ISSN: 1309 - 2251  

 

2009 [Journal PDF]

VOLUME 15 - NUMBER 2

1- A Study on determining the opinion of veterinarians on continuing education
Sayfa: 157-161 OSMANAĞAOĞLU Ş, KALKAN M, GÜRLER AM, SARDOĞAN ME
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.48-A) (Full Text_PDF)
2- Investigation of Pestivirus infections in aborted sheep and goats in Burdur region
Sayfa: 163-167 HASIRCIOĞLU S, KALE M, ACAR
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.66-A) (Full Text_PDF)
3- Constitutive heterochromatin in Acanthobrama marmid and Cyprinion macrostomus (Osteichthyes, Cyprinidae)
Sayfa: 169-172 GAFFAROĞLU M, YÜKSEL E
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.72-A) (Full Text_PDF)
4- Ankara tavşanlarında ekzokrin pankreasın histolojik yapısı
Sayfa: 173-180 ŞİMŞEK N, ERGÜN E, ERGÜN L
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.80-A) (Full Text_PDF)
5- Typing of verotoxigenic Escherichia coli strains isolated from animal and human sources
Sayfa: 181-184 GÜLHAN T, BOYNUKARA B, ALİŞARLI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.81-A) (Full Text_PDF)
6- Effect of dietary essential oils and/or humic acids on broiler performance, microbial population of intestinal content and antibody titres in the summer season
Sayfa: 185-190 AKSU T, BOZKURT AS
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.89-A) (Full Text_PDF)
7-Effects of coenzyme Q10 on blood biochemistry in rats
Sayfa: 191-194 KISMALI G
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.90-A) (Full Text_PDF)
8- The effects of lactic acid bacteria and enzyme mixture inoculants on fermentation and nutrient digestibility of sunflower silage
Sayfa: 195-199 ÖZDÜVEN ML, KOÇ F, POLAT C, ÇOŞKUNTUNA L
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.91-A) (Full Text_PDF)
9- Gnathia sp. (Gnathiidae) infestations on marine fish species from Turkey
Sayfa: 201-204 ALAŞ A, ÖKTENER A, YILMAZ M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.96-A) (Full Text_PDF)
10- Changes in antioxidant sytem, lipid peroxidation, heart and respiratory rate and rectal temperature with Ketamine and Ketamine-Xylazıine anaestesia in Tuj rams
Sayfa: 205-210 KAMİLOĞLU NN, KAMİLOĞLU A, BEYTUT E
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.101-A) (Full Text_PDF)
11- Pelin otu (Artemisia absinthium L.) - üzerlik (Peganum harmala L.) karışımının sıçanlardaki embriyotrop etkisinin araştırılması
Sayfa: 211-215 MEHERREMOV S
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.102-A) (Full Text_PDF)
12- Ağızdan kullanılan bazı sülfonamid preparatlarının broilerlerde biyoeşdeğerliği
Sayfa: 217-223 ALTINTAŞ L, YARSAN E
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.103-A) (Full Text_PDF)
13- An epidemiological study on neonatal lamb health
Sayfa: 225-236 GÖKÇE E, ERDOĞAN HM
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.104-A) (Full Text_PDF)
14- Parvoviral hemorajik gastroenteritisli köpeklerin sağaltımında total parenteral beslemenin etkisi
Sayfa: 237-244 ÖCAL N, ÜNSÜREN H
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.113-A) (Full Text_PDF)
15- Effect of age and sex on fattening performance and carcass characteristics of native Turkish geese
Sayfa: 245-250 TİLKİ M, ŞAHİN T, SARI M, IŞIK S, SAATCI M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.114-A) (Full Text_PDF)
16- Occupational infections in veterinarians
Sayfa: 251-254 GÜN İ, BALCI E, KARABACAK M, GÖKAHMETOĞLU S, YAZAR S, ÖZTÜRK A, ATALAY MA, BAZ E
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.128-A) (Full Text_PDF)
17- Detection of Brucella melitensis in milk of Hair Goat (Capra hircus) by polymerase chain reaction
Sayfa: 255-259 KESKİN D, ATAY O, KIRKAN Ş, GÖKDAL Ö, TEKBIYIK S, KAYA O, EREN V
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.134-A) (Full Text_PDF)
18- Comparison of fitting performance of random regression models to test day milk yields in Holstein Friesians
Sayfa: 261-266 TAKMA Ç, AKBAŞ Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.138-A) (Full Text_PDF)
19- Genetic variability among Arabian Horses in Turkey
Sayfa: 267-272 ERDOĞAN M, UĞUZ C, KOPAR A, ÖZBEYAZ C
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.142-A) (Full Text_PDF)
20- Sığırlarda dermatofitozis tedavisinde Enilconazole’ün (%10) topikal kullanımı: Klinik, mikolojik ve histopatolojik bulgular
Sayfa: 273-277 KIRMIZIGÜL AH, GÖKÇE E, ÖZYILDIZ Z, BÜYÜK F, ŞAHİN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.001-A) (Full Text_PDF)
21- The venous drainage of the heart in the Tuj sheep
Sayfa: 279-286 AKSOY G, ÖZMEN E, KÜRTÜL İ, ÖZCAN S, KARADAĞ H
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.015-A) (Full Text_PDF)
22- A comparative study on the effects of Eprinomectin and Ivermectin on plasma antioxidant level and lipid peroxidation in cows
Sayfa: 287-292 BİLGİLİ A, KART A, ÇİĞREMİŞ Y, HANEDAN B, ERDAĞ D
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.038-A) (Full Text_PDF)
23- Coagulation parameters in cattle with left displacement of abomasum
Sayfa: 293-296 KARAKURUM MÇ, ALBAY MK, ŞAHİNDURAN Ş, SEZER K
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.012-A) (Full Text_PDF)
24- Türkiye’de Muş Alparslan Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen esmer ırkı ineklerin süt verim özellikleri üzerine bazı çevre faktörlerinin etkileri
Sayfa: 297-300 ŞEKER İ, TASALI H, BAYRAKTAR M, SAATCI M, TİLKİ M
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.040-A) (Full Text_PDF)
25- A cutaneous myxoma case in a 12-year-old Boxer
Sayfa: 301-304 ERDİKMEN DO, HAŞİMBEGOVİÇ H, ŞENNAZLI G, SÖNMEZ K
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.118-G) (Full Text_PDF)
26- İki melez buzağıda diprosopus
Sayfa: 305-308 ÖZYILDIZ Z, ORAL H, KURT B, YILDIZ S, GÜNGÖR Ö
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.032-G) (Full Text_PDF)
27- Atların influenza virus infeksiyonu (At gribi)
Sayfa: 309-314 ATASEVEN VS
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.84-D) (Full Text_PDF)
28- Detailed characteristics of the migrating motor complex in man and animal
Sayfa: 315-322 ROMAŃSKI KW
(DOI: 10.9775/kvfd.2009.037-D) (Full Text_PDF)
29- Bir Boa Constrictur’da Ophionyssus natricis enfeksiyonu ve sağaltımı
Sayfa: 323 KURTDEDE A, HAYDARDEDEOĞLU AE, KAR S
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.98-E) (Full Text_PDF)