ISSN: 1309 - 2251  
     

 

2009 [Journal PDF]

VOLUME 15 - NUMBER 3

1- Türkiye’de hayvanları koruma kanununun tarihsel gelişimi
Sayfa: 325-330 GÜRLER MENTEŞ A, OSMANAĞAOĞLU Ş
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.62-A) (Full Text_PDF)
2- Türkiye’de Ruam hastalığı eradikasyon çalışmalarına tarihsel bir bakış açısı
Sayfa: 331-337 OSMANAĞAOĞLU Ş, MELİKOĞLU B
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.97-A) (Full Text_PDF)
3- Evaluation of fractures in calves due to forced extraction during dystocia: 27 Cases (2003-2008)
Sayfa: 339-344 AKSOY O, OZAYDIN I, KILIC E, OZTURK S, GUNGOR E, KURT B, ORAL H
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.100-A) (Full Text_PDF)
4- Pathological, immunohistochemical and electron microscopical examinations on chorioallantoic membrane lesions in experimental fowl poxvirus infection
Sayfa: 345-350 HALIGUR M, OZMEN O, VURAL ATALAY S, BERKIN S
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.117-A) (Full Text_PDF)
5- Tavşanlarda damar içi oksitosin ve metil ergonovin enjeksiyonunun QT süresi üzerine etkileri
Sayfa: 351-356 UZUN M, KARACA M, TOPÇU B, KURT Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.120-A) (Full Text_PDF)
6- Alabalık işletmelerinden motil Aeromonasların izolasyonu ve antibiyotiklere duyarlılıklarının saptanması
Sayfa: 357-361 DURMAZ Y, TÜRK N
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.121-A) (Full Text_PDF)
7-An evaluation of the welfare in the large and small animal transportations made from Sarikamis
Sayfa: 363-368 YILDIZ U, SAATCI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.124-A) (Full Text_PDF)
8- Farklı protein kaynakları içeren konsantre yemlerin kuzularda büyüme performansı, sindirilebilirlik ve rumen metabolitleri üzerine etkisi
Sayfa: 369_374 AKSU ELMALI D, KAYA İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.126-A) (Full Text_PDF)
9-The coronary circulation of the heart of the goose and turkey living at high altitudes and cold climate conditions
Sayfa: 375-378 ASLAN K, KURTUL I, OZCAN S, ATALGIN SH
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.127-A) (Full Text_PDF)
10- Preeklamptik hastalar ile termdeki insan plasentalarında nitrik oksit sentetazın immunohistokimyasal lokalizasyonu
Sayfa: 379_384 ELİŞ YILDIZ S, NAZLI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.137-A) (Full Text_PDF)
11- Erken anöstrüs döneminde renkli Tiftik keçilerinde intravaginal sünger, CIDR-G ve kulak implantı uygulamalarını takiben GnRH enjeksiyonunun fertilite üzerine etkisi
Sayfa: 385-390 USLU BA, GÜLYÜZ F
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.140-A) (Full Text_PDF)
12- Yerli koyun ırklarında derinin fötal dönemdeki yapısal özelliklerinin histolojik yöntemlerle incelenmesi
Sayfa: 391-396 AKTAŞ A, DAĞLIOĞLU S
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.141-A) (Full Text_PDF)
13- Genetic parameters of 305-day milk yield for Brown Swiss reared in the Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute in Turkey
Sayfa: 397-400 TILKI M, COLAK M, SARI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.145-A) (Full Text_PDF)
14- Farelerde korunga bitkisinin (Onobrychis viciifolia) bağırsaklara etkisi
Sayfa: 401-406 İNCE S, FİLAZİ A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.008-A) (Full Text_PDF)
15- Karyotype of Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel 1846) (Pisces, Cyprinidae) in Kızılırmak River, Turkey
Sayfa: 407-409 GAFFAROGLU M, YILMAZ M, YILMAZ M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.013-A) (Full Text_PDF)
16- Prevalence of gastrointestinal helminths in chickens in Afyonkarahisar District, Turkey
Sayfa: 411-416 KOSE M, SEVIMLI KIRCALI F, KOZAN KUPELI E, CICEK SERT H
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.016-A) (Full Text_PDF)
17- Yumurta tavuklarında rasyona farklı oranlarda katılan sorgumun (Sorghum vulgare) serum glikoz, lipid protein, glutatyon peroksidaz ve malondialdehit üzerine etkisi
Sayfa: 417-422 İMİK H, YILDIRIM AK, POLAT H, GÜMÜŞ R
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.023-A) (Full Text_PDF)
18- Immunohistochemical detection of Peste Des Petits Ruminants (PPR) viral antigen from the cases of naturally occurring pneumonia in sheep
Sayfa: 423-428 SAGLAM YS, TEMUR A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.024-A) (Full Text_PDF)
19- Short term preservation of ram semen with different extenders
Sayfa: 429-435 GUNDOGAN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.033-A) (Full Text_PDF)
20- Polatlı Tarım İşletmesinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların laktasyon eğrisi özellikleri
Sayfa: 437-442 KESKİN İ, ÇİLEK S, İLHAN F
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.034-A) (Full Text_PDF)
21- The investigation of protein prophile of different botanic origin honey and density saccharoseadulterated honey by SDS-PAGE method
Sayfa: 443-446 NISBET C, GULER A, CIFTCI G, YARIM GF
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.035-A) (Full Text_PDF)
22- Immunohistochemical detection of estrogen and progesteron receptors in the bovine uterus and their relation to serum sex steroid hormone levels during the follicular and luteal phase
Sayfa: 447-454 SARUHAN GUNEY B, SAGSOZ H, KETANI MA, AKBALIK ME, OZYURTLU N
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.039-A) (Full Text_PDF)
23- Effects of two seaweeds (Ulva lactuca and Enteromorpha linza) as a feed additive in diets on growth performance, feed utilization, and body composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
Sayfa: 455-460 YILDIRIM O, ERGUN S, YAMAN S, TURKER A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.042-A) (Full Text_PDF)
24- Effects of electrical stunning and electrical stimulation on Kivircik carcass quality
Sayfa: 461-464 KAHRAMAN T, ERGUN O
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.129-A) (Full Text_PDF)
25- Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Şerur Bölgesindeki koyunlarda Moniezia türlerinin yaygınlığı
Sayfa: 465-467 MEMMEDOV E
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.046-A) (Full Text_PDF)
26- New host records for Ceratothoa oestroides and Anilocra physodes (Isopoda, Cymothoidae) in Turkish waters
Sayfa: 469-471 TRILLES JP, OKTENER A
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.056-A) (Full Text_PDF)
27- Multiple thoracic and thoracoabdominal trauma: Case report
Sayfa: 473-476 SALCI H, CECEN G, GORGUL OS, AKIN I
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.053-G) (Full Text_PDF)
28- Bir güvercinde tüberküloz olgusu
Sayfa: 477-479 KAPAKİN TERİM KA, ALÇIĞIR G
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.061-G) (Full Text_PDF)
29- ANOVA modellerinde kareler toplamı yöntemlerinin karşılaştırılması
Sayfa: 481-484 ERGÜN G, AKTAŞ S
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.213) (Full Text_PDF)