ISSN: 1309 - 2251  
     

2007 [Journal PDF]

VOLUME 13 - NUMBER 1

1- Gebe İneklerde L-Carnitin Uygulamalarının Güç Doğum, Retentio Secundinarium, Endometritis ve Mastitis Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Sayfa: 1-4 Cihan K, Çitil M
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.28-A) (Full Text_PDF)
2- Yarış Sezonundaki İngiliz ve Arap Atlarında M – mod Ekokardiyografik Muayeneler
Sayfa: 5-10 Meral Y, Bilal T
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.33-A) (Full Text_PDF)
3- İneklerde Eken Puerperal Dönemde Theranekron® Uygulamalarının Uterus İnvolusyonu ve Vaginal Akıntı Üzerine Etkisi
Sayfa: 11-15 Kaçar C, Zonturlu AK, Oral H,* Yıldız S, Arı UÇ
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.36-A) (Full Text_PDF)
4- Gebelik Süresince Çinko Verilen Tuj Irkı Koyunlarda Serum Lösin Aminopeptidaz Aktivitesinin Belirlenmesi
Sayfa: 17-20 Atakişi O, Özcan A, Atakişi E, Öğün M, Kaya N
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.37-A) (Full Text_PDF)
5- The Importance of Endometrial Biopsy in the Evaluation of Fertility Potential of Mares in Raise Horses in Turkey
Sayfa: 21-26 Güvenç K, Kaya HH, Gürbulak K
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.42-A) (Full Text_PDF)
6- Kars Yöresinde Sığır Tüberkülozunun Yaygınlığının PCR ile Belirlenmesi
Sayfa: 27-31 Ahmet Ünver A, Atabay Hİ, Güneş V, Çitil M, Erdoğan HM
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.43-A) (Full Text_PDF)
7- Evaluation of Resistive Index Parameter in Peritoneal Dialysis in Dogs with Experimental Bilateral Proximal Ureteral Obstruction
Sayfa: 33-38 Kırmızıgül AH, Kaya M, Bumin A, Kalınbacak A
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.02-A) (Full Text_PDF)
8- Yeni Zelanda Tavşanında Os İnterparietale’nin Postnatal Osteolojik Gelişimi
Sayfa: 39-42 Atalgın ŞH, Bozkurt E Ü, Kürtül İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.03-A) (Full Text_PDF)
9- A Serological Investigation on Parainfluenza -3 (PI-3) and Bovine Adenovirus (BAV) Infections in Dairy Cow Enterprises in Aydın Province
Sayfa: 43-47 Erol N, Gür S, Yıldırım Y, Tan MT
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.04-A) (Full Text_PDF)
10- Aşı Uygulamasının Oluşturduğu Stresin Kan Plazması Bakır, Çinko, Potasyum ve Magnezyum Değerleri Üzerine Etkisi
Sayfa: 49-54 Karademir B
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.05-A) (Full Text_PDF)
11- Kış Koşulları Altındaki Akkaraman ve Tuj Koyunlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Serum Bakır ve Çinko Düzeyleri
Sayfa: 55-59 Karademir B
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.06-A) (Full Text_PDF)
12- Atomik Absorbsiyon Spektrofotometrede Kan-Serumu Bakır ve Çinko Analizleri İçin Bazı Numune Hazırlama Yöntemlerinin Karşılaştırılmaları
Sayfa: 61-66 Karademir B
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.07-A) (Full Text_PDF)
13- Effekte von Phenylhydrazin Toxizität und Silymarin über die Synthese von MT-I/II bei syrischen Hamstern
Sayfa: 67-74 Erginsoy SD, Tunca R, Sözmen M, Yapar K, Özen H, Çitil M
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.10-A) (Full Text_PDF)
14- Kronik Aflatoksikozis Oluşturulan Bıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica)L-Karnitinin, Biyokimyasal, Hematolojik ve Patolojik Parametreler Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Sayfa: 75-85 Çitil M, Karapehlivan M, Tuzcu M, Doğan A, Uzlu E, Atakişi E, Kanıcı A, Uzun M
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.11-A) (Full Text_PDF)
15- Bir Köpekte Deri ve İç Organ Metastazlı Sertoli Hücre Tümörü
Sayfa: 87-91 Özyıldız Z, Keleş H, Alçığır ME, Aydın Y
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.31-G) (Full Text_PDF)
16- Üç Sütçü İnekte Enzootik Bovine Lökozis (EBL) Enfeksiyonunun Klinik, Serolojik, Hematolojik ve Patolojik Olarak İncelenmesi
Sayfa: 93-97 Kale M, Özmen Ö, Şahinduran Ş, Yavru S
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.08-G) (Full Text_PDF)
17- Partial Lack of The Left Renal Divisions in A Domestıc Fowl Case Report
Sayfa: 99-101 Atalgın ŞH, Bozkurt EÜ, Kürtül İ
(DOI: 10.9775/kvfd.2007.09-G) (Full Text_PDF)
18- Control of Bovine Viral Diarrhoea Infections Through Vaccination
Sayfa: 103-108 Kalaycıoğlu AT
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.32-D) (Full Text_PDF)
19- Isı Şok Proteinler ve Fizyolojik Rolleri
Sayfa: 109-114 Aşkar TK, Ergün N, Turunç V
(DOI: 10.9775/kvfd.2006.38-D) (Full Text_PDF)