ISSN: 1309 - 2251  
     

2007 [Journal PDF]

VOLUME 13 - NUMBER 2

 

1- Buğday ve arpa ağırlıklı bıldırcın rasyonlarına enzim ilavesinin büyüme, karkas kalitesi ve bazı kan parametrelerine etkisi
Sayfa 115-120 Şahin T, Kaya İ, Ünal Y, Aksu Elmalı D, Atakişi E
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.01-A) (Full Text_PDF)
2- Farklı dozlardaki metamizol sodyum’un farelerde serum enzim aktiviteleri ile karaciğer ve böbrek dokularındaki oksidant seviyeleri üzerine etkileri
Sayfa: 121-125 Yapar K, Atakişi E, Uzlu E,Atakişi O, Çitil M, Uzun M, Erdoğan HM
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.13-A) (Full Text_PDF)
3- Süt ineklerinde kuru dönem başlangıcında randomize kloksasilin uygulamasının etkisi
Sayfa: 127-131 Çolak A, Kireçci E, Polat B
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.14-A) (Full Text_PDF)
4- Immunohistochemical localization of serotonin-, gastrin-, and somatostatin-immunoreactive endocrine cells in the duodenum of the rat (Wistor albino)
Sayfa: 133-137 Karadağ Sarı E, Nazlı M, Kocamış H, Gülmez N, Aslan Ş, deprem T
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.19-A) (Full Text_PDF)
5- Effect of administration of lesireline five days after artificial insemination on pregnancy rates and luteal function in cows
Sayfa: 139-142 Kaçar C, Yıldız S, Pancarcı ŞM, Kaya M, Güngör Ö, Arı UC
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.20-A) (Full Text_PDF)
6- Döl tutmayan veanöstruslu süt ineklerinde vitamin A, E, Beta-karoten, kolesterol ve trigliserid düzeylerinin araştırılması
Sayfa: 143-147 Ceylan A, Serin İ, Akşit H, Seyrek K, Gökbulut C
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.23-A) (Full Text_PDF)
7- Effect of L-Carnitine administration on energy metabolism during periparturient period in ewes
Sayfa: 149-154 Pancarcı ŞM, Kaçar C, Öğün M, Güngör Ö, Gürbulak K, Oral H, Karapehlivan M, Çitil M
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.26-A) (Full Text_PDF)
8- Doksorubisin uygulanan tavşanlarda plazma sialik asit, malondialdehit ve redükte glutatyon düzeylerine L-Karnitinin etkileri
Sayfa: 155-160 Karapehlivan M, Uzlu E, Atakişi O, Erdoğan HM, Uzun M, Çitil M
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.29-A) (Full Text_PDF)
9- Köpeklerde hipotiroidizm teşhisinde protirelin stimulasyon testinin yeri
Sayfa: 161-164 Çakıroğlu D, Sancak AA, Meral Y, Kazancı D
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.30-A) (Full Text_PDF)
10- Kars yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii’nin seroprevalansı
Sayfa: 165-170 Mor N, Arslan MÖ
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.33-A) (Full Text_PDF)
11- Kars ve Ardahan yöresindeki atlarda equine viral arteritis enfeksiyonunun seroprevalansının belirlenmesi
Sayfa: 171-175 Kırmızıgül AH, Yıldırım Y, Gökçe G
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.35-A) (Full Text_PDF)
12- Light and electron microscopic studies of the bursa of Fabricius in Turkeys
Sayfa: 177-184 Karadağ Sarı E, Kurtdede N
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.41-A) (Full Text_PDF)
13- Tavşanlarda farklı nonsteroidal antiinflamatorik ilaçların serbest triiyodotronin (fT3), serbest troksin (fT4) ve troid stimulan hormon (TSH) konsantrasyonlarına etkileri
Sayfa: 185-189 Uzlu E, Çitil M, Atakişi O, Yapar K, Erdoğan HM
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.42-A) (Full Text_PDF)
14- Altı aylık bir köpekte kolelitiazis
Sayfa: 191-194 Kalınbacak A, Börkü MK, Kırmızıgül AH, Yasa Duru S, Öztürk S
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.16-G) (Full Text_PDF)
15- Bir aslanda (Panthera Leo) feline enfeksiyöz peritonitis olgusu
Sayfa: 195-198 Çakıroğlu D, Meral Y, Kazancı D, İşler N
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.21-G) (Full Text_PDF)
16- Güvercinlerde trikomoniazisin metronidazol ve oksitetrasiklin kombinasyonu ile sağaltımı
Sayfa: 199-202 Ural K, Kurtdede A, Haydardedeoğlu AE, Karakurum MÇ, Cıngı CÇ, Kar S
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.22-G) (Full Text_PDF)
17- Tail-tip necrosis in beef and dairy cattle: Evaluation of clinical presentation and gross lesions
Sayfa: 203-207 Ural K, Alıç D, Karakurum MÇ, Aktaş MS, Haydardedeoğlu AE, Cıngı CÇ
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.31-G) (Full Text_PDF)
18- Leptinin inek ve koyunlarda enerji metabolizmasi ve üreme fizyolojisi üzerine etkileri
Sayfa: 209-213 Kaçar C, Arı UÇ
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.17-D) (Full Text_PDF)
19- Disseminated intravascular coagulation (DIC)
Sayfa: 215-222 Gökçe E, Irmak K
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.37-D) (Full Text_PDF)