ISSN: 1309 - 2251  
     

2008 [Journal PDF]

VOLUME 14 - NUMBER 1

 

1- Tavşan idrar kesesi sirküler ve longitudinal düz kasları üzerine Oxybutynin ve Tolterodinin etkilerinin in vitro araştırılması
Sayfa: 1-7 KARADENİZ A, PİŞKİN İ, ALTINTAŞ L, EŞSİZ D
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.27-A) (Full Text_PDF)
2- The effect of L-Carnitine injection at prepartumperiod on the plasma IgG level and Gamma-Glutamyltransferase (GGT) activity in cows and calves
Sayfa: 9-12 KAÇAR C, ÇİTİL M, KARAPEHLİVAN M, YILDIZ S, ÖĞÜN M, ERDOĞAN HM
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.32-A) (Full Text_PDF)
3- Antioxidant enzymes and lipid peroxidation in Alburnus filippii (Kessler, 1877) and Acanthalburnus microlepis (Filippii, 1863): A comparative study
Sayfa: 13-18 GÜVEN A, GÜL S, KAYA İ, NUR G, DEVECİ HA, KAYA TÖ
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.34-A) (Full Text_PDF)
4- Effects of dietary supplementation of organic and inorganic Zn, Cu and Mn oxidant/antioxidant balance in laying hens
Sayfa: 19-24 BÜLBÜL A, BÜLBÜL T, KÜÇÜKERSAN S, ŞİRELİ M, ERYAVUZ A
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.36-A) (Full Text_PDF)
5- Erzurum ve çevresinde sütçü işletmelerdeki buzağılarda Eimeria türlerinin yaygınlığı
Sayfa: 25-29 AKTAŞ MS, SARI B, ARSLAN MÖ
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.38-A) (Full Text_PDF)
6- Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi çiftlik hayvanlarında paraziter hastalıkların değerlendirilmesi
Sayfa: 31-35 ARSLAN MÖ, KARA M, TEMUR A, ALTUN SK, KÜÇÜKKALEM ÖF
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.39-A) (Full Text_PDF)
7- Erzurum yöresinde buzağılarda Toxocara vitulorum yaygınlığı
Sayfa: 37-40 ARSLAN MÖ, SARI B, TAŞÇI GT, AKTAŞ MS
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.40-A) (Full Text_PDF)
8- Mitral kapak yetmezlik gelişen atlarda kardiyak fonksiyonların belirlenmesi
Sayfa: 41-44 MERAL Y, ÇAKIROĞLU D, PEKMEZCİ D, GÖKALP G
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.01-A) (Full Text_PDF)
9- İneklerde Beta karoten + E vitamini uygulamasıyla kombine edilen Ovsynch ve Cosynch senkronizasyon programlarının gebelik oranı üzerine etkisi
Sayfa: 45-50 KAÇAR C, KAMİLOĞLU NN, UÇAR Ö, ARI UÇ, PANCARCI ŞM, GÜNGÖR Ö
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.02-A) (Full Text_PDF)
10- Üreme mevsimi dışındaki Tuj ırkı koyunlarda testosteron antikoru ile Beta Karoten ve E vitamini uygulamalarının çoğul gebelik ve MDA Malondialdehit) üzerine etkisi
Sayfa: 51-56 KAÇAR C, KAMİLOĞLU NN, PANCARCI ŞM, GÜNGÖR Ö, GÜVENÇ K, GÜRBULAK K, SABAN E
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.03-A) (Full Text_PDF)
11- Mastitisli ineklerde kan vitamin A, Beta Karoten ve vitamin E düzeylerinin belirlenmesi
Sayfa: 57-61 KAYA İ, GÜVEN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.04-A) (Full Text_PDF)
12- Mastitisli ineklerde kan MDA ve GSH düzeylerinin araştırılması
Sayfa: 63-66 DEVECİ HA, GÜVEN A
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.05-A) (Full Text_PDF)
13- Erzincan Tulum Peyniri üretiminde alternatif yöntemlerin araştırılması
Sayfa: 67-73 DUMAN AYDIN B, GÜLMEZ M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.06-A) (Full Text_PDF)
14- Kırıkkale yöresinde süt sığırlarında Brusellozis, Listeriozis ve Toksoplazmozis’in seroprevalansı ve birlikte görülme sıklığı
Sayfa: 75-81 ÖCAL N, BABÜR C, YAĞCI BB, MACUN HC, ÇELEBİ B, KILIÇ S, PİR YAĞCI İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.09-A) (Full Text_PDF)
15- Bazı tıbbi bitki ve baharatların gıda patojenleri üzerine antibakteriyel etkisinin araştırılması
Sayfa: 83-87 DUMAN AYDIN B
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.11-A) (Full Text_PDF)
16- Kars’ta satışa sunulan süzme balların kalite niteliklerinin araştırılması
Sayfa: 89-94 DUMAN AYDIN B, SEZER Ç, BİLGE ORAL N
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.12-A) (Full Text_PDF)
17- Montafon melezi danalarda Flumethrin uygulamaları
Sayfa: 95-98 ÖCAL N, ERGİN Ş
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.14-A) (Full Text_PDF)
18- Kars yöresindeki kültür ırkı sığırlarda Bovine Leukemia Virus (BLV) enfeksiyonunun seroprevalansı
Sayfa: 99-103 YILDIRIM Y, YILMAZ V, OTLU S, ŞAHİN M
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.15-A) (Full Text_PDF)
19- Bir erkek köpekte Transmissible Venereal Tümör (TVT) olgusunun vincristine sulphate ile sağaltımı
Sayfa: 105-108 PİR YAĞCI İ, KALENDER H
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.07-G) (Full Text_PDF)
20- Atlarda alfa2 adrenoseptör agonistlerin bazı fizyolojik parametreler üzerindeki etkileri
Sayfa: 109-116 GÖKHAN N
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.18-D) Full Text_PDF)
21- Koyunlarda subklinik mastitis: Etiyoloji, epidemiyoloji ve tanı yöntemleri
Sayfa: 117-122 PİR YAĞCI İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2008.10-D) (Full Text_PDF)