıdan araştırılması
Sayfa: 847-854 TUFAN S, ÖBER A, TURGAY İZZETOĞLU G
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.118) (Full Text_PDF)
6- Effect of Sildenafil (Viagra®) on penile erection and semen CİLT and characteristics in Kangal dogs
Sayfa: 855-858 ÇOYAN K, ATAMAN MB, ÖZKALP B, TEPELİ C
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.132) (Full Text_PDF)
7-Effects of pre-incubation storage time and position on some hatching results of the Rock Partridge (Alectoris graeca) eggs
Sayfa: 859-862 YILMAZ A, TEPELİ C
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.147) (Full Text_PDF)
8- Köpeklerde otojen kortikal ve spongiyöz kemik greftlerinin uygulanması ile oluşan kallusun çekme ve basma dayanımlarının incelenmesi
Sayfa: 863-868 SAAT E, DURMUŞ AS
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.162) (Full Text_PDF)
9- Ossification and growth of the bones of the wings and legs in prehatching period of the Hubbert strain broiler
Sayfa: 869-874 KÜRTÜL İ, ATALGIN ŞH, ARSLAN K, BOZKURT EÜ
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.176) (Full Text_PDF)
10- Optimal input usage in layer hen enterprises in Afyonkarahisar province
Sayfa: 875-878 ÇİÇEK H, GÜNLÜ A, TANDOĞAN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.180) (Full Text_PDF)
11- Siyah Alaca sığırlarda bazı süt verim özelliklerinin genetik ve fenotipik yönelimi ile kalıtım ve tekrarlama derecelerinin tahmini  
Sayfa: 879- 884 BAKIR G, KAYGISIZ A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.203) (Full Text_PDF)
12- Protein profiles in different strains of Aeromonas hydrophila isolated from retail foods  
Sayfa: 885-890 KARIPTAŞ E, ERDEM B, GÖRGÜLÜ Ö
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.222) (Full Text_PDF)
13- Damızlık koç seçiminde BLUP metodunun kullanılması
Sayfa: 891- 896 KARABULUT O, TEKİN ME
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.223) (Full Text_PDF)
14- LHRHa ([D-Ser(But)6,Pro9-NEt-LHRHa) ve domperidonun farklı kombinasyonlarda kullanımı ile Ot Sazanı (Ctenopharyngodon idellus Valenciennes, 1844) anaçlarında yumurtlamanın uyarılması üzerine bir çalışma  
Sayfa: 897-902 ARABACI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.234) (Full Text_PDF)
15- The role of enterococcal virulence factors on experimental amyloid arthropathy in chickens  
Sayfa: 903-908 ÇİFTÇİ A, DİKER KS
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.235) (Full Text_PDF)
16- Nahçıvan ve çevresinde buzağı ve düvelerde Eimeria türlerinin yaygınlığı  
Sayfa: 909-911 MEMMEDOV İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.238) (Full Text_PDF)
17- Blood protein polymorphism of horse types being bred by public at villages in three different regions of Turkey  
Sayfa: 913-918 AKYÜZ B, ERTUĞRUL O, KOBAN E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.244) (Full Text_PDF)
18- Fluoride levels of drinking waters of farm animal in Iğdır province, Turkey  
Sayfa: 919-923 KARADEMİR B, KARADEMİR G
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.277) (Full Text_PDF)
19- Methicillin resistance profile and molecular typing of Staphylococcus aureus strains isolated from noses of the healthy dogs  
Sayfa: 925-930 FINDIK A, AKAN N, ONUK EE, ÇAKIROĞLU D, ÇİFTÇİ A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.319) (Full Text_PDF)
20- Dil oynatma hastalıklı sığırlarda hematolojik bulgularla birlikte bazı mineral madde ve vitamin düzeyleri  
Sayfa: 931-935 İSSİ M, ÖZÇELİK M, GÜL Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.439) (Full Text_PDF)
