ISSN: 1309 - 2251  
     

2008 [Journal PDF]

VOLUME 14 - NUMBER 2

1- Farklı düzeylerde enerji-protein içeren rasyonlarla beslemenin kazlarda besi performansı ve karkas özelliklerine etkisi
Sayfa: 123-128 AKSU ELMALI D, KAYA İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.16-A) (Full Text_PDF)
2- Bazı Batı Anadolu Triturus türleri (Salamandridae, Urodela) üzerinde sitogenetik bir çalışma
Sayfa: 129-134 ÖZDAL KURT F, KOCA S
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.18-A) (Full Text_PDF)
3- Kangal ırkı Türk Çoban Köpeklerinde canine parainfluenzavirus tip-5 (CPIV5) enfeksiyonunun serolojik olarak araştırılması
Sayfa: 135-139 GÜR S, ACAR A
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.20-A) (Full Text_PDF)
4- Dermatofitozisli sığırlarda Enilconazole’ün (%10’luk Pour-On) etkinliği
Sayfa: 141-144 KIRMIZIGÜL AH, GÖKÇE E, ŞAHİN M, BÜYÜK F, IRMAK K
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.21-A) (Full Text_PDF)
5- Farklı miktarlarda meşe yaprağı ile beslenen kuzularda redükte glutatyon, malondialdehit, β- karoten ve retinol düzeylerinin araştırılması
Sayfa: 145-149 ATAKİŞİ O, ÇENESİZ S, ÖZCAN A, ATAKİŞİ E, AKSU ELMALI D, ÖNCÜER A
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.24-A) (Full Text_PDF)
6- The effect of Trifolium pratense L (Red clover) on rat testes
Sayfa: 151-155 ULKAY MB, AKTAŞ A, BOZKURT HH
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.29-A) (Full Text_PDF)
7- The effects of genistein on the cockerel testis during embryonic development
Sayfa: 157-160 AKTAŞ A,ULKAY MB, BOZKURT HH
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.30-A) (Full Text_PDF)
8- Enzyme supplementation to soybean based diet in Gilthead Sea Bream (Sparus Aurata): Effects on growth parameters and nitrogen and phosphorus excretion
Sayfa: 161-168 AYHAN V,DİLER İ, ARABACI M, SEVGİLİ H
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.33-A) (Full Text_PDF)
9- Plasma nitric oxide levels after injection of therapeutic dose of methylprednisolone acetate in rabbits
Sayfa: 169-172 UZUN M, ÇİTİL M, ATAKİŞİ O, UZLU E, YAPAR K, ERDOĞAN HM
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.35-A) (Full Text_PDF)
10- The effects of age and gender on blood parameters in Arabian Horses
Sayfa: 173-178 ALTINSAAT Ç
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.40-A) (Full Text_PDF)
11- Glycosylated proteins of the gastric pathogen Helicobacter pylori
Sayfa: 179-184 UYSAL H
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.41-A) (Full Text_PDF)
12- Buzağılarda karşılaşılan doğmasal bilateral lateral patellar luksasyonun parsiyel patellar tendon ve m vastus lateralis transpozisyonu ile sağaltımı
Sayfa: 185-190 KILIÇ E, ÖZAYDIN İ, AKSOY Ö, ÖZTÜRK S
 (DOI: 10.9775/kvfd.2008.42-A) (Full Text_PDF)
13- Effects of strain, cage density and position on immune response to vaccines and blood parameters in layer pullets
Sayfa: 191-204 BOZKURT Z, BAYRAM İ, BÜLBÜL A, AKTEPE OC
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.43-A) (Full Text_PDF)
14- Antibacterial activity of some Turkish plant hydrosols
Sayfa: 205-209 ORAL N, VATANSEVER L, GÜVEN A, GÜLMEZ M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.49-A) (Full Text_PDF)
15- Effects of sumac (Rhus coriaria L), oregano (Oreganum vulgare L) and lactic acid on microbiological decontamination and shelf-life of raw broiler drumsticks
Sayfa: 211-216 VATANSEVER L, GÜLMEZ M, ORAL N, GÜVEN A, OTLU S
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.53-A) (Full Text_PDF)
16- Seasonal changes of serum leptin, triiodothyronine, and thyroxine levels in Arabian Mares
Sayfa: 217-222 ALTINSAAT Ç, ÜNER AG, SULU N
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.57-A) (Full Text_PDF)
17- Neonatal kuzularda pnömoni: Yaygınlığı ve etki eden kimi risk faktörleri
Sayfa: 223-228 GÖKÇE E, ERDOĞAN HM
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.58-A) (Full Text_PDF)
18- Protective effects of L-carnitine on doxorubicine induced cardiomyopathy in rabbits
Sayfa: 229-235 ÇİTİL M,ERDOĞAN HM, UZLU E, ATAKİŞİ E, GÜNEŞ V, TUZCU M, UZUN M, DOĞAN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.59-A) (Full Text_PDF)
19- Gebe ve gebe olmayan sıçanlarda karbontetraklorürün (CCl4) bazı biyokimyasal değerler üzerine etkileri
Sayfa: 237-242 SERT NN, ALTINSAAT Ç
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.69-A) (Full Text_PDF)
20- Köpeklerde ön çapraz bağ rupturlarının intraartiküler fibula başı ve lateral kollateral ligament transpozisyonu ile sağaltımı
Sayfa: 243-248 KILIÇ E, AKSOY Ö, ÖZAYDIN İ, ÖZTÜRK S, KAMİLOĞLU A, YAYLA S, SÖZMEN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.70-A) (Full Text_PDF)
21- Suspected postpartum haemolytic-uraemic syndrome in a cow
Sayfa: 249-251 KURTDEDE A, KIRMIZIGÜL AH
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.45-G) (Full Text_PDF)
22- Chronic granulocytic leukemia in a dog, in Turkey
Sayfa: 253-254 CINGI CÇ, URAL K, CİVELEK T, HAYDARDEDEOĞLU AE, YÜKSEL H
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.27-E) (Full Text_PDF)
23- Subepiglottic cyst in a neonatal calf, in Turkey
Sayfa: 255-256 KIRMIZIGÜL AH, AKSOY Ö, ÖZAYDIN İ, GÖKÇE E, KURT B, ERMUTLU CŞ
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.51-E) (Full Text_PDF)