ISSN: 1309 - 2251  
     

 

2009 [Journal PDF]

VOLUME 15 - NUMBER 5

1- Tunikamisinin embriyonik ve yenidoğan fare dalak dokularına etkisi
Sayfa: 651-660 BALCAN E, ARSLAN Ö, GÜMÜŞ A, ŞAHİN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.064-A) (Full Text_PDF)
2- In vitro effects of culture medium and serum on germ cells in testis and epididymis of male Wistar rats
Sayfa: 661-668 CEZAYİRLİ E, TUĞLU Mİ, VURAL K, VAROL T
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.070-A) (Full Text_PDF)
3- Possibilities of using dried apple pomace in broiler chicken diets
Sayfa: 669-672 AYHAN V, ARSLAN DURU A, ÖZKAYA S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.077-A) (Full Text_PDF)
4- The effect of basic fibroblast growth factor (bFGF) on in vitro embryonic growth, heart and neural tube development in rat
Sayfa: 673-679 ÜLGER H, ÖZDAMAR S, UNUR E, PRATTEN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.079-A) (Full Text_PDF)
5- Deneysel olarak fibrosarkoma oluşturulan ratların serumlarında interlökin 6(IL-6) ve tümör nekrosis faktör- (TNF- ) düzeylerinin belirlenmesi
Sayfa: 681-686 SACU D, BİLDİK A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.083-A) (Full Text_PDF)
6- Morphological alterations of sciatic nerve during development from rat fetuses to adults: A histological, stereological and embryological study
Sayfa: 687-696 ALTUNKAYNAK ME, ALTUNKAYNAK BZ, ÜNAL D, VURALER Ö, ÜNAL B
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.084-A) (Full Text_PDF)
7- Nutrient composition and mycotoxin residues in the hay stored as stack forms during the storage period, and aflatoxin M1 in the milk of the cows fed by them
Sayfa: 697-704 ARSLAN C, EŞSİZ D
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.085-A) (Full Text_PDF)
8- Different effects of road transport on yearling lambs
Sayfa: 705-708 SARIÖZKAN S, CEVGER Y, KÜÇÜK O, ARAL Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.092-A) (Full Text_PDF)
9- Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhyncus mykiss) işletmelerinde Flavobacterium psychrophilum izalosyonu
Sayfa: 709-715 KUBİLAY A, ALTUN S, DİDİNEN BI, EKİCİ S, DİLER Ö
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.093-A) (Full Text_PDF)
10- Pathologic changes and use of immunohistochemical methods in naturally occuring Avian Encephalomyelitis of the chicks
Sayfa: 717-724 TOPLU N, ALÇIGIR G, TUNCA R
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.094-A) (Full Text_PDF)
11- Pathologic findings and immunohistochemical distribution of viral antigen in experimental Avian Encephalomyelitis of the chick and quail
Sayfa: 725-732 TOPLU N, ALÇIGIR G
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.095-A) (Full Text_PDF)
12- The effect of L- carnitine administration on doxorubicine induced hepatoxicity and nephrotoxicity in rabbits
Sayfa: 733-738 ERDOGAN HM, CITIL M, TUZCU M, ATAKISI E, GUNES V, UZLU E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.096-A) (Full Text_PDF)
13- Radyo frekans sinyalinin rat spinal ganglion hücrelerinde kalsiyum bağımlı klor kanallarına etkisi
Sayfa: 739-744 ERDOĞAN A, İPEKÇİOĞLU E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.097-A) (Full Text_PDF)
14- The effect of dietary antioxidants on the arginase activity and nitric oxide level of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus, Esch. 1823)
Sayfa: 745-750 BARIM O, ERISIR M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.098-A) (Full Text_PDF)
15- The evaluation of echocardiographic findings on sports horses
Sayfa: 751-757 KAYA M, ALKAN Z, KİBAR M, ŞEN Y, ACAR A, BUMİN A, TOKER M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.101-A) (Full Text_PDF)
16- Investigation of Salmonella in fresh water turtle (Mauremys caspica caspica, Gmelin, 1774) from sewage discharged region into Keban Dam Lake, Elazığ
Sayfa: 759-763 ÖZCAN M, SARIEYYÜPOĞLU M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.104-A) (Full Text_PDF)
17- İneklerde subklinik mastitisin farklı yöntemlerle saptanması
Sayfa: 765-770 GÜRBULAK K, CANOOĞLU E, ABAY M, ATABAY Ö, BEKYÜREK T
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.105-A) (Full Text_PDF)
18- Tuj koyununun ön bacak venaları üzerine makroanatomik bir çalışma
Sayfa: 771-778 ÖZÜDOĞRU Z, AKSOY G
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.106-A) (Full Text_PDF)
19- Estrous synchronization with used CIDR-G devices in ewes during non-breeding season
Sayfa: 779-783 GÜNGÖR Ö, ÖZYURTLU N, PANCARCI ŞM, KAYA M, ZONTURLU AK, ORAL H, ÇETIN Y, POLAT B
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.158) (Full Text_PDF)
20- The efficacy of carboxymetylcellulose for prevention adhesion formation after thyroid region surgery
Sayfa: 785-789 GUNERHAN Y, CAGLAYAN K, SUMER A, KOKSAL N, ALTINLI E, ONUR E, GUNES P, GUMRUKCU G
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.210) (Full Text_PDF)
21- Determination of Clostridium botulinum toxins in dairy cows with abomasal displacement
Sayfa: 791-794 AVKİ S, TÜRÜTOĞLU H, ALP R, YİĞİTARSLAN K, TEMİZSOYLU MD
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.271) (Full Text_PDF)
22- Kanatlı coccidiosisine karşı oocystlerin irradiye edilmesi esasına dayalı aşı üretimi I-Tavuk coccidiosisinde altlıklardaki dışkılarda bulunan oocystlerin kantitatif olarak belirlenmesi ve sporlandırılması ile ilgili çalışmalar
Sayfa: 795-800 KARAER Z, PINAR Z, KAR S, GÜVEN E, ÇAKMAK A, NALBANTOĞLU S, KOÇAK A, ALÇIĞIR G, EMRE Z
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.302) (Full Text_PDF)
23- Geçiş dönemi başındaki Akkaraman melezi koyunlarda farklı dozda Flourogestene Acetate, Norgestomet ve PGF2α ile senkronize östrüslerin uyarılması
Sayfa: 801-805 ATAMAN MB, AKÖZ M, FINDIK M, SABAN E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.429) (Full Text_PDF)
24- Keçilerde akut nitrat zehirlenmesi
Sayfa: 807-810 İSSİ M, GÜL Y, İLHAN S, BAŞBUĞ O, GÜL B
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.806) (Full Text_PDF)
25- Bir Montafon inekte sekum dilatasyonu ve dislokasyonu
Sayfa: 811-814 AKLAN İ, ASLAN L, KARASU A, AKGÜL Y, DÜZ E, YAVUZ E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.183) (Full Text_PDF)
26- Buzağılarda vitamin A kullanımına dikkat: Sırtlan hastalığı
Sayfa: 815-819 AVKİ S, YİĞİTARSLAN K, KARAKURUM Ç
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.318) (Full Text_PDF)
27- DÜZELTME (ERRATUM)Immunohistochemical Distribution of Insulin-, Glucagon-, and Somatostatin-Containing Cells in the Pancreas of the Rat (Wistar albino)
Sayfa: 821 Hakan KOCAMIS, Ebru KARADAG SARI, Mumtaz NAZLI, Nurhayat GULMEZ, Sahin ASLAN, Turgay DEPREM (Full Text_PDF)