21- The effects of oral levothyroxine sodium application on serum copper concentration in rabbits  
Sayfa: 937-942 KARADEMİR B
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.455) (Full Text_PDF)
22- Kanatlı Coccidiosisine karşı oocystlerin irradiye edilmesi esasına dayalı aşı üretimi II- Farklı sayıda Eimeria spp. oocystleri ile enfekte edilen civcivlerde klinik bulgular, bağırsakta ve canlı ağırlıkta meydana gelen değişiklikler  
Sayfa: 943-950 KARAER Z, KAR S, GÜVEN E, NALBANTOĞLU S, ÇAKMAK A, AKÇAY A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.469) (Full Text_PDF)
23- Erzurum yöresinde üst solunum yolu enfeksiyonlu hastalarda bazı viral etkenlerin araştırılması  
Sayfa: 951-955 ÇELEBİ AKARSU D, ALTOPARLAK Ü
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.785) (Full Text_PDF)
24- Investigation of some biochemical parameters and mineral substance during pregnancy and postpartum period in Awassi ewes  
Sayfa: 957-963 GÜRGÖZE SY, ZONTURLU AK, ÖZYURTLU N, İÇEN H
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.858) (Full Text_PDF)
25- Detection of Salmonella spp. in gastrointestinal tract of broiler chickens by polymerase chain reaction  
Sayfa: 965-970 MIRHOSSEINI SZ, SEIDAVI A, SHIVAZAD M, CHAMANI M, SADEGHI AA, POURSEIFY R
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.967) (Full Text_PDF)
26- Using of poppy seed meal and yeast culture (S. cerevisiae) as an alternative protein source for layer hens  
Sayfa: 971-974 KÜÇÜKERSAN S, YEŞİLBAĞ D, KÜÇÜKERSAN K
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.082-A) (Full Text_PDF)
27-Ankara yöresindeki koç ve koyunlarda Listeria monocytogenes’e karşı oluşan antikorların varlığının araştırılması  
Sayfa: 975-977 GAZYAĞCI S, YILDIRIM M, BABÜR C, KILIÇ S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.159) (Full Text_PDF)
28- Bir buzağıda konjenital menengosel olgusunun cerrahi sağaltımı  
Sayfa: 979-982 KÖM M, KARABULUT E, HAN MC, ÇERİBAŞI AO
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.157) (Full Text_PDF)
29- Cutaneous malignant melanoma in a cat  
Sayfa: 983-986 KARAKURUM MÇ, PEKCAN Z, ÖZMEN Ö
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.265) (Full Text_PDF)
30 - Antiepileptikler ve yeni bir antiepileptik olan topiramatın epilepsi tedavisindeki yeri ve önemi  
Sayfa: 987-992 AK SONAT F
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.201) (Full Text_PDF)
31 - DÜZELTME (ERRATUM) Different Effects of Road Transport on Yearling Lambs
Sayfa: 993 Savaş SARIÖZKAN, Yavuz CEVGER, Osman KÜÇÜK, Yılmaz ARAL
(Full Text_PDF)
31 - DÜZELTME (ERRATUM) The Effect of L- Carnitine Administration on Doxorubicine Induced Hepatoxicity and Nephrotoxicity in Rabbits
Sayfa: 995 Hidayet Metin ERDOGAN, Mehmet CITIL, Mehmet TUZCU, Emine ATAKISI, Vehbi GUNES, Erdogan UZLU
(Full Text_PDF)
31 - DÜZELTME (ERRATUM) The Efficacy of Carboxymetylcellulose for Prevention Adhesion Formation After Thyroid Region Surgery
Sayfa: 997 Yusuf GUNERHAN, Kasim CAGLAYAN, Aziz SUMER, Neset KOKSAL, Ediz ALTINLI, Ender ONUR, Pembegul GUNES,
Gulistan GUMRUKCU
(Full Text_PDF)
31 - DÜZELTME (ERRATUM) Kanatlı Coccidiosisine Karşı Oocystlerin İrradiye Edilmesi Esasına Dayalı Aşı Üretimi I-Tavuk Coccidiosisinde Altlıklardaki Dışkılarda Bulunan Oocystlerin Kantitatif Olarak Belirlenmesi ve Sporlandırılması İle İlgili Çalışmalar 
Sayfa: 999 Zafer KARAER, Zeynep PINAR, Sırrı KAR, Esin GÜVEN, Ayşe ÇAKMAK,Serpil NALBANTOĞLU, Asiye KOÇAK, Günay ALÇIĞIR ,
Zişan EMRE
(Full Text_PDF)