ISSN: 1309 - 2251  
     

AUTHOR INDEX

2008, VOLUME 14 - NUMBER 1-2

Acar A 135
Aksoy Ö 185, 243, 255
Aksu Elmalı D 123, 145
Aktaş A 151, 157
Aktaş MS 25, 37
Aktepe OC 191
Altınsaat Ç 173, 217, 237
Altıntaş L 1
Altun SK 31
Arabacı M 161
Arı UÇ 45
Arslan MÖ 25, 31, 37
Atakişi E 145, 229
Atakişi O 145, 169
Ayhan 161

Babür C 75
Bayram İ 191
Bozkurt HH 151, 157
Bozkurt Z 191
Bülbül A 19, 191
Bülbül T 19
Büyük F 141

Cıngı CÇ 253
Civelek T 253

Çakıroğlu D 41
Çelebi B 75
Çenesiz S 145
Çitil M 9, 169, 229

Deveci HA 13, 63
Diler İ 161
Doğan A 229
Duman Aydın B 67, 83, 89

Erdoğan HM 9, 169, 223, 229
Ergin Ş 95
Ermutlu CŞ 255
Eryavuz A 19
Eşsiz D 1

Gökalp G 41
Gökçe E 141, 223, 255
Gökhan N 109
Gül S 13
Gülmez M 67, 205, 211
Güneş V 229
Güngör Ö 45, 51
Gür S 135
Gürbulak K 51
Güven A 205, 211
Güven A 13, 57, 63
Güvenç K 51

Haydardedeoğlu AE 253

Irmak K 141

Kaçar C 9, 45, 51
Kalender H 105
Kamiloğlu A 243
Kamiloğlu NN 45, 51
Kara M 31
Karadeniz A 1

 

Karapehlivan M 9
Kaya İ 13, 57
Kaya İ 123
Kaya TÖ 13
Kılıç E 185, 243
Kılıç S 75
Kırmızıgül AH 141, 249, 255
Koca S 129

Kurt B 255
Kurtdede A 249
Küçükersan S 19
Küçükkalem ÖF 31

Macun HC 75
Meral Y 41

Nur G 13

Oral N 89, 205, 211
Otlu S 99, 211

Öcal N 75, 95
Öğün M 9
Öncüer A 145
Özaydın İ 185, 243, 255
Özdal Kurt F 129
Özcan A 145
Öztürk S 185, 243

Pancarcı ŞM 45, 51
Pekmezci D 41
Pir Yağcı İ 75, 105, 117
Pişkin İ 1

 

Saban E 51
Sarı B 25, 37
Sert NN 237
Sevgili H 161
Sezer Ç 89
Sözmen M 243
Sulu N 217

Şahin M 99, 141
Şireli M 19

Taşçı GT 37
Temur A 31
Tuzcu M 229

Uçar Ö 45
Ulkay MB 151, 157
Ural K 253
Uysal H 179
Uzlu E 169, 229
Uzun M 169, 229

Üner AG 217

Vatansever L 205, 211

Yağcı BB 75
Yapar K 169
Yayla S 243
Yıldırım Y 99
Yılmaz V 99
Yıldız S 9
Yüksel H 253