ISSN: 1309 - 2251  
     

AUTHOR INDEX

2007, VOLUME 13 - NUMBER 1-2

Aksu Elmalı D 115
Akşit H 143
Aktaş MS 203
Alçığır ME 87
Alıç D 203
Arı UÇ 11, 139, 209
Arslan MÖ 165
Aslan Ş 133
Aşkar TK 109
Atabay Hİ 27
Atakişi E 17, 75, 115, 121
Atakişi O 17, 121, 155, 185
Atalgın ŞH 39, 99
Aydın Y 87

Bilal T 5
Bozkurt EÜ 39, 99
Börkü MK 191
Bumin A 33

Ceylan A 143
Cıngı CÇ 199, 203

Çakıroğlu D 161, 195
Çitil M 1, 27, 67, 75, 121, 155, 185
Çolak A 127

Dağ Erginsoy S 67
Deprem T 133
Doğan A 75

 

Erdoğan HM 27, 121, 155, 185
Ergün N 109
Erol N 43

Gökbulut C 143
Gökçe E 215
Gökçe G 171
Gülmez N 133
Güneş V 27
Güngör Ö 139, 149
Gür S 43
Gürbulak K 21, 149
Güvenç K 21

Haydardedeoğlu AE 199, 203

Irmak K 215

İşler N 195

Kaçar C 1, 11, 139, 149, 209
Kale M 93
Kalaycıoğlu AT 103
Kalınbacak A 33, 191
Kanıcı A 75
Kar S 199
Karadağ Sarı E 133, 177
Karademir B 49, 55, 61

Karakurum MÇ 199, 203
Karapehlivan M 75, 149, 155
Kaya HH 21
Kaya İ 115
Kaya M 33, 139
Kaya N 17
Kazancı D 161, 195
Keleş H 87
Kırmızıgül AH 33, 171, 191
Kireçci E 127
Kocamış H 133
Kurtdede A 199
Kurtdede N 177
Kürtül İ 39, 99

Meral Y 5, 161, 195
Mor N 165

Nazlı M 133

Oral H 11, 149

Öğün M 17, 149
Özcan A 17
Özen H 67
Özmen Ö 93
Öztürk S 191
Özyıldız Z 87

Pancarcı ŞM 139, 149
Polat B 127

Sancak AA 161
Serin İ 143
Seyrek K 143
Sözmen M 67

Şahin T 115
Şahinduran Ş 93

Tan MT 43
Tunca R 67
Turunç V 109
Tuzcu M 75

Ural K 199, 203
Uzlu E 75, 121, 155, 185
Uzun M 75, 121, 155

Ünal Y 115
Ünver A 27

Yapar K 67, 121, 185
Yasaduru S 191
Yavru S 93
Yıldırım Y 43, 171
Yıldız S 11, 139

Zonturlu AK 11