ISSN: 1309 - 2251  
     

AUTHOR INDEX

2009, VOLUME 15 - NUMBER 1-2-3-4-5-6

Abay M 765
Acar A 153, 163, 751
Ak Sonat F 987
Akan N 925
Akbalık ME 447
Akbaş Y 261, 547
Akçay A 623, 943
Akın I 473
Aköz M 801
Aksoy A 119
Aksoy G 279, 771
Aksoy Ö 339, 505
Aksu Elmalı D 19, 369
Aksu P 35
Aksu T 185
Aktaş A 391, 829
Aktaş MS 141
Aktaş S 481
Akgül Y 811
Akyüz 913
Alaş A 201
Albay MK 293
Alçığır G 477, 717, 725, 795,
Aldemir A 103, 591
Alişarlı M 181
Alkan İ 811
Alkan Z 751
Alp H 1
Alp R 791
Alpay F 57
Alten B 103
Altınlı E 785
Altıntaş L 217
Altoparlak Ü 951
Altun S 709
Altunkaynak BZ 687
Altunkaynak ME 687
Arabacı M 897
Aral Y 705
Armutak A 111
Arslan C 531, 641, 697
Arslan Duru A 669
Arslan MÖ 135
Arslan Ö 651
Aslan K 375, 869
Aslan L 811
Aslan Ş 611, 821
Atabay Ö 765
Atabay T 71
Atakişi E 71, 733
Atakişi O 71
Atalay MA 251
Atalay Vural S 119, 345
Atalgın ŞH 375, 869
Ataman MB 801, 855
Ataseven VS 77, 309
Atay O 255
Ateş S 569
Avcı G 87
Avcı O 539
Avki S 791, 815
Aydın H 587
Aydın İ 87
Ayhan V 669

Babür C 975
Bağcıgil AF 587
Bağrıaçık N 591
Bahadır A 835
Bakır G 879
Bakırel U 13
Baki Acar D 81, 623
Balcan E 651
Balcı E 251
Barim Ö 745
Başbuğ O 807
Baştan A 81, 623
Bayrak S 111
Bayraktar M 297
Bayraktaroğlu AG 63
Baysal A 103
Baz E 251
Bekyürek T 765
Berkin Ş 345
Berktaş M 155
Beyhan Y 649
Beytut E 205
Bildik A 681

Bilgili A 287
Bingöl NT 581
Boynukara B 181
Bozcaarmutlu A 561
Bozkurt AS 185
Bozkurt EÜ 869
Bozkurt Y 485
Bozkurt Z 517
Bucak MN 95
Bumin A 751
Bülbül A 87
Bülbül T 87
Büyük F 119, 273

Canooğlu E 765
Cengiz ZT 607
Cevger Y 705
Ceylan E 155
Cezayirli E 661
Chamani M 965
Cıbık R 57
Cıngı CÇ 153
Coşkuntuna L 195

Çağlayan K 785
Çakıroğlu D 13, 925
Çakmak A 795, 943
Çeçen G 473
Çelebi Akarsu D 951
Çelik HA 87
Çelik S 569
Çelikezen FÇ 511
Çeribaşı AO 979
Çetin Y 779
Çınar A 823
Çiçek H 145, 875
Çiçek M 607
Çiftçi A 629, 903, 925
Çiftçi G 443
Çiftçi H 569
Çiğremiş Y 287
Çilek S 437
Çilingir M 591
Çitil M 733
Çolak A 25, 623
Çolak M 397
Çoyan K 855

Ekici S 709
Eliş Yıldız S 379
Emre Z 795
Erciyas K 649
Erdağ D 287
Erdem B 885
Erdikmen DO 301
Erdoğan A 739
Erdoğan HM 225, 733
Erdoğan M 267
Eren V 255
Ergönül S 575
Ergun O 461
Ergun S 455
Ergün E 173
Ergün G 481
Ergün L 173
Erişir M 745
Ermutlu CŞ 119
Erol H 95
Ertekin E 511
Ertuğrul O 913
Eşsiz D 531, 697

Faraji Majarashin AR 601
Fındık A 925
Fındık M 801
Fidancı UR 543
Fidancı V 543
Filazi A 401

Gaffaroğlu M 169, 407
Gazyağcı S 975
Gezen ŞŞ 57
Gezman A 111
Gıcık Y 135
Gökahmetoğlu S 251
Gökçe E 77, 225, 273
Gökdal Ö 255
Görgül OS 473
Görgülü I 885
Gül B 807
Gül S 35, 591
Gül Y 807, 931
Güler A 443
Gülhan T 181
Gülmez N 611, 821
Gülyüz F 385
Gümrükçü G 785
Gümüş A 651
Gümüş R 417
Gün İ 251
Gündoğan M 429
Günerhan Y 119, 785
Güneş P 785
Güneş V 733
Güngör E 339
Güngör Ö 95, 305, 779
Günlü A 875
Gürbulak K 25, 765
Gürgöze SY 957
Gürler Menteş A 157, 325
Güven A 45
Güven E 795, 943

Haligür M 345
Han MC 979
Hanedan B 287
Hasırcıoğlu S 163
Haşimbegoviç H 301
Haydardedeoğlu AE 323

Ica T 629
Işık S 245

İçen H 957
İlhan F 437
İlhan S 807
İmik H 417
İnak S 591
İnce S 401
İpekçioğlu E 739
İssi M 807, 931

Kaçar C 95
Kahraman T 461
Kale M 163, 539
Kalkan M 157
Kamiloğlu A 205
Kamiloğlu NN 205
Kandemir FM 553
Kapakin S 633
Kar S 323, 795, 943
Kara M 135
Karabacak M 251
Karabulut E 979
Karabulut O 891
Karaca M 351
Karadağ H 279
Karadağ Sarı E 611, 821
Karademir B 51, 919, 937
Karademir G 51, 919
Karadeniz A 1, 63
Karaer Z 795, 943
Karakurum MÇ 153, 293, 815, 983
Karaman M 125, 595
Karapehlivan M 25
Karasu A 811
Kariptaş E 885
Karslı MA 581
Kart A 287
Kaya İ 19, 369
Kaya M 751
Kaya M 779
Kaya O 255
Kaya TÖ 35
Kaygısız A 879
Kazancı D 13
Keleş O 35
Keskin D 255
Keskin İ 437
Ketani MA 447
Kılıç B 485
Kılıç E 339, 505
Kılıç K 135
Kılıç S 975
Kılıçalp D 823
Kırcalı Sevimli F 411
Kırkan Ş 255
Kırmızıgül AH 77, 273, 543
Kırpık MA 103, 591
Kısmalı G 191
Kibar M 751
Kiral F 9
Kireçci E 141
Koban E 913
Kocamış H 611, 821
Koç F 1, 195
Koçak A 795
Kontaş Aşkar T 575
Kopar A 267
Korkmaz Ö 623
Köksal N 785
Köm M 979
Köse M 411
Kubilay A 709
Kurt B 305, 339, 505
Kurt Y 351
Kurtdede A 153, 323
Kuşçuoğlu E 841
Küçük O 705
Küçükersan K 971
Küçükersan S 971
Küpeli Kozan E 411
Kürtül İ 279, 375, 869

Macun HC 623
Malkoç İ 41
Meherremov S 211
Memmedov E 465
Memmedov İ 909
Melikoğlu B 331
Meral Y 13
Mirhosseini SZ 965

Nalbantoğlu S 795, 943
Nazlı M 379, 611, 821
Nisbet C 443
Nisbet HÖ 615, 637
Nur G 35, 591

Onuk EE 925
Onur E 785
Oral H 25, 305, 339, 779
Osmanağaoğlu Ş 157, 325, 331
Oto G 511

Öber A 525, 847
Öcal N 237
Öktener A 201, 469
Ölçücü A 569
Öner B 841
Özak A 615, 637


Özaydın İ 339, 505
Özbeyaz C 267
Özcan K 125, 595
Özcan M 759
Özcan S 279, 375
Özçelik M 931
Özdamar S 673
Özdemir D 41
Özdemir N 553
Özdüven ML 195
Özen A 111
Özen H 125, 595
Özen R 111
Özenç E 81
Özge U 841
Özkalp B 855
Özkan O 35, 587
Özkanlar Y 141
Özkaya A 569
Özkaya S 485, 669
Özkorkmaz F 525
Özmen E 279
Özmen Ö 345, 983
Öztürk A 251
Öztürk B 119
Öztürk S 339, 505
Özüdoğru Z 41, 771
Özyıldız Z 273, 305
Özyurtlu N 447, 779, 957

Pancarcı ŞM 25, 779
Paşa S 9
Pekcan M 543
Pekcan Z 983
Pekmezci GZ 649
Petek M 57
Pınar Z 795
Pir Yağcı İ 81
Polat B 623, 779
Polat C 195
Polat H 417
Pourseify R 965
Pratten M 673

Romanski KW 315

Saat E 863
Saatcı M 245, 297, 363
Saban E 801
Sacu D 681
Sadeghi AA 965
Sağlam YS 423, 633
Sağsöz H 447
Salcı H 473
Sardoğan ME 157
Sarıeyyüpoğlu M 759
Sarıözkan S 705
Saruhan Güney B 447
Sarı B 135
Sarı M 245, 397
Savaşan S 629
Seidavi A 965
Sert Çiçek H 411

Seven İ 499
Sezer Ç 45
Sezer K 293
Sezgin F 491
Shivazad M 965
Silan C 841
Sönmez K 301
Sözmen M 505
Sulu B 119
Sümer A 785

Şahin M 651
Şahin M 125, 273
Şahin T 245
Şahin Z 569
Şahinduran Ş 293
Şeker İ 111, 297
Şen Y 751
Şennazlı G 301
Şimşek N 1, 63, 173
Şirin YS 615, 637

Takma Ç 261, 547
Tandoğan M 145, 875
Tanrıtanır P 155
Tasalı H 297
Taşdemir U 95
Tatlıseven P 499
Tekbıyık S 255
Tekerli M 517
Tekin ME 891
Temizsoylu MD 791
Temur A 423
Tepeli C 855, 859
Terim Kapakin KA 477, 633
Tilki M 245, 297, 397
Toker M 751
Topçu B 351
Toplu N 717, 725
Trilles JP 469
Tufan S 847
Tuğlu Mİ 661
Tunca R 25, 717
Tuncer PB 95
Turgay İzzetoğlu G 525, 847
Tuzcu M 595, 733
Türel İ 511
Türk N 357
Türker A 455
Türker H 561
Türütoğlu H 791
Uğuz C 267
Umur Ş 649
Unur E 673
Ural K 153
Uslu BA 385
Uzlu E 153, 733
Uzun M 71, 351

Ülger H 673
Ünal B 687
Ünal D 687
Ünal Y 19, 51
Ünsüren H 237
Üren N 543

Varol T 661
Vural K 661
Vuraler Ö 687

Yaman S 455
Yardımcı C 615, 637
Yarım GF 443
Yarsan E 217
Yaşar A 111
Yaşar S 511
Yavru S 539
Yavuz E 811
Yazar S 251
Yeşilbağ D 971
Yıldırım AK 417
Yıldırım O 455
Yıldırım M 975
Yıldırım Y 77, 601
Yıldız S 95, 305
Yıldız U 363
Yılmaz A 859
Yılmaz B 835
Yılmaz H 607
Yılmaz M 201, 407
Yılmaz M 407
Yılmaz V 601
Yiğitarslan K 791, 815
Yüksel E 169

Zeka Ö 525
Zonturlu AK 779, 